Najlepszy fundusz nieruchomości dla inwestora? Wykorzystaj trend starzejącego się społeczeństwa do inwestowania

analiza sektora

Gdy wiele lat temu pracowałem jeszcze w jednej z firm doradczych, pewien zagraniczny fundusz inwestycyjny był już wtedy zainteresowany inwestycją w polskie domy spokojnej starości. Badanie rynku pokazało jednak wówczas, że to jeszcze nie jest dobry moment na taki ruch. Polska 10 lat temu wyglądała jednak zupełnie inaczej niż obecnie.

Sektor usług dla seniorów będzie stawał się coraz istotniejszą gałęzią każdej dojrzewającej zachodniej gospodarki. Również naszej. Wraz z coraz dłuższym średnim wiekiem społeczeństwa zachodnich oraz wydłużaniem czasu życia, coraz większy odsetek populacji będą stanowiły osoby starsze. Jeśli dodamy do tego wzrost zamożności społeczeństw, który dzieje się od lat, to łatwo będzie dojść do wniosku, że usługi dla seniorów zaczną odgrywać coraz większą rolę w gospodarce. Sektor ogółem wydaje się więc na pierwszy rzut oka całkiem perspektywiczny. Czy da się w niego w sensowny sposób zainwestować?

Załóż konto u robodoradcy Portu, dzięki któremu możesz kupić nawet ułamek akcji Meta, Apple, Amazon, Microsoft czy Google. Możesz też uzyskać ekspozycję na cały sektor sztucznej inteligencji. Zakładając konto za pomocą linka: https://portu.pl/dnarynkow?a_box=hkr5k5wn zarówno wspierasz nasz portal oraz możesz przez trzy miesiące inwestować całkowicie za darmo. Jeśli jeszcze nie słyszałeś o Portu – sprawdź naszą recenzję.

Najlepszy segment nieruchomości do inwestowania?!

Seniorów będzie coraz więcej

W ciągu kolejnych 25 lat ludzi na planecie ma przybyć około 20%. W 2050 roku szacowana liczba ludności planety wynosić ma około 9.5 mld osób. Ponad 60% z tego przyrostu ma mieć jednak miejsce w Afryce. Jednocześnie liczba osób w wieku powyżej 65 roku życia będzie według szacunków przyrastać o wiele szybciej niż ogół populacji. Do 2050 roku szacowane jest jej podwojenie.

W 2020 grupa wiekowa 65+ liczyła na świecie około 725 mln obywateli. Za około 25 lat ma ich być ponad 1,55 miliarda. Można jednak zapewne założyć, że 65-latkowie w 2050 roku będą jeszcze bardziej sprawni fizycznie od 65-latków, jakich znamy w dzisiejszym świecie. Spójrzmy w takim razie na grupę 80+. Ta dziś wynosi około 125 mln osób globalnie. Za 25 lat ma sięgać już ponad 430 mln.

Z której strony nie spojrzymy, zobaczymy silnie rosnącą grupę konsumentów z kompletnie innymi potrzebami, niż grupy wiekowe produkcyjne. Ponadto większość spośród tej grupy będzie mieszkańcami bogatszego zachodu. Zakładam, że chętnymi do tego, aby wydawać na siebie zgromadzone przez lata pieniądze.

Prognoza wzrostu liczby seniorów do roku 2050

Polska dziś już ze sporym potencjałem

Po głębszym zbadaniu prognoz odnośnie do tego, jak zmieni się liczebność poszczególnych grup wiekowych, nie powinno dziwić, skąd pojawiło się zainteresowanie wspomnianego na początku funduszu. Nie wszystkie kraje reprezentują taki sam potencjał rozwoju rynku. Do tych z największym potencjałem sektorowym zaliczają się Korea Południowa, Japonia, Hiszpania i Polska. Mowa tu o perspektywie kilkudziesięciu najbliższych lat.

Nasz kraj znalazł się w tym zaszczytnym gronie m.in. dzięki dużemu odpływowi Polaków z kraju w latach 2000 – 2008, a także słabemu przyrostowi naturalnemu po 2000 roku. Przewidywania OECD w kontekście tego, ile osób powyżej wieku 65+ będzie przypadało na 100 osób w wieku produkcyjnym 25-63 są dla Polski jednoznacznie negatywne. Odstawanie od średniej jest aż nadto widoczne. Oczywiście takie projekcje nie mają szans uwzględniać potencjalnego wpływu migracji, czy odwrócenia się trendu demograficznego. Jeśli za 30 lat obecny już od 20 lat trend demograficzny pozostanie u nas taki sam, to trzeba liczyć się z tym, że na około 100 pracujących przypadnie blisko 80 seniorów.

Prognozy OECD zmiany stosunku ludzi powyżej 65 roku życia, do osób w wieku 20-64 lat – zmiana między latami 1980 i 2060

Starsze osoby mają inną strukturę konsumpcji

Tak istotne zmiany w trendach demograficznych pociągną za sobą istotne zmiany w strukturze konsumpcji. Oxford przewiduje, że do roku 2070 wydatki amerykańskich gospodarstw domowych wzrosną najbardziej, na opłacanie pobytu swoich bliskich w domach starości. Nie jest to jeszcze regułą, ale za kilkadziesiąt lat społeczeństwo będzie jeszcze zamożniejsze niż obecnie.

Drugim co do wielkości beneficjentem zmian struktury demograficznej społeczeństwa będą szpitale i lekarze. Usługi przez nie świadczone staną się jeszcze istotniejsze w koszyku dóbr. Sektory, które potencjalnie mogą mieć z tego tytułu problem to edukacja i najem.

Ponad 90% osób korzystających z usług różnego rodzaju nauczycieli stanowią osoby poniżej 30 roku życia. Czym starszy jest człowiek, tym mniej chętnie chce podnosić swoje kwalifikacje, albo kształci się na własną rękę. Im starszy, tym również większa szansa na to, że posiada on własną nieruchomość i nie ma potrzeby najmu kolejnej.

Szacowanby wpływ starzenia się społeczeństwa na poszczególne sektory

Domy spokojnej starości będą hitem

Popyt na domy dla seniorów według większości analiz mają okazać się hitem. Według wykresu wyżej wydatki na ten segment mają wzrosnąć o 325 mld dolarów, wyłącznie w przypadku Stanów Zjednoczonych.

Branża opieki hospicyjnej ma rosnąć w tempie 8,2% rocznie tylko w Stanach Zjednoczonych. Tamtejszy rynek jest już jednak w pewnym stopniu zagospodarowany. Mniej nasycone regiony, takie jak Polska stoją tu przed potencjałem nawet kilkudziesięciu procentowego tempa wzrostu rynku.

Prognozowany wzrost rynku opieki hospicyjnej do roku 2030 roku

Prywatne domy seniora i osiedla senioralne stanowią od wielu lat element systemu opieki nad osobami w podeszłym wieku, w krajach Zachodu. W Polsce jeszcze do niedawna prywatne placówki były absolutną rzadkością. Dominowały gminne placówki opieki społecznej, tzw. DPS-y.

Rynek komercyjnych nieruchomości senioralnych w Polsce jest bardzo młody. Jedną z najpopularniejszych form budownictwa tego typu są osiedla senioralne. Osoba starsza żyje w osobnym mieszkaniu na osiedlu wśród podobnych sobie wiekowo sąsiadów. To, co odróżnia takie miejsce od „zwykłego” osiedla, to w razie konieczności dostęp do personelu medycznego na miejscu, który zareaguje na wezwanie. Wariantem przewidzianym dla osób ciężko chorych może być opieka całodobowa.

Koszt wykupienia miejsca dla bliskich w takim ośrodku nie należy do najniższych. Trzeba się liczyć z wydatkiem rzędu 3500 – 4500 zł miesięcznie. Koszty są na razie głównym czynnikiem ograniczającym rozwój całej branży. Wraz z bogaceniem się Polaków, popyt na takie usługi będzie jednak rosnąć. Zwłaszcza że koszty mieszkania w Domach Pomocy Społecznej należących do gmin czy powiatów, niekoniecznie są niższe. Płatności w gminnych DPS – ach wynoszą średnio około 3000 zł.

Najlepsze regiony do inwestowania w prywatne domy opieki

Problem z potencjalną inwestycją w polskie domy opieki jest taki, że nie bardzo jest jak to zrobić poza rozwiązaniami Private Equity, a rynek, chociaż zapewne ma przed sobą perspektywy może jednak rozwijać się jeszcze z początku wolniej niż dzisiejsze prognozy.

Atrakcyjność rynku nie jest zdefiniowana jedynie przez trendy demograficzne, ale również utrwalone wzorce kulturowe i bieżącą zamożność obywateli. Czy Polska ma wysoki potencjał w długim terminie, jeśli chodzi o średnioroczne tempo wzrostu tego sektora? Myślę, że tak, ale jednocześnie myślę, że większa część tego wzrostu będzie odbywała się w późniejszych latach.

Niektóre regiony pomimo atrakcyjności demograficznej i tak pozostaną nieinwestowalne. Wybrane wzorce kulturowe sprawiają, że w niektórych regionach ludzie zwyczajnie opiekują się bliskim samodzielnie. UBS w swoim raporcie na ten temat oszacował potencjał inwestycyjny poszczególnych krajów w najbliższym okresie, jeśli chodzi o rozwój rynku domów starości. Kraje o najwyższym potencjale to na dziś Stany Zjednoczone, Kanada, Francja, Niemcy i Japonia.

Najbardziej atrakcyjne rynki do inwestowania w domy opieki nad starszymi

Wszystkie te kraje łączą trzy elementy. Ich społeczeństwa są zamożne. Każdy posiada sporo osób powyżej 65 roku życia, a kultura i tradycja nie zakazują oddawania bliskich pod opiekę innych. Inwestując w akcje firm zajmujących się prywatną opieką senioralną, warto rozważać właśnie te kierunki.

Tabela z krajami gdzie liczba osób powyżej 65 lat w ogóle populacji jest najwyższa

Demografia wymusza rozwój rynku

Prywatne domy seniora to nie jedyny sektor gospodarki, który bardzo zyska na coraz gorszej sytuacji demograficznej świata. Na drugim miejscu wśród zwycięzców jest ochrona zdrowia. Nie trudno się domyślić, że seniorzy chodzą do lekarza znacznie częściej niż nastolatkowie.

Badania mówią, że w ciągu ostatniego roku życia, koszt opieki nad seniorem przekracza wszystkie jego dotychczasowe koszty na ochronę zdrowia. Oznacza to, że opieka zdrowotna pod koniec życia jest skrajnie kosztowna. Liczby pokazują, że ludzie w wieku powyżej 85 lat wydają dwukrotnie więcej niż osoby mające 65-84 lata. Ci z kolei wydają dwa razy więcej niż ludzie poniżej 64 roku życia.

Wydatki na ochronę zdrowia rosną drastycznie wraz z wiekiem

Większość analiz mówi, że do roku 2060 państwa rozwinięte będą przeznaczać, aż 12% swojego PKB na ochronę zdrowia. Teraz jest to około 7%. Ten gigantyczny wzrost nie powinien nikogo dziwić, patrząc na wykres poniżej. Szacuje się, że liczba ludzi w wieku powyżej 85 lat wzrośnie do roku 2060 o prawie 200%. Na tym samym trendzie rosnąć będzie również sektor robotyki chirurgicznej.

Prognozowany wzrost liczby ludzi w USA do roku 2060, według  grup wiekowych

Spółki z branży seniorów

Starając się uzyskać ekspozycję na ten sektor, do dyspozycji jest niewiele pojedynczych spółek, które bezpośrednio będą czerpać swoje zyski wyłącznie z omówionego wyżej trendu. Większość zyskiwać będzie na przedstawionych zmianach demograficznych pośrednio. Do tych nielicznych (sensownych) notowanych, które wprost zajmują się opieką nad seniorami zaliczyć można takie jak:

Addus HomeCare Corp

Addus HomeCare Corp zajmuje się dostarczaniem szeroko pojętych usług z zakresu opieki senioralnej. Spółka oferuje usługi obejmujące opiekę osobistą i pomoc w codziennych czynnościach, usługi pielęgniarskie, czy terapie rehabilitacyjne.

Ventas

Ventas to REIT, specjalizujący się w inwestowaniu w nieruchomości medyczne i senioralne. Obecnie w jego posiadaniu jest ponad 1200 różnych budynków. Są to m.in. domy seniorów, centra rehabilitacyjne i kliniki medyczne. W sumie ich wartość przekracza 15 miliardów dolarów. Główną wartością dla akcjonariusza jest wypłacalna kwartalnie dywidenda. Stopa dywidendy jest znaczna i oscyluje wokół 4%. Reity takie jak Ventas powinny mocno zyskiwać w kolejnych latach. Inwestują w nieruchomości medyczne i senioralne, a te będą coraz bardziej istotne dla gospodarki światowej.

Branża do inwestowania przez ETF

Na szczęście w tym wypadku nie trzeba inwestować w konkretne spółki, bo powstały na to dedykowane fundusze ETF. Agregują one podmioty, które zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio mają czerpać zyski ze zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa. Jednym z nielicznych takich jest iShares Ageing Population UCITS ETF. Jest on dostępny również w ofercie Portu.

Korzystając jednak z robodoradcy Portu, możesz rozdzielić swoje środki po równo na każdą ze spółek Big Tech, nawet jeśli jesteś w stanie inwestować jedynie 100 zł miesięcznie.

Portu będzie inwestowało twoje 100 zł miesięcznie bezpośrednio w akcje wybranych przez Ciebie spółek. To główny i najważniejszy powód, dla którego otwarcie polecam tą platformę. To świetna okazja, dla osób, które nie mają wielkich środków, a chciałyby inwestować regularnie w konkretny sektor. Ponadto mamy też dodatkowy prezent – zakładając konto za pomocą linka: https://portu.pl/dnarynkow?a_box=hkr5k5wn wspierasz portal DNA oraz możesz przez trzy miesiące inwestować zwolniony ze wszystkich opłat, jakie pobiera Portu.

iShares Ageing Population UCITS ETF

iShares Ageing Population UCITS to mocno zdywersyfikowany ETF. Jego 10 największych pozycji portfelowych nie przekracza 7% wartości wszystkich aktywów pod zarządzaniem. Fundusz kupuje akcje firm generujących co najmniej 50% przychodów z sektorów związanych z tematem starzenia się populacji. Sektor usług dla seniorów skupia się na osobach w wieku powyżej 60 lat i właśnie na takiej grupie koncentruje się ETF.

Liczba aktywów pod zarządzaniem funduszu przekracza 700 milionów dolarów, a roczne koszty zarządzania wynoszą 0,4%. iShares Ageing Population UCITS powstał w 2016 roku i od tego czasu dał zarobić 40%. Obecnie największy udział w portfelu mają podmioty z USA, których waga stanowi aż 52% całości portfolio. Na drugim miejscu są podmioty japońskie z 7 % i firmy z UK z 5%.

iShares Ageing Population UCITS ETF – podział sektorowy i geograficzny, oraz najważniejsze spółki w portfelu

Czy warto interesować się sektorem opieki senioralnej?

To nie jest pomysł na inwestycję, która może przynieść absurdalnie wysokie stopy zwrotu, ale raczej na taką która jest w stanie w długim terminie dowozić sopty zwrotu lepsze niż szeroki rynek. Niewiele lepsze, ale wciąż lepsze. Trendy demograficzne są jednoznaczne, a pogarszająca się demografia, to dziś największe ryzyko gospodarcze dla świata.

Teoretycznie ekspozycję na taki segment można uzyskać na wiele sposobów. Na zmianach demograficznych zyska ochrona zdrowia, dedykowane REIT-y, czy technologia mająca dedykowane dla seniorów zastosowania. Ciężko analizować każdy taki mini trend indywidualnie, więc zainteresowanych raczej odsyłałbym do inwestycji we wspomniany ETF iShares Ageing Population. Ten, dzięki Portu, dostępny jest dla każdego nawet od 100 złotych miesięcznie.

Do zarobienia,
Piotr Cymcyk

Porcja informacji o rynku prosto na Twoją skrzynkę w każdą niedzielę o 19:00  Chcę zapisać się do newslettera i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych zgodnie z Polityką Prywatności strony DNA Rynków.

  52
  4
  Zastrzeżenie prawne

  Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.

  Subskrybuj
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Przeczytaj również: