Branża eventowa w Polsce: Wzrost i znaczenie ekonomiczne

branża eventowa

W 2023 roku branża spotkań w Polsce wygenerowała 229 mld zł wartości dodanej brutto, co stanowi około 1% PKB. Zatrudnienie w tej branży znalazło aż 215 tysięcy osób, które obsługiwały ponad 29 tysięcy różnych wydarzeń na terenie całego kraju. Zgodnie z raportem Poland Events Impact 2023, w tych wydarzeniach uczestniczyło ponad 18 milionów osób, co oznacza, że co drugi Polak brał udział w zorganizowanym evencie​​.

Szeroki zakres działalności

Branża eventowa obejmuje planowanie, organizację i zarządzanie różnego rodzaju wydarzeniami, w tym konferencjami, targami, wystawami, spotkaniami firmowymi, weselami, koncertami muzycznymi, wydarzeniami sportowymi oraz festiwalami. Rynek ten obejmuje również organizatorów wydarzeń, planistów, dostawców technologii eventowych, operatorów obiektów, dostawców wystawców, sponsorów oraz uczestników​​.

Kluczowe dane branży eventowej w Polsce

Dominujące sektory eventowe

Według Poland Convention Bureau, od 2022 roku polska branża spotkań dynamicznie odbudowuje się po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19. W 2020 roku zorganizowano 4852 spotkania i wydarzenia, podczas gdy w 2022 roku liczba ta wzrosła do 125 tysięcy. Rok 2023 przyniósł ponad dwukrotny wzrost, osiągając 295 tysięcy eventów. Zdecydowaną większość, bo ponad 195 tysięcy, zorganizowały przedsiębiorstwa prywatne​​.

Najwięcej wydarzeń zorganizowała branża farmaceutyczna i medyczna, która odpowiadała za 4324 eventy. Następnie plasowały się wydarzenia branży edukacyjnej z liczbą 2365 oraz technologicznej (głównie IT) z liczbą 2164 eventów​​.

Pośredni wkład spotkań i wydarzeń w gospodarkę Polski w 2023 roku (w tys. zł)

Pośredni wkład spotkań i wydarzeń w gospodarkę Polski w 2023 roku (w tys. zł)
ibidem

Liczba spotkań i ich uczestników w 2023 według głównych branż

Liczba spotkań i ich uczestników w 2023 według głównych branż
ibidem

Globalny rynek eventowy

Na świecie, według Events Industry Council, wydarzenia biznesowe w 2023 roku utworzyły 10,9 miliona bezpośrednich miejsc pracy i wygenerowały 662,6 miliardów dolarów wkładu w gospodarkę. Oczekuje się, że globalny rynek eventowy będzie rosnąć średniorocznym tempem wzrostu (CAGR) na poziomie 12% w latach 2023–2032, osiągając wartość 1752,9 miliardów dolarów​​.

Branżę eventową charakteryzuje ciągła innowacyjność i dostosowywanie się do zmieniających się trendów i technologii. W ostatnich latach nastąpił znaczny zwrot w kierunku wydarzeń wirtualnych i hybrydowych, napędzany postępem technologii wydarzeń i wpływem pandemii Covid-19. Wydarzenia wirtualne umożliwiają zdalne uczestnictwo w wydarzeniach, co może znacznie obniżyć koszty związane z transportem, zakwaterowaniem i wyżywieniem. W 2023 roku wielkość globalnego rynku wydarzeń wirtualnych oszacowano na 7853 miliarda dolarów, z przewidywanym średniorocznym tempem wzrostu 188% do 2030 roku​​.

Można sobie wyobrazić, że już w niedalekiej przyszłości będzie można w pełni zdalnie uczestniczyć w dowolnym dużym wydarzeniu, koncercie bądź konferencji. Jedyne co będziemy potrzebować to google VR. Po tym, jak już wykupimy jakieś wirtualne miejsce na wydarzeniu, będziemy przenosić się dzięki nowoczesnej technologii na zaplanowany event.

Przyszłość branży eventowej: wydarzenia wirtualne

Wrażenia z takiego przeżycia będą bardzo zbliżone do tych realnych z prawdziwego życia. Do tego takie wirtualne uczestnictwo w wydarzeniu będzie znacznie tańsze. Nie będziemy musieli np. zarezerwować hotelu w mieście, w którym event ma miejsce. Odpada również koszt transportu i wyżywienia. Wielkość globalnego rynku wydarzeń wirtualnych oszacowano w 2023 roku na 78,53 miliarda dolarów i oczekuje się, że w latach 2023–2030 będzie rósł w tempie 18,8% średniorocznie.

Wielkość globalnego rynku wydarzeń wirtualnych oszacowano w 2023 roku na 78,53 miliarda dolarów. Oczekuje się, że w latach 2023–2030 będzie rósł w tempie 18,8% średniorocznie.

Ponieważ branża wydarzeń wirtualnych stale się rozwija, firmy mogą nawiązywać strategiczne partnerstwa lub przejęcia w celu wzmocnienia swojej pozycji rynkowej, poszerzenia oferty usług lub uzyskania dostępu do nowych technologii. Uznani gracze pragnący skonsolidować swój udział w rynku oraz mniejsze firmy chcące zwiększyć skalę powinny mieć coraz większe znaczenie w branży.

Wpływ regulacji na konkurencję na rynku wydarzeń wirtualnych będzie prawdopodobnie całkiem spory. W końcu wydarzenia wirtualne obejmują takie aspekty, jak prywatność danych, bezpieczeństwo w Internecie i własność intelektualna, a one podlegają zmieniającym się ramom regulacyjnym. Chociaż przed branżą eventów wirtualnych jest jeszcze trochę wyzwań prawnych i regulacyjnych, to jest to z pewnością bardzo przyszłościowy segment rynku. Warto bacznie mu się przyglądać.

Do zarobienia,
Karol Badowski

Porcja informacji o rynku prosto na Twoją skrzynkę w każdą niedzielę o 19:00  Chcę zapisać się do newslettera i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych zgodnie z Polityką Prywatności strony DNA Rynków.

  67
  5
  Zastrzeżenie prawne

  Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.

  Subskrybuj
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments