Czas uklepywania dna na GPW

Majowy odczyt Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków („Wskaźnik”) przybliżył się do poziomu neutralnego, jednak trend wskazuje, że gospodarka w drugiej połowie roku wejdzie w silne spowolnienie. W maju odczyt dotyczący bieżącej oceny sytuacji gospodarczej (oś pozioma) minimalnie się poprawił, a odczyt opisujący perspektywy na kolejne dwa kwartały (oś pionowa) ponownie obniżył się do poziomów ostatnio widzianych na początku 2021 roku. Bazując na najnowszych danych, podtrzymujemy że trwający od pół roku na Wskaźniku trend się nie zmienił, zatem tendencja schładzania koniunktury jest wyraźnie widoczna i będzie w kolejnych miesiącach postępować.

Odczyt Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków, maj 2022

Odczyt Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków, maj 2022

Na poprawę Wskaźnika w zakresie obecnej oceny sytuacji gospodarczej wpłynęło klika elementów. Najważniejszym była poprawa na rynku pracy, gdzie utrzymuje się szybki wzrost płac (12,4% r/r), który jest istotnie większy od prognoz. Ponadto sprzedaż detaliczna zwiększyła się o niemal 10% co też było lepsze od oczekiwań. Niesamowicie wręcz dobre były dane z polskiej produkcji przemysłowej, która wzrosła o 17,3%, co było wyraźnie powyżej oczekiwań i jednocześnie pokazywało tempo zbliżone do lutowego. W obecnej ocenie wzrosły także nastroje konsumentów oraz ocena sytuacji gospodarczej dokonywana przez firmy, które w kwietniu były bardziej pozytywnie nastawione niż w marcu, ale mimo to w ujęciu nominalnym oceny te pozostają słabe. Poprawę nastrojów w tak ograniczonym zakresie przypisujemy brakowi wyraźnie negatywnych wpływów wojny, czyli eskalacji działaj wojennych, na krajową gospodarkę.

Negatywne aspekty oceny bieżącej pozostają bez zmian. Utrzymuje się presja inflacyjna, która staje się trwałym czynnikiem obniżającym koniunkturę. W kwietniu inflacja producentów (PPI) przebiła oczekiwania i sięgnęła aż 20% r/r, a w skali miesiąca wzrost sięgnął blisko 5 p.p.. Z pewnością inflacja dalej pozostaje największym gospodarczym problemem. W Polsce jest najwyższa od 1998 roku, a w zakresie inflacji bazowej sięga poziomów ostatnio widzianych w 2000 roku.

W ramach oceny perspektyw na kolejne kwartały pozytywnie na gospodarkę wpływają lepsze od oczekiwań dane z największych światowych gospodarek. Komponenty o najbardziej pozytywnym wpływie na przyszłość to produkcja przemysłowa w USA i Chinach, gdzie zostaliśmy pozytywnie zaskoczeni danymi. Ten efekt został zniesiony przez negatywny wpływ spadających indeksów PMI / ISM dla tych gospodarek. W obu gospodarkach nasilają się problemy, ale o innej naturze. Problemem w USA jest również najwyższa od 40 lat inflacja (8,5%), a w Chinach kolejna fala lockdownów mająca powstrzymać epidemię C-19. Warto podkreślić, że w majowym odczycie pierwszy raz większy negatywny wpływ na gospodarcze perspektywy ma segment kredytowy, który już jest słaby, a w maju zjedzie na kolejne solidne minusy. To efekt silnie rosnących stóp procentowych i spadającej zdolności kredytowej, co przełożyło się na dane o zadłużeniu hipotecznym gospodarstw domowych, które w złotych w marcu wzrosło zaledwie o 0,3%.

Oczekujemy, że w kolejnych miesiącach Wskaźnik może znaleźć się w ćwiartce wskazującej na spowolnienie lub nawet recesję, a odpowiadać za to będą głównie stopy procentowe, które wyhamują inwestycje i konsumpcję.

Obecnie Wskaźnik Koniunktury DNA Rynków sugeruje, że polska gospodarka w 2022 roku zanotuje wzrost PKB o 4,5% r/r co jest głównie zasługą doskonałego pierwszego kwartału. W drugiej połowie roku gospodarka doświadczy dynamiki PKB na poziomie maksymalnie 2,0 – 2,5% Przy czym należy podkreślić, że przez trwający szok monetarny wynikający z globalnych i lokalnych podwyżek stóp procentowych, a także spadające nastroje konsumentów rośnie ryzyko nawet silniejszego spowolnienia w czwartym kwartale.

Podsumowanie Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków dla inwestorów

Kwietniowe zachowanie się rynków potwierdziło, że tak silne i nagłe spadki lub wzrosty Wskaźnika powinny być jednak interpretowane jednoznacznie. Na początki kwietnia pisałem, że Wskaźnik sygnalizuje, że „Rośnie ryzyko większych spadków na GPW”, ale uznaliśmy, że do potwierdzenia tak silnego ruchu potrzeba kolejnego odczytu. Rynek nie czekał na kolejny odczyt i kwiecień 2022, zaliczył do jednego z najgorszych w historii notowań.

Obecny odczyt również jednoznacznie potwierdza, że dotychczasowe spadki w 2022 roku na rynkach powinny rozpocząć hamowanie. Wskazanie za maj, które na poniższym wykresie jest praktycznie niewidoczne znajduje się blisko zera i potwierdza to, co pokazywaliśmy już w odczycie na początku kwietnia. Kwietniowy spadek szerokiego indeksu WIG wyczerpał już jednak większość potencjalnej prognozy spadkowej. Dlatego też obecnie stawiamy na bazie Wskaźnika tezę o początku tzw. „uklepywania dna” na szerokim indeksie WIG w przedziale 54 000 – 61 000 punktów.

Jednocześnie dla pełnego potwierdzenia tej tezy w dalszym ciągu potrzebny jest jeszcze jeden odczyt o podobnej wartości, co majowy. Dla jednoznacznego potwierdzenia każdego trendu domyślnie wymagamy od Wskaźnika trzech odczytów. Oznacza to, że według Wskaźnika Koniunktury DNA dla inwestorów z horyzontem krótkoterminowym obecne perspektywy rynku w zakresie zysku do ryzyka są neutralne, a w przypadku inwestorów długoterminowych są korzystne.

Przypominam, że Wskaźnik estymuje sytuację jedynie dla szerokiego rynku WIG, który najlepiej odzwierciedla złożoność gospodarki, a nie poszczególnych sektorów, które oczywiście mogą zachowywać się od szerokiego rynku o wiele lepiej lub o wiele gorzej.

Do zarobienia!
Piotr Cymcyk

Dowiedz się więcej!

> Poznaj szczegóły Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków! <

Najnowszy odczyt Wskaźnika znajdziesz poniżej!
Nota prawna: Powyższy materiał, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Podsumowania Tygodnia, Analizy spółek oraz Portfel DNA Rynków jest jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.
94
5
Zastrzeżenie prawne

Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Może Cię zainteresować również: