Home - DNA Rynków
Długość sukienki miarą kryzysu na giełdzie? Wskaźnik Hemline Index

Strefa video

Czym jest Produkt Krajowy Brutto (PKB) i jak się go oblicza? Czy to jedna z miar gospodarki, którą w łatwy sposób można zrozumieć i wykorzystać dla siebie? Zobacz najnowszy gopodarczy szot DNA Rynków i poznaj ten wskaźnik gospodarczy lepiej. Dlaczego i kiedy warto zwracać uwagę na niego uwagę?