Było lepiej, jest gorzej, ale przynajmniej stabilnie

Październikowy odczyt Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków jednoznacznie kontynuuje tendencję rozpoczętą we wrześniu. Podkreśla to, że polska gospodarka trwa w fazie spowolnienia. Skala zmian od wrześniowego odczytu potwierdza dalsze pogorszenie w ocenie bieżącej sytuacji (oś pozioma). Jednocześnie, perspektywy na kolejne dwa kwartały (oś pionowa) pozostały praktycznie bez zmian i wskazują na utrzymanie się spowolnienia.

Konkluzje z obecnego odczytu Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków są konsekwencją:

 • – wyraźnego pogorszenia krajowej produkcji przemysłowej,
 • – rozczarowującej produkcji budowlano-montażowej,
 • – słabnącej dynamiki sprzedaży detalicznej.

Patrząc szerzej na składowe odpowiadające za bieżącą ocenę koniunktury, zaobserwowaliśmy niepokojące pogorszenie we wszystkich elementach. Podobna skala zmian ostatnio miała miejsce w grudniu 2018 roku.

Wskaźnik jest obecnie w identycznym miejscu jak w czerwcu 2016 roku, co idealnie odpowiada zewnętrznej sytuacji gospodarczej tamtego okresu. Tak jak wtedy, tak i teraz też jesteśmy równo miesiąc przed Brexitem, obecne są napięcia polityczno-gospodarcze na linii USA-Chiny, a dane gospodarcze z Europy słabe lub fatalne. Różnicą pomiędzy tymi okresami jest fakt, że niemiecka gospodarka wyróżnia się negatywnie i ociera o recesję.

Podkreślamy, że zgodnie z odczytem wskaźnika, sytuacja w polskiej gospodarce jest niemal identyczna, jak w czerwcu 2016. Jednak w przeciwieństwie do ówczesnego szczęśliwego zakończenia tamtego spowolnienia obecnie oczekujemy utrzymania słabszej koniunktury w kolejnych dwóch kwartałach. Segment usługowy i konsumpcyjny na razie wykazują się stabilnością. W konsekwencji, w kolejnych dwóch kwartałach dynamika PKB powinna utrzymywać się na poziomie co najmniej 3%.

Ułatwiając analizę wskaźnika inwestorom nanieśliśmy jednocześnie odczyty wskaźnika od września 2005 roku na indeks WIG. Poniższy wykres jednoznacznie wskazuje, że w przeciągu najbliższych 6 miesięcy powinniśmy spodziewać się na naszym rynku spadków, których zakres może sięgnąć 15%.

Wskaźnik Koniunktury DNA, październik 2019 w porównaniu z indeksem WIG
Źródło: DNA Rynków

Podsumowanie Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków: 

„Konsekwencje najnowszego odczytu wskaźnika dla inwestorów są dość jednoznaczne. Ryzyko pogorszenia koniunktury na giełdzie rośnie szczególnie, że nadal dość wielu inwestorów i analityków utrzymuje optymistycznie prognozy odnośnie przyszłości. Nadchodzące gorsze dane gospodarcze sprawią, że rewizja tych prognoz w dół obniży oczekiwane zyski firm, a w konsekwencji spadną kursy akcji. Podtrzymujemy opinię z ostatnich trzech miesięcy o konieczności ostrożniejszego alokowania środków w ryzykowne aktywa. Spowalniającą aktywność gospodarcza szczególnie będzie widoczna w wycenach cyklicznych sektorów jak finanse czy surowce.”.

Do zarobienia!
Piotr Cymcyk

Dowiedz się więcej!

Odczyt Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków, październik 2019

Wskaźnik Koniunktury DNA, październik 2019
Źródło: DNA Rynków

> Poznaj szczegóły Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków! <

Najnowszy odczyt Wskaźnika znajdziesz poniżej!
  27

  Oceń materiał!

  27


  Może Cię zainteresować również:

  Ankieta

  Ile razy FED podniesie stopy w roku 2022?

  • Max 2
  • 3-4
  • Ponad 4

  Zobacz wynik

  Loading ... Loading ...

  Najwyżej oceniane: