Największe firmy audytowe (Wielka Czwórka) wciąż panuje w branży

audytorzy

Wielka Czwórka to określenie czterech największych firm audytorskich na świecie. W jej skład wchodzą tacy giganci audytu jak: Deloitte, PwC EY oraz KPMG, a ich pozycja od wielu lat wydaje się niezagrożona.

Przychody firm audytorskich Wielkiej Czwórki na całym świecie w 2023 r. według kategorii

Spośród całej czwórki gigantów największy jest Deloitte. Firma zatrudnia prawie pół miliona pracowników, a jej przychody oscylują wokół 60 miliardów dolarów. Deloitte jest zlokalizowany w 150 krajach i posiada 600 biur na całym świecie. Drugą, największą firmą audytową świata jest PwC, który osiąga przychody zbliżone do 53 miliardów dolarów i zatrudnia nieco mniej niż 400 tys. pracowników. Spółka działa w takiej samej liczbie państw co Deloitte i ma ponad 750 biur na całym świecie. W przeciwieństwie do Deloitte, którego siedziba mieści się w nowym Yorku, PwC ma swoją w Londynie.

Trzecim, największym graczem na rynku jest EY. Przedsiębiorstwo zatrudnia niemal tyle samo pracowników co PwC, jednak ma o 4 miliardy dolarów niższe przychody. Wreszcie na czwartym miejscu jest KPMG, które ma ponad 273 tys. pracowników, a przychody oscylują wokół 36 miliardów dolarów.

Największe firmy audytorskie świata wraz z liczbą rocznie generowanych przychodów oraz liczbą zatrudnianych osób

Czym zajmują się firmy audytowe?

Chociaż mogłoby się wydawać, że firmy audytorskie z Wielkiej Czwórki będą najwięcej zarabiać na badaniu sprawozdań finansowych, to nie jest to prawda. Obecnie największe dochody zapewnia im działalność consultingowa. Giganci z branży pomagają firmom dobrać najlepsze strategie biznesowe, właściwie zarządzać ryzykiem czy obsługują fuzję i przejęcia. Jak zajdzie potrzeba, biorą również udział w restrukturyzacjach przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Wielkość rynku usług doradczych szacuje się na 354,01 miliardów dolarów w 2024 roku i oczekuje się, że do 2029 roku osiągnie 447,72 miliardów dolarów, przy średniorocznym wzroście wynoszącym 4,81% do roku 2029. Jest to z pewnością bardziej perspektywiczny rynek niż sama branża audytorska, która w tym samym czasie ma rosnąć w tempie 3,3% rocznie. W tej chwili wszystko wskazuje na to, że przedsiębiorstwa z Wielkiej Czwórki coraz bardziej będą koncentrować się właśnie na tym segmencie działalności. 

Rynek usług konsultingowych do roku 2029 ma rosnąć w tempie 4,8% rocznie

 Firmy z Wielkiej Czwórki zarabiają znacznie więcej niż reszta branży

Firmy z Wielkiej Czwórki zarabiają znacznie więcej niż reszta spółek z branży. Najwięksi gracze mają ponad dwukrotnie wyższe stawki niż średni i mniejsi. Wysokość wynagrodzeń wypłacanych przez spółki audytorom jest silnie skorelowana z wielkością tychże audytorów. Biegli rewidenci realizujący usługi pod markami tzw. wielkiej czwórki pobierają zwykle – w relacji do przychodów badanej spółki – około 2-krotnie wyższe wynagrodzenie niż biegli z firm średnich i około 3-krotnie wyższe niż pozostałe podmioty. Tak duże różnice wynikają oczywiście przede wszystkim z renomy, jaką cieszy się Wielka Czwórka. Jednak oczywiście za tą marką kryje się również jakość.

Wynagrodzenia audytorów spółek o przychodach 200-500 mln zł

Wynagrodzenia audytorów spółek o przychodach 200-500 mln zł
grantthornton.pl

Sam audyt finansowy, bez specjalistycznej wiedzy funkcjonalnej lub sektorowej, jest koncepcją teoretyczną – i nieskuteczną. Złożoność audytów wymaga od audytora bardzo wysokich umiejętności i wiedzy. Często bardzo szczegółowej, którą zdobywa się na specjalistycznych szkoleniach. Mniejszych podmiotów najczęściej nie stać na wydatkowanie poważnych środków w dokształcanie swoich pracowników. Pozwolić sobie mogą na to jedynie najwięksi. Dzięki temu audytorzy z najbardziej renomowanych firm mają większą łatwość w znajdowaniu potencjalnych nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych.

Audyt spółek giełdowych

Firma Grand Thorton sporządza co pewien czas bardzo ciekawe raporty o polskim rynku audytu. Ostatnie liczby wskazują na to, że liczba audytorów na polskim rynku giełdowym z roku na rok spada. W 2022 roku badania sprawozdań finansowych spółek rynku głównego GPW prowadziło 46 podmiotów, wobec 48 przed rokiem, 61 przed dwoma laty, 81 pięć lat temu i 111 dziesięć lat temu. Polski rynek jest coraz bardziej skoncentrowany.

Średnio na jednego audytora przypadało w ostatnim roku około ośmiu spółek. Przede wszystkim, z rynku rezygnują drobni, często lokalni biegli rewidenci. Obecnie badają oni 120 spółek, wobec 131 rok temu i 160-170 w poprzednich latach. Jest to prawdopodobnie skutek zaostrzających się przepisów i zwiększonych potencjalnych kar nakładanych na audytorów badających sprawozdania finansowe jednostek zaufania publicznego.

Liczba spółek notowanych na Rynku Głównym GPW przebadanych w 2022 roku przez poszczególne firmy audytorskie

Liczba spółek notowanych na Rynku Głównym GPW przebadanych w 2022 roku przez poszczególne firmy audytorskie
grantthornton.pl

Audytorzy coraz rzadziej biją na alarm

Z raportów Grand Thorton wynika również, że obecnie audytorzy rzadziej niż było to wcześniej w historii, zgłaszają uwagi co do sprawozdań. Momentem, w którym mieli najwięcej uwag, był feralny rok 2020. Wówczas w związku z wybuchem pandemii i ogromną niepewnością makroekonomiczną, audytorzy znacznie częściej niż w poprzednich badanych latach zgłaszali uwagi do sprawozdań finansowych badanych spółek.

W 2020 roku tylko 60 proc. sprawozdań nie wzbudziło żadnych wątpliwości czy zastrzeżeń po stronie badających je biegłych rewidentów. W 2015 i 2010 roku było to odpowiednio 73 i 72 proc. Jednocześnie audytorzy coraz częściej ostrzegali rynek przed potencjalnymi problemami płynnościowymi badanych spółek. W 2020 roku aż 11 proc. opinii z badania zawierało uwagę audytora o tzw. niepewności związanej z możliwością kontynuacji działalności przez spółkę.

W poprzednich badanych latach – 2015 i 2010 – odsetki te były znacznie niższe, wynosiły odpowiednio 0,4 i 2 proc. Obecnie obawy audytorów o wypłacalność spółek zmniejszyły się wydatnie. W 2022 roku już 78 proc. sprawozdań uzyskało opinię biegłego rewidenta „bez zastrzeżeń”. Odsetek opinii z niepewnością kontynuacji spadł przez dwa lata z 11 do 4 proc., a opinii z objaśnieniem z 25 do 12 proc. Perspektywy biznesowe spółek ewidentnie uległy znacznej poprawie.

Rodzaj opinii z badań sprawozdań finansowych polskich spółek notowanych na giełdzie

Rodzaj opinii z badań sprawozdań finansowych polskich spółek notowanych na giełdzie
ibidem

Do zarobienia,
Karol Badowski

Porcja informacji o rynku prosto na Twoją skrzynkę w każdą niedzielę o 19:00  Chcę zapisać się do newslettera i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych zgodnie z Polityką Prywatności strony DNA Rynków.

  67
  5
  Zastrzeżenie prawne

  Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.

  Subskrybuj
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments