Wskaźnik Koniunktury DNA Rynków – opis

Wykorzystując nasze doświadczenie, do zestawu ważnych dodaliśmy autorski Wskaźnik Koniunktury DNA Rynków, który odzwierciedla obecny stan polskiej gosodarki oraz prognozuje jej zachowanie w przyszości.

Założenia Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków

We wskaźniku koniunktury DNA Rynków chcieliśmy zawrzeć trzy najważniejsze elementy:

1. Łatwość interpretacji – aby już po spojrzeniu pozwalał na jasne wskazanie jaki jest obecnie dominujący trend w gospodarce, a w najogólniejszym ujęciu powinien wskazywać jedną z czterech głównych faz cyklu gospodarczego.

2. Użyteczność dla Polski – ponieważ do tej gospodarki jest nam najbliżej i finalnie to jej zachowanie wpływa najmocniej na decyzję dotyczące Twojego portfela.

3. Związek z globalną koniunkturą – z uwagi na to, że Polska jest częścią globalnej sieci powiązań gospodarczych, które w różnym stopniu na nią wpływają.

Najważniejsze pytania dotyczące Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków:

Jaką gospodarkę opisuje wskaźnik DNA Rynków?

Wskaźnik opisuje co dzieje się w polskiej gospodarce. Skupia się przede wszystkim na procesach, które dotyczą polskiej gospodarki i na aktualnie panującym w niej trendzie. Celem wskaźnika jest pokazanie jakie zmiany zaszły w ostatnim miesiącu w krajowej koniunkturze.

Co oznaczają poszczególne ćwiartki wykresu, na którym jest Wskaźnik Koniunktury DNA Rynków?

Aby interpretacja Wskaźnika była prosta i intuicyjna umieściliśmy jego odczyty na mapie cyklu koniunkturalnego, który dzieli się na cztery ćwiartki. Na analogicznej mapie prezentowany jest niemiecki wskaźnik koniunktury IFO Indeks obliczany przez Instytut IFO. Każda z ćwiartek reprezentuje inną fazę cyklu gospodarczego. O tym, czym jest cykl koniunktury możesz przeczytać w osobnym wpisie klikając tutaj.

prawy górny róg – boom gospdoarczy
prawy dolny róg – spowolnienie gospodarcze
lewy dolny róg – recesja gospodarcza
lewy dolny róg – używienie gospodarcze

Granice między tymi fazami należy interpretować umownie. To nie precyzyjnie wyliczone obszary, a obszary przejścia, gdy następuje zmiana w fazie cyklu gospodarczego. Pozioma oś oznacza ocenę bieżącej sytuacji gospodarczej (im lepsza tym wyższy odczyt), a pionowa oś to oczekiwania co do przyszłej koniunktury gospodarczej (im lepsze tym wyższy odczyt). Stąd najgorszym możliwym scenariuszem jest lewy dolny róg (recesja), a najlepszym prawy górny róg (boom gospodarczy).

Co ma robić Wskaźnik Koniunktury DNA Rynków?

Główny cel to ilustracja jaka jest obecna koniunktura gospodarcza w Polsce oraz w jakim kierunku zmierza. Wyszliśmy z założenia, że przewidzenie koniunktury w przyszłości jest trudne. Jednocześnie duże zmiany gospodarcze są konsekwencją wielu małych zmian, które indywidualnie są niewielkie, ale w swojej masie powodują strukturalne zmiany gospodarcze.

Kiedy jest publikowany Wskaźnik Koniunktury DNA Rynków?

Co do zasady planujemy publikację wskaźnika na początek każdego miesiąca. Powinien być to pierwszy poniedziałek danego miesiąca aby wskazywał jakie zmiany zaszły w ciągu ostatnich 30 dni w gospodarce.

Czy wskaźnik Koniunktury DNA Rynków będzie stały i niezmienny?

Na pewno nie jest to finalna i niezmienna wersja. Aby wskaźnik zachował swoją aktualność i odzwierciedlał zmieniającą się sytuację rynkową sukcesywnie będziemy starali się ująć w nim najważniejsze elementy. A skoro te najważniejsze się zmieniają, to i elementy składające się na wskaźnik koniunktury DNA Rynków mogą się zmieniać. Zdajemy sobie sprawę, że takie zmiany trzeba robić ostrożnie z uwagi na potrzebę porównywalności z historycznymi danymi. Dlatego ewentualne zmiany będziemy komunikowali i opisywali ich uzasadnienie. Dla przykładu w latach 2011-2013 dodatkowym elementem uwzględnianym we wskaźniku byłyby rentowności obligacji europejskich krajów.

BARDZO WAŻNE!

Co wchodzi w skład Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków?

Wskaźnik Koniunktury DNA Rynków jest wskaźnikiem syntetycznym, czyli składa się z innych wskaźników gospodarczych i rynkowych, które otrzymały różne wagi. Są to częściowo dane lokalne z Polski, a częściowo globalne związane z koniunkturą światową. Zarówno ich skład jak i wagi traktujemy jako wewnętrzny know-how i na razie nie będą one ujawnione.

Czy wskaźnik DNA Rynków jest Świętym Graalem i zagwarantuje mi drogę do bogactwa?

Nie. Zdecydowanie nie. Wskaźnik Koniunktury DNA Rynków ma pokazywać zmiany koniunktury i informować o tych zmianach z wyprzedzeniem. Chcemy aby był jak najbardziej pomocny dla inwestorów i przedsiębiorców, jednak w żadnym wypadku nie możemy zakładać, że będzie idealnie wskazywał punkty zwrotne i opieranie się tylko na jego odczytach pozwoli uniknąć rynkowych spadków i skorzystać z przyszłych giełdowych zwyżek. Tak jak ponton nie uratuje przed tsunami tak wskaźnik nie uprzedzi przez Flash Crash, zamachami, trzęsieniami ziemi lub podobnymi wydarzeniami, które mają znaczny wpływ na sytuację rynkową.

Najnowszy odczyt wskaźnika znajdziesz poniżej:

Wzrosty na GPW trochę zbyt szybkie

Listopadowy odczyt Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków („Wskaźnik”) to ponowny spadek. Jego dynamika jest już jednak bardzo słaba. Wskaźnik potwierdza recesyjne nastroje w polskiej gospodarce. Jednocześnie zapowiadane w ostatnim odczycie Wskaźnika („Wyłamanie w dół bez większego znaczenia”) znalazło swoje potwierdzenie na rynku. WIG faktycznie dynamicznie zawrócił z poziomu 45 000 punktów i szybko znalazł się ponad […]

0 komentarzy

Do zarobienia!
Piotr Cymcyk

23
Zastrzeżenie prawne

Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Może Cię zainteresować również: