Ziemia to najlepsza inwestycja w Polsce po 1990 roku

ziemia rolna

Grupą społeczną, która mocno zyskała na transformacji i wejściu Polski do UE są rolnicy. Jeszcze w roku 1992 hektar ziemi rolnej kosztował około 5000 dzisiejszych złotych. Dziś kosztuje prawie 60 tysięcy.

Tym samym ziemia o lata wyprzedziła potencjalne do osiągnięcia zyski z giełdy (nawet inwestując na początku jej istnienia), czy inwestycje w nieruchomości lub złoto. W 1992 roku średnia cena m2 mieszkania w Polsce również wynosiła około 5 000 dzisiejszych złotych. Teraz wynosi około 8 000. Oczywiście nie biorę tu pod uwagę potencjalnych wpływów z najmu, ale tak samo nie biorę pod uwagę dopłat do ziemi, czy jej potencjalnego oddania w dzierżawę i tak samo nie biorę pod uwagę dywidend, jakie mogły wypłacić spółki.

Ile warte jest dziś 500 złotych zainwestowane w Polsce w różne aktywa w 1992 roku

Ile warte jest dziś 500 złotych zainwestowane w Polsce w różne aktywa w 1992 roku
Założenia – stopa zwrotu z giełdy liczona jako zysk z inwestycji w swig80 po roku 1995, a między 1992 i 1995 jako inwestycja w wig, obliczenia na podstawie https://www.tygodnik-rolniczy.pl/ https://mir.krakow.pl/artykuly/ https://mekk.waw. https://www.mennica.com.

Przystąpienie do Unii Europejskiej podbiło ceny ziemi

Pierwszym istotnym dla rynku ziemi momentem po 1989 r. było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Wydarzenie z 2004 r. zapoczątkowało dynamiczny realny wzrost wartości działek zarówno rolnych, jak i budowlanych. Cena 1 ha gruntów rolnych wzrosła z 3800 zł w 2003 roku, do 25 000 zł dekadę później. Co daje średnioroczną realną stopę zwrotu na poziomie 18%! Zdecydowanie więcej niż dowolny szeroki indeks giełdowy. To właśnie te lata były najlepszym okresem do inwestycji w grunty.

Złote lata skończyły się w 2016 roku

Złote lata dla rolników w Polsce skończyły się w okolicy roku 2016. Wzrost wartości gruntów znacznie spowolnił. Rząd wprowadził wówczas nowelizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która wywołała duże zawirowania na rynku gruntów rolnych. Zgodnie z jej zapisami działki o powierzchni większej niż 0,3 ha mogli nabywać jedynie rolnicy indywidualni lub osoby, które zobowiązały się do wykorzystywania ich w celach rolniczych. Co więcej, zbycie takiej działki mogło nastąpić dopiero po 10 latach. Zainteresowanie gruntami znacznie spadło, a wraz z nim tempo wzrostu cen.

Sytuację poprawiły nieco poprawki do ustawy z roku 2019. Nie-rolnik mógł nabyć działkę rolną o powierzchni do 1 ha i mógł ją zbyć już nie 10, ale 5 lat po transakcji. Jednak zmiany w prawie i tak mocno wpłynęły na ceny gruntów. Ich ceny już nie rosły w tempie 18%, a w latach 2015 – 2022 było to już realnie tylko 2%. Jeżeli ustawodawstwo nie zliberalizuje się bardziej, to raczej to tempo w kolejnych latach nie wzrośnie istotnie.

Nie tylko w Polsce ziemia była świetną inwestycją

Dane statystyczne mówią, że nie tylko polska ziemia była świetną inwestycją. Okazuje się, że w latach 1992 – 2020 ziemia rolna dała globalnie zarobić 11,1%. Jest to wynik praktycznie tak samo dobry, jak wynik z inwestycji w akcje amerykańskie (11,16%) i znacznie lepszy niż w akcje spoza USA (7,49%).

Nominalne stopy zwrotu z aktywów w latach 1992-2020

Nominalne stopy zwrotu z aktywów w latach 1992-2020
Źródło: Nuveen

Aktywa fizyczne gwarantują dywersyfikację

Inwestycja w ziemię ma jeszcze jedną zaletę. Aktywa fizyczne są elementem świetnie dywersyfikującym cały portfel. Ich cena nie waha się zbytnio, nawet podczas giełdowej bessy. Korelacja rynkowa między akcjami a ziemią rolną oscyluje wokół zera. Nawet jeżeli część giełdowa naszego portfela spada o 50%, to część ulokowana w ziemi co do zasady nie traci.

Oczywiście nie wiadomo czy w przyszłości podobna korelacja się utrzyma, ale z drugiej strony nie widać dziś za bardzo powodu, dlaczego miałaby się nie utrzymać. Warto jednak pamiętać, że płynność inwestycji jest w tym wypadku naprawdę mizerna .

Korelacja między różnymi rodzajami aktywów

Korelacja między różnymi rodzajami aktywów
Źródło: Nuveen

Do zarobienia,
Karol Badowski

Porcja informacji o rynku prosto na Twoją skrzynkę w każdą niedzielę o 19:00  Chcę zapisać się do newslettera i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych zgodnie z Polityką Prywatności strony DNA Rynków.

  55
  3
  Zastrzeżenie prawne

  Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.

  Subskrybuj
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments