Było lepiej, jest gorzej, ale przynajmniej stabilnie

Październikowy odczyt Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków jednoznacznie kontynuuje tendencję rozpoczętą we wrześniu. Podkreśla to, że polska gospodarka trwa w fazie spowolnienia. Skala zmian od wrześniowego odczytu potwierdza dalsze pogorszenie w ocenie bieżącej sytuacji (oś pozioma). Jednocześnie, perspektywy na kolejne dwa kwartały (oś pionowa) pozostały praktycznie bez zmian i wskazują na utrzymanie się spowolnienia.

Konkluzje z obecnego odczytu Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków są konsekwencją:

 • – wyraźnego pogorszenia krajowej produkcji przemysłowej,
 • – rozczarowującej produkcji budowlano-montażowej,
 • – słabnącej dynamiki sprzedaży detalicznej.

Patrząc szerzej na składowe odpowiadające za bieżącą ocenę koniunktury, zaobserwowaliśmy niepokojące pogorszenie we wszystkich elementach. Podobna skala zmian ostatnio miała miejsce w grudniu 2018 roku.

Wskaźnik jest obecnie w identycznym miejscu jak w czerwcu 2016 roku, co idealnie odpowiada zewnętrznej sytuacji gospodarczej tamtego okresu. Tak jak wtedy, tak i teraz też jesteśmy równo miesiąc przed Brexitem, obecne są napięcia polityczno-gospodarcze na linii USA-Chiny, a dane gospodarcze z Europy słabe lub fatalne. Różnicą pomiędzy tymi okresami jest fakt, że niemiecka gospodarka wyróżnia się negatywnie i ociera o recesję.

Podkreślamy, że zgodnie z odczytem wskaźnika, sytuacja w polskiej gospodarce jest niemal identyczna, jak w czerwcu 2016. Jednak w przeciwieństwie do ówczesnego szczęśliwego zakończenia tamtego spowolnienia obecnie oczekujemy utrzymania słabszej koniunktury w kolejnych dwóch kwartałach. Segment usługowy i konsumpcyjny na razie wykazują się stabilnością. W konsekwencji, w kolejnych dwóch kwartałach dynamika PKB powinna utrzymywać się na poziomie co najmniej 3%.

Ułatwiając analizę wskaźnika inwestorom nanieśliśmy jednocześnie odczyty wskaźnika od września 2005 roku na indeks WIG. Poniższy wykres jednoznacznie wskazuje, że w przeciągu najbliższych 6 miesięcy powinniśmy spodziewać się na naszym rynku spadków, których zakres może sięgnąć 15%.

Wskaźnik Koniunktury DNA, październik 2019 w porównaniu z indeksem WIG
Źródło: DNA Rynków

Podsumowanie Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków: 

„Konsekwencje najnowszego odczytu wskaźnika dla inwestorów są dość jednoznaczne. Ryzyko pogorszenia koniunktury na giełdzie rośnie szczególnie, że nadal dość wielu inwestorów i analityków utrzymuje optymistycznie prognozy odnośnie przyszłości. Nadchodzące gorsze dane gospodarcze sprawią, że rewizja tych prognoz w dół obniży oczekiwane zyski firm, a w konsekwencji spadną kursy akcji. Podtrzymujemy opinię z ostatnich trzech miesięcy o konieczności ostrożniejszego alokowania środków w ryzykowne aktywa. Spowalniającą aktywność gospodarcza szczególnie będzie widoczna w wycenach cyklicznych sektorów jak finanse czy surowce.”.

Do zarobienia!
Piotr Cymcyk

Dowiedz się więcej!

Odczyt Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków, październik 2019

Wskaźnik Koniunktury DNA, październik 2019
Źródło: DNA Rynków

> Poznaj szczegóły Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków! <

Najnowszy odczyt Wskaźnika znajdziesz poniżej!
  27
  Zastrzeżenie prawne

  Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.

  Subskrybuj
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Może Cię zainteresować również: