Rośnie ryzyko większych spadków na GPW

Kwietniowy odczyt Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków („Wskaźnik”) niesie dużo nowości i informacji. Po pierwsze Wskaźnik wykonał największy miesięczny ruch od roku i jednocześnie po roku przeszedł z sektora boomu gospodarczego do… ożywienia. Ta niecodzienna zmiana fazy koniunktury przy poprzednio wskazywanym spowolnieniu gospodarki jest konsekwencją wojny w Ukrainie. W kwietniu odczyt dotyczący bieżącej oceny sytuacji gospodarczej (oś pozioma) wyraźnie spadł, a odczyt opisujący perspektywy na kolejne dwa kwartały (oś pionowa) obniżył się do rocznego minimum. Mając na uwadze rynkową zmienność i nagły globalny wzrost niepewności wnioskujemy, że w danych za marzec jest jednak bardzo dużo krótkoterminowego szumu. Pewnym jest więc, że gospodarka zakończyła fazę boomu gospodarczego, ale nie wiadomo do której z pozostałych faz przejdzie.

Odczyt Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków, kwiecień 202

Największą zmianę Wskaźnika widać w segmencie bieżącej oceny sytuacji. Jeszcze przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie ocena bieżącej sytuacji się poprawiała, co wynikało m.in. z faktu, że polski przemysł był w dobrej kondycji, notował wzrost produkcji, zamówień oraz kreacji nowych miejsc pracy. Wtedy największym kłopotem były rosnące ceny i ograniczenia podażowe.

W marcu znacznie zwiększyło się spektrum czynników negatywnie wpływających na obecną ocenę sytuacji gospodarczej. Po pierwsze wyraźnie spadły nastroje przedsiębiorców, a skala spadków jest porównywalna do drugiej fali pandemii (jesień 2020 r.)  Po drugie w marcu nastąpiło nagłe osłabienie złotego do historycznie niskich poziomów. Po trzecie na rynkach nastąpiła gwałtowna przecena i wzrost zmienności. I po czwarte stopy procentowe w Polsce po raz kolejny wzrosły. Przy czym nawet nie sam ich wzrost, ale istotny wzrost oczekiwań na wyższe stopy w przyszłości (kontrakty FRA) przełożył się na pogorszenie obecnej oceny sytuacji.

Ponadto rozgrzany do czerwoności krajowy rynek pracy już bardziej przeszkadza, niż pomaga  koniunkturze. Dynamika wynagrodzeń, w lutym sięgnęła 11,7%, czym wyraźnie przekroczyła rynkowe oczekiwania i istotnie zwiększa ryzyko efektu drugiej rundy inflacji przez spiralę płacowo-cenową.

Segment oceny perspektyw gospodarczych także spadł. Tu głównymi hamulcowymi były spadające indeksy koniunktury w najważniejszych gospodarkach na świecie i u zagranicznych partnerów handlowych Polski. Poza spadkami IFO i ISM swój negatywny wpływ w tym segmencie miała też pierwsza podwyżka stóp procentowych przez FED i zapowiedź agresywnego cyklu zacieśniania polityki pieniężnej co również obniża ocenę gospodarczej przyszłości. Oczekujemy więc, że w najbliższych odczytach Wskaźnik pokaże bardzo wyraźnie spowolnienie w gospodarce.

Obecnie Wskaźnik Koniunktury DNA Rynków sugeruje, że polska gospodarka w 2022 roku zanotuje wzrost PKB o 3,8% r/r. Ponadto przed gospodarką dwa kwartały z dynamiką PKB na poziomie 5% (wzrost w stosunku do lutego 4,4 – 4,8% i stycznia z 3,5 – 4,0%, oraz 3,6 – 4,2% w grudniu). Przy czym należy podkreślić, że przez trwający szok monetarny wynikający z globalnych i lokalnych podwyżek stóp procentowych oraz marcowy szok konsumencki spowodowany wojną, pojawia się ryzyko istotnego spowolnienia już w drugiej połowie pierwszego półrocza 2022.

Podsumowanie Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków dla inwestorów

Mocniejsza zmiana Wskaźnika na plus w ostatnim odczycie, jak wówczas pisaliśmy „nie zmienia jeszcze naszych wniosków opisywanych w ostatnich miesiącach”. Od odczytów z października 2021 zakładamy w nich, że maksima WIG w 2021 roku znajdą się w przedziale 73.500 – 75.600 pkt (finalnie 75018), a następnie oczekujemy przejścia indeksu w trend boczny z przedziałem 65.000 – 71.300 punktów.

Jednorazowo pozytywny odczyt to za mało do zmiany głównej prognozy, bo zawsze dane mogą podlegać krótkoterminowemu szumowi. Analogicznie jednorazowo negatywny odczyt to za mało, żeby zmienić główną prognozę. Obecny w tym odczycie silny spadek Wskaźnika w kwietniu wynika w gigantycznym stopniu z bezpośrednich oraz pośrednich konsekwencji rosyjskiego ataku na Ukrainę.

Pozytywny odczyt z ostatniego badania (Po stabilizacji zmienności przyjdą wzrosty) wzmacniał wyższe ograniczenie określanego od dłuższego czasu trendu bocznego. Obecny odczyt wzmacnia jednak dolne. Ostatnie odczyty w żadnym stopniu nie uwzględniały gospodarczo wpływu wojny. Obecne z kolei mogą go mocno przeceniać. Dlatego też pomimo tak silnego spadku Wskaźnika musimy wziąć pod uwagę stopień „szumu”, który im towarzyszy. Po uwzględnieniu tego czynnika podtrzymujemy jeszcze, że indeks WIG wciąż ma przed sobą trend boczny, którego bazowym kanałem jest obszar 63.700 – 70.000 punktów.

Jednocześnie zaznaczamy, że jeśli kolejny odczyt (początek maja) okaże się potwierdzać aktualny spadek, to niestety perspektywy gospodarcze, a co za tym idzie giełdowe na najbliższe 3-4 miesiące znacznie się pogorszą. Oznacza to, że według Wskaźnika Koniunktury DNA dla inwestorów z horyzontem krótkoterminowym obecne perspektywy rynku w zakresie zysku do ryzyka są neutralne, a w przypadku inwestorów średnioterminowych są niekorzystne.

Przypominam, że Wskaźnik estymuje sytuację jedynie dla szerokiego rynku WIG, który najlepiej odzwierciedla złożoność gospodarki, a nie poszczególnych sektorów, które oczywiście mogą zachowywać się od szerokiego rynku o wiele lepiej lub o wiele gorzej.

Do zarobienia!
Piotr Cymcyk

Dowiedz się więcej!

> Poznaj szczegóły Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków! <

Najnowszy odczyt Wskaźnika znajdziesz poniżej!
Nota prawna: Powyższy materiał, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Podsumowania Tygodnia, Analizy spółek oraz Portfel DNA Rynków jest jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.
83
3
Zastrzeżenie prawne

Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Może Cię zainteresować również: