Szklana kula wgłąb amerykańskiej gospodarki, czym jest indeks ISM

Niektóre pytania z ekonomii nie stanowią większej trudności. Jaka gospodarka jest największa i najważniejsza na świecie? Która gospodarka stanowi prawie 25% całej światowej? Zmiany w jakiej gospodarce są najważniejsze dla giełd? USA, USA, USA. Nie potrzeba wielu lat studiów żeby udzielić odpowiedzi na powyższe pytania. Tylko, że odpowiedzi akurat na nie średnio dadzą zarobić. Do tego potrzeba już spróbować odpowiedzieć na pytanie jak zachowa się amerykańska gospodarka.Czym jest indeks ISM – zobacz animację Gospodarczy Szot

Stan w jakim była amerykańska gospodarka najlepiej opisuje dynamika PKB (tu dowiesz się więcej o tym, czym jest wskaźnik PKB). Stan w jakim jest teraz dobrze ilustrują wskaźniki z rynku pracy i inflacji (dowiedz się więcej o inflacji, cichym zabójcy twoich oszczędności oraz stopie bezrobocia, podstawowym mierniku rynku pracy). Skuteczny inwestor musi jednak mieć wiedzę nie tylko o tym co się wydarzyło, ani o tym co się dzieje, ale przede wszystkim o tym co może się wydarzyć. Spojrzenie w gospodarczą przyszłość największego i najważniejszego organizmu gospodarczego na świecie jest możliwe! Ta gospodarcza luneta to Indeks ISM.

Dwie odsłony indeksu ISM

Nazwa indeksu – ISM – jest skrótem od instytucji, która go przygotowuje i publikuje (Institute for Supply Management). Można ją przetłumaczyć jako Instytut Zarządzania Podażą. Założony w 1915 roku w Stanach Zjednoczonych, dziś liczy ponad 50.000 firm-członków na całym świecie. Tak duża baza firm umożliwia ankietowanie ich przedstawicieli odnośnie planów i oczekiwań na przyszłość. To właśnie wyniki tych ankiet są podstawą do comiesięcznego wyznaczania indeksu ISM dla amerykańskiej gospodarki.

Indeks ISM ma badać stan koniunktury w różnych punktach cyklu gospodarczego i dawać jasny obraz, gdzie jest gospodarka i dokąd zmierza. Aby było to możliwe stworzone zostały specjalne dwie kategorie indeksów ISM. Sektor przemysłowy opisywany jest przez indeks ISM-produkcja (ISM-Manufacturing), a sektor usługowy przez ISM-usługi (ISM-services). Odczyty wskaźnika dla sektora produkcyjnego publikowane są pierwszego roboczego dnia miesiąca, a dla sektora usługowego trzeciego roboczego dnia miesiąca. Ogólny stan koniunktury uzyskuje się łącząc oba wskazania zgodnie z ich istotnością w amerykańskiej gospodarce (tj. 85% usługi, 15% produkcja).

Po powyższym akapicie możesz odnieść wrażenie, że indeks ISM jest bliźniaczo podobny do indeksu PMI, który opisywany był w tekście „Indeks PMI – zobacz przyszłośc gospodarki”. Jak najbardziej tak jest! ISM, identycznie jak PMI ma pokazywać perspektywy dla gospodarki badając nastroje przedsiębiorców poprzez ankiety. Analogicznie interpretuje się również wskazania ISM. Wartość 50 pkt. jest stanem „bez zmian”. Wartości powyżej 50 pkt. oznaczają wzrost gospodarczy, a poniżej 50 pkt. spowolnienie.

Największa różnica pomiędzy tymi dwoma wskaźnikami to, że indeksy ISM funkcjonują tylko dla USA, a indeksy PMI dla wielu krajów. Ponadto wskaźniki ISM nie mają odczytów wstępnych, które w przypadku PMI są publikowane ok. 2 tygodnie przed finalnym odczytem. Na wyróżnienie zasługuje również długość funkcjonowania indeksu ISM, który dla sektora produkcyjnego wyznaczany jest przez Instytut już od 1931 roku. Odrębne wskazanie dla sektora usług powstało dopiero w czerwcu 1998 roku, kiedy to ponad połowę firm stowarzyszonych w zaczęły stanowić właśnie firmy usługowe.

Jak wyliczyć przyszłość na podstawie opinii?

Metodologia ISM jest niemal identyczna jak indeksu PMI. Aby ISM odzwierciedlał prawdopodobne przyszłe zmiany, co miesiąc robiona jest ankieta wśród managerów w wybranych przedsiębiorstwach. W tej ankiecie managerowie pytani są o wiele aspektów biznesu i zmiany w nich zachodzące. Zawsze mają tylko trzy warianty odpowiedzi na pytania: lepiej/gorzej/bez zmian.

Odpowiedzi są punktowane następująco:

  • lepiej = + 1 pkt.
  • bez zmian = + 0,5 pkt.
  • gorzej = 0 pkt.

Z tych obliczeń wychodzi finalny wynik, który mieści się w przedziale 0 – 100 pkt. Pułap 0 pkt. byłby osiągnięty, gdyby wszyscy powiedzieli, że jest gorzej, a 100 pkt., gdy odczucia odnośnie przyszłości absolutnie u wszystkich byłyby pozytywne. Jeśli wszyscy odpowiedzą, że nic się nie zmieniło to ISM znalazłby się w połowie, czyli miałby 50 pkt. Każdy aspekt biznesu to osobna odpowiedź. Te subindeksy mają swoją wagę, która po przeliczeniu daje wynik dla całego sektora produkcyjnego lub usługowego.

Pełna lista subindeksów branych pod uwagę w indeksach ISM można znaleźć bezpośrednio na stronie Instytutu.

Dlaczego indeks ISM ma znaczenie dla inwestorów?

Indeks ISM ma duże znaczenie dla inwestorów na całym świecie. Dość dobrze pokazuje on zmiany nadchodzące w amerykańskiej gospodarce, a te mocno wpływają na amerykańską giełdę. Ta, z kolei stanowi blisko 50% kapitalizacji wszystkich giełd świata i jej zachowanie mocno rzutuje na sentyment oraz nastroje na wszystkich pozostałych rynkach.

Podobnie jak w przypadku wielu wskaźników wyprzedzających najbardziej na inwestorów wpływa nie tyle sama wartość publikowanego indeksu, ale różnica jaka występuje pomiędzy oczekiwaniami, a faktyczny odczytem. To właśnie skala tej różnicy i jej kierunek wywołują ruchy rynkowe.

Dodatkowo do indeksu ISM i jego prognoz często odnosi się w swoich komentarzach szef FED, czyli amerykańskiego banku centralnego. Świadomość inwestorów, że zmiany indeksu mogą wywołać lub wpłynąć na zmiany stóp procentowych sugerują, że śledzenie miesięcznych jest koniecznością.

Co ciekawe, giełdy i inwestorzy bardziej reagują na publikację indeksu ISM-produkcja, mimo że odpowiada ona tylko za 15% amerykańskiej gospodarki. Silniejsza reakcja wynika z dwóch czynników. Po pierwsze produkcja reaguje szybciej na zmiany koniunktury, a historycznie indeks ISM-produkcja wyprzedza o ok. 2 miesiące zmiany w indeksie ISM-usługi. Ponadto, indeks dla produkcji jest publikowany dwa dni wcześniej. W efekcie jego odczyt wpływa na oczekiwania co do indeksu ISM-usługi. Jego publikacja jest więc zawsze mniejszym zaskoczeniem dla rynków.

Oprócz samego liczbowego wyniku indeksów ISM inwestorzy i ekonomiści dużą wagę przywiązują do publikowanych wraz z indeksem komentarzy przedsiębiorców. Dają one pogląd na to jakie sektory mają się lepiej, a gdzie mogą pojawić się problemy z dostawami lub ze słabnącym popytem.

Aktualną wartość ISM wraz z analizą zawsze poznasz oglądając program DNA Rynków, a konkretny odczyt dla amerykańskich usług lub sektora produkcji możesz w każdej chwili sprawdzić na stronie tradingeconomics, o tutaj:

ISM – usługi:https://tradingeconomics.com/united-states/non-manufacturing-pmi
ISM – produkcja: https://tradingeconomics.com/united-states/business-confidence

Do zarobienia,
Paweł Cymcyk

26
Zastrzeżenie prawne

Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Może Cię zainteresować również: