Jak zachowuje się gospodarka po przyjęciu waluty euro?

strefa euro

Na razie temat przyjęcia przez Polskę wspólnej europejskiej waluty wydaje się zamknięty. Po pierwsze niemal 65% Polaków nie chce dzisiaj przystępować do Strefy Euro, a po drugie nie spełniamy formalnych warunków do takiego wejścia. Drugi problem dałoby się jeszcze obejść, ale wola polityczna jest tutaj zdecydowanie ważniejszym czynnikiem. Podpisując traktat akcesyjny do UE, zobowiązaliśmy się jednak do przyjęcia wspólnej waluty.

Mamy już dość bogatą historię w Europie, jeśli chodzi o kraje przyjmujące walutę euro. Można więc dość łatwo zweryfikować, jak przyjęcie wspólnej waluty wpływa później na gospodarkę. Spójrzmy na dwa podstawowe elementy i porównanie tempa wzrostu PKB oraz poziomu inflacji krajów przed wejściem do wspólnej unii walutowej i już po ich przystąpieniu.

Zyski i straty z przyjęcia euro

Autor badania „Structural time series models and synthetic controls—assessing the impact of the euro adoptionPeter Dreuw zauważa, że chociaż wspólna waluta ma swoje plusy, to pełny obraz sytuacji można dostrzec dopiero po analizie korzyści, jak i wad przystąpienia do unii walutowej. Niewątpliwym plusem zdaniem Dreuwa jest większa otwartość na handlową wymianę zagraniczną. Eksport (a to właśnie on w największym stopniu przyczynił się do rozwoju Polski), dzięki Strefie Euro widocznie wzrasta. Chodzi głównie o eksport do państw ze Strefy Euro. Lista plusów jest oczywiście szersza, ale to największa zaleta unii walutowej.

Wady wspólnej waluty też jednak istnieją. Największymi wyzwaniami jest obniżona skuteczność działań polityki monetarnej. Europejski Bank Centralny utrzymuje jedną stopę procentową dla wszystkich krajów. Z punktu widzenia ekonomicznego to oczywiście absurdalne. Cykle gospodarcze różnych państw w Europie są na różnych etapach, a indywidualne sterowanie polityką monetarną własnej waluty może w chwilach kryzysowych pozwolić na lepsze wygładzenie cykli. Ten argument stopniowo może tracić na znaczeniu dopiero wtedy, gdy integracja europejska będzie postępować dalej.

Zachowanie PKB po wejściu do Strefy Euro

Mniejsza skuteczność polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego powinna mieć swoje wymierne negatywne konsekwencje. Rzeczywiście są dane, które to potwierdzają. Peter Dreuw porównał wzrost PKB per capita w krajach Strefy Euro. Chodzi o moment przed wstąpieniem do unii walutowej i po wstąpieniu, w stosunku do tego samego wskaźnika w krajach z własną walutą. Pod uwagę brana była tzw. grupa kontrolna. Różniła się ona dla każdego z państw, aby wyniki były bardziej wymierne. Belgia porównywana jest do USA, Danii i Izraela, natomiast Francja do Danii, Australii i Szwecji. Wyniki można zobaczyć na poniższych wykresach.

Trend wzrostu PKB na mieszkańca w wybranych krajach Strefy Euro w stosunku do krajów grupy kontrolne (spoza Strefy Euro).

Trend wzrostu PKB na mieszkańca w wybranych krajach Strefy Euro w stosunku do krajów grupy kontrolne (spoza strefy euro).

ibidem

W tym przypadku Państwa z grupy kontrolnej, nieposiadające euro, rozwijały się szybciej kraje, które ją przyjęły. Różnice były jednak marginalne. Na przyjęciu wspólnej waluty najbardziej straciły dwa państwa. Mowa o Włochach i Grecji. W przeszłości te dwa państwa dewaluowały swoją własną walutę, aby utrzymać konkurencyjność gospodarki. Po przyjęciu euro nie było już to możliwe.

Przyjęcie euro a inflacja

Eurosceptycy podkreślają, że po przyjęciu euro ceny w Polsce mocno wzrosną. Według badania przeprowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej w kwietniu 2018 r. 71% Polaków uważa, że wprowadzenie euro doprowadzi do wzrostu cen w kraju. Liczne badania na ten temat wskazują jednak, że wpływ konwersji narodowych walut na euro na zmiany cen konsumenckich był niewielki i jednorazowy. Nieznacznie większy wzrost cen w wyniku konwersji waluty występował dla wąskiej grupy produktów, głównie w sektorze usług (np. w sektorze gastronomicznym).

Miesięczna inflacja w państwach dopiero co przystępujących do strefy euro oraz jej różnica wobec miesięcznej inflacji w Strefie Euro

Nie można na widok takich danych stwierdzić, że przyjęcie euro podbija istotnie ceny. W kontekście więc samego PKB oraz inflacji przyjęcie wspólnej waluty nie wydaje się istotnie wpływającym czynnikiem. Oczywiście to nie są jedyne elementy warte rozważania. Wspólna waluta pozytywnie wpływa na rozwój rynku finansowego, ułatwia wspomnianą wymianę handlową, czy obniża koszty długu. Z perspektywy tempa wzrostu PKB czy inflacji krótkoterminowy wpływ nie jest jednak aż tak istotny.

Do zarobienia,
Karol Badowski

Porcja informacji o rynku prosto na Twoją skrzynkę w każdą niedzielę o 19:00  Chcę zapisać się do newslettera i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych zgodnie z Polityką Prywatności strony DNA Rynków.

  55
  3
  Zastrzeżenie prawne

  Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.

  Subskrybuj
  Powiadom o
  guest
  2 komentarzy
  najstarszy
  najnowszy oceniany
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Jan Kowalski
  Jan Kowalski
  11 miesięcy temu

  A utrata panowania nad własną walutą niewarta jest nawet wspomnienia? Art do usunięcia.

  Jakub
  Jakub
  10 miesięcy temu

  A co to znaczy panowanie nad własną walutą? Wystarczy panowanie nad własnym budżetem i eksport rośniie.