Polacy nie lubią inwestować w akcje. Skąd nasza niechęć do giełdy?

inwestowanie

Z danych OECD wynika, że polskie gospodarstwa domowe mają bardzo niską ekspozycję na rynek akcyjny. Według OECD zaledwie 20% aktywów finansowych polskich rodzin to akcje. Nie jest to najniższy wynik w zestawieniu OECD, ale plasuje Polskę w dolnej części zestawienia. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych aż 58% kapitału tamtejszych rodzin jest ulokowana w akcjach. Zupełnie inaczej jest w przypadku gotówki, do niej nasi rodacy przywiązują bardzo dużą wagę. Według OECD gotówka stanowi ponad 50% aktywów finansowych gospodarstw domowych w Polsce. To jeden z najwyższych wyników w zestawieniu OECD.

Śledząc wyniki ankiet przeprowadzanych przez różne instytucje finansowe i organizacje można zauważyć, że główną barierą, która sprawia, iż Polacy nie inwestują w akcje, jest brak wystarczającej wiedzy inwestycyjno-finansowej oraz brak wystarczającej ilości wolnej gotówki. Odsetek Polaków, którzy uważają, że ich wiedza na temat zasad funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych jest bardzo lub raczej duża wynosi tylko 7 proc. Zaś tych, którzy oceniają ją jako bardzo lub raczej niska – 64 proc., wynika z badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2023” opublikowanego przez Warszawski Instytut Bankowości i Fundację GPW.

Skoro zaledwie 7 procent mieszkańców naszego kraju uważa, że ich wiedza o giełdzie jest bardzo duża lub duża, to nic dziwnego, że tylko 10% z nas rozważa samodzielne inwestowanie na rynku kapitałowym.

Procentowa wartość aktywów finansowych trzymanych przez gospodarstwa domowe w akcjach – dane OECD dla poszczególnych państw

W co inwestują Polacy?

Polacy twierdzą, że miejsce, gdzie inwestują najwięcej, to edukacja własna, czyli szeroko pojęty samorozwój. Z raportu „Polak Inwestor 2023” wynika, że na kolejnych miejscach znalazły się kruszce (46 proc.), głównie złoto. Tylko nieznacznie mniej inwestorów wskazało na obligacje skarbowe (44 proc.).

W co Polacy inwestują najczęściej – badanie Polak Inwestor 2023

Polacy kochają również złoto. Ostatnio zmniejszyliśmy jednak mocno jego zakupy. W 2023 roku Polacy kupili o około 40 proc. mniej złota niż w rekordowym 2022 roku. Łącznie kupiono mniej więcej 11,5 tony złota. W roku 2022 było to aż 19 ton. Natomiast dwa lata temu 14 ton. Powodem, dla którego Polacy kochają złoto, jest przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa z jakim kojarzy się złoty kruszec.

Do tego z raz kupionym złotem nic nie trzeba robić. Złoto podatne jest na o wiele mniejsze wahania cenowe niż akcje, co też ma dla niektórych inwestorów znaczenie. Niewiele mniejszą popularnością niż złoto cieszą się kryptowaluty. Posiada je ponad 40% inwestorów. W przypadku kryptowalut nie ma jednak mowy o małej zmienności. Ich zaletą jest jednak wysoki potencjał wzrostu.

Polak uwielbia inwestowanie w nieruchomości

Dużo mówi się o tym, że Polacy kochają inwestować w nieruchomości. Liczby to potwierdzają. Około 30% inwestorów ma ekspozycję na tę klasę aktywów. Czemu „tylko” 30 %? Z pewnością dlatego, że nieruchomości mają niezwykle wysoki próg wejścia. Kupując nawet zwykłą kawalerkę, ciężko jest zejść poniżej kwoty 250 tys. zł i mowa tu o mniej prestiżowych lokalizacjach w mniejszych miastach Polski.

W co Polacy inwestują najczęściej wersja rozszerzona – badanie Polak Inwestor 2023

W co Polacy inwestują najczęściej wersja rozszerzona – badanie Polak Inwestor 2023 - inwestowanie
ibidem

Chociaż majątek Polaków rośnie w rekordowym tempie to wciąż większość z nas, nie ma aż tak dużego portfela inwestycyjnego. Według szacunków mniej niż połowa inwestorów inwestuję kwotę większą niż 100 tys. zł. Portfel o wartości większej niż milion złotych jest absolutną rzadkością, posiada go mniej niż 10% z nas. Dobra wiadomość jest taka, że wraz z doganianiem zachodu, będziemy mogli odkładać coraz więcej nadwyżek finansowych na inwestycje, a wartość naszego portfela znacząco się zwiększy.

przypuszczalna wartość portfeli inwestycyjnych Polaków – dane podano w tys. zł

przypuszczalna wartość portfeli inwestycyjnych Polaków – dane podano w tys. zł - inwestowanie
Ibidem

Różnice między milionerami a drobnymi inwestorami

Interesującym są również istotne różnice między osobami zarządzającymi portfelem inwestycyjnym o wartości większej niż milion złotych, a drobnymi inwestorami (posiadającymi portfel inwestycyjny do 10 tys. zł). Milionerzy stawiają na większą dywersyfikację. Średnio lokują swój kapitał w prawie 9 różnych rodzajów aktywów. Dla porównania drobni inwestorzy mają ich tylko niecałe 4. Milionerzy mniej wierzą też w kryptowaluty. Posiada je tylko co trzeci z nich. Milionerzy kochają również polskie akcje. Ma je aż 85% z nich. W przypadku drobnych inwestorów ten odsetek nie przekracza 25%.

Różnice między milionerami a drobnymi inwestorami

Różnice między milionerami a drobnymi inwestorami - inwestowanie
ibidem

Do zarobienia,
Karol Badowski

Porcja informacji o rynku prosto na Twoją skrzynkę w każdą niedzielę o 19:00  Chcę zapisać się do newslettera i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych zgodnie z Polityką Prywatności strony DNA Rynków.

  67
  5
  Zastrzeżenie prawne

  Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.

  Subskrybuj
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments