Kiełbasa WIGborcza, czyli jak wybory wpływają na giełdę – część 1

Nikt nie da Wam tyle, ile ja Wam obiecam! Tym jednym zdaniem można podsumować wszystkie spoty i wiece wyborcze, których całą plejadę już niedługo będziemy mogli oglądać w mediach. O ile chyba już nikt nie ma złudzeń – ”obietnice wyborcze nie są po to, by je spełniać”, o tyle każdy inwestor szczególnie przed wyborami zadaje sobie jedno pytanie. Jak tym razem zachowa się giełda? Może warto było tym razem pójść za „sell in may and go away”? A może jednak warto zaryzykować i zainwestować już teraz?

Dobre bo narodowe?!

Dlaczego w Polsce wybory i kolejne partie rządzące mają tak duży wpływ na giełdę? Żeby znaleźć odpowiedź wystarczy spojrzeć na to ile spółek kontrolowanych przez rząd znajduje się w indeksie WIG20 i jak duży mają w nim udział.

Waga spółek w indeksie WIG20 (w % wykres kolumnowy) oraz łączna waga spółek państwowych i prywatnych w WIG20 (w % wykres kołowy)

Waga spółek w indeksie WIG20 (w % wykres kolumnowy) oraz łączna waga spółek państwowych i prywatnych w WIG20 (w % wykres kołowy)
Źródło: Opracowanie DNA Rynków na podstawie danych www.gpw.pl

Okazuje się, że w WIG20 aż 11 spółek jest kontrolowanych przez Skarb Państwa. Co więcej, udział wagowy tych spółek w indeksie wynosi… niemal 69%. Wniosek nasuwa się sam. Wśród największych spółek na warszawskim parkiecie, ponad połowa z nich o łącznej wartości blisko 3/4 całego WIG 20 kontrolowana jest przez Skarb Państwa. W związku z tym wpływ nowej ekipy rządzącej decydującej o obsadzie kluczowych stanowisk w powyższych spółkach i co za tym idzie, ich późniejszych wynikach, jest trudny do pominięcia. Delikatnie rzecz ujmując.

Co do zasady, panuje przekonanie, iż w spółkach Skarbu Państwa można znacznie trudniej niż w podmiocie prywatnym dopatrzyć się spójnej i konsekwentnie wdrażanej długoterminowej strategii rozwoju firmy. Ponadto często kadra kierownicza wymienia się wraz z dojściem do władzy nowej ekipy rządzącej, czasem nawet częściej, co nie wpływa korzystnie na stabilizację w spółce i budowanie długoterminowego zaufania inwestorów. Stąd, co do zasady, znaczny udział spółek Skarbu Państwa w głównych indeksach giełdowych nie spotyka się z entuzjazmem uczestników rynku. Spośród wzrostowych spółek za ostatni rok z WIG20 większość to firmy prywatne. Wyjątkami są Lotos i Orlen, niemniej w tym przypadku kursy nakręca ogólna dobra sytuacja na rynku paliw i postępy we wdrożeniu planowanej fuzji obu spółek.

Zmiana kursu spółek z indeksu WIG20 od początku 2019 roku do połowy lipca 2019

 Zmiana kursu spółek z indeksu WIG20 od początku 2019 roku do połowy lipca 2019
Źródło: Opracowanie DNA Rynków na podstawie danych www.gpw.pl

Czy jesteśmy w Europie wyjątkiem pod względem udziału Państwa w największych spółkach giełdowych? Według raportu firmy Martis Consulting z maja 2019r., spośród europejskich dużych spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa (o kapitalizacji powyżej 350 mln euro), najwięcej, bo aż 16, występuje Polsce. Pod tym względem jesteśmy więc niekwestionowanym europejskim liderem. Drugie miejsce zajmuje Francja z 6 spółkami oraz ex aequo Włochy i Niemcy po 5 spółek każde.

Liczba spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa wśród europejskich spółek o kapitalizacji większej niż 350 mln euro

Liczba spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa wśród europejskich spółek o kapitalizacji większej niż 350 mln euro
Źródło: Opracowanie DNA Rynków na podstawie danych www.martis-consulting.pl

Umarł król, niech żyje król!

Na statku najważniejszą osobą  jest kapitan. Na giełdzie osobą trzymającą stery spółki i prowadzącą ją na szerokie wody biznesu (lub na mieliznę) jest prezes. Starając się zrozumieć zależność pomiędzy zachowaniem WIG20 a wyborami nie sposób więc pominąć tego ważnego czynnika. Okazuje się, że późną jesienią co 4 lata nie tylko pogoda zmienia się jak w kalejdoskopie, ale również główne stanowiska kierownicze w państwowych spółkach. Wyjątkiem od tej reguły jest prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło, pełniący swoją funkcję nieprzerwanie od niemal 10 lat. Poza tym, według wspomnianego raportu Martis Consulting średni czas urzędowania prezesa polskiej spółki państwowej wynosi nieco ponad 2 lata. Dużo? Na tle Europy ponownie jesteśmy liderami… tylko jeśli chodzi o rotację na tych stanowiskach.

O ile średni okres urzędowania prezesa w krajach Europy Zachodniej wynosi ok. 6 lat, o tyle u nas jest niemal 3-krotnie krótszy. Tak częste zmiany są źle odbierane przez inwestorów i mogą negatywnie wpłynąć na realizację jakiejkolwiek długoterminowej strategii spółki. Niezależnie od tego, czy po prostu nasi politycy odważniej niż ich zachodni koledzy wymieniają „nieefektywnych” prezesów, czy może o zmianach kadrowych decydują czasami jeszcze inne względy – rotacja w zarządach spółek państwowych nie jest przyjmowana przez rynek z entuzjazmem.

Średnia długość kadencji prezesa spółki państwowej

 Średnia długość kadencji prezesa spółki państwowej
Źródło: Opracowanie DNA Rynków na podstawie danych www.martis-consulting.pl

Jeśli więc wiemy, że:

– Spółki kontrolowane przez Skarb Państwa stanowią większość WIG20, a Polska jest jednym z liderów, jeśli chodzi o wielkie publiczne firmy będące w rękach rządzących;
– Rządzący dość dynamicznie żonglują obsadą Zarządów spółek Skarbu Państwa;
– Spółki Skarbu Państwa co do zasady gorzej zachowują się na rynku niż prywatne.

To dochodzimy do bazowego pytania – czy na przestrzeni ostatnich 30 lat wolnych wyborów w Polsce można znaleźć jakąś zależność pomiędzy wynikami całego WIG a okresem przedwyborczym? Przeanalizowaliśmy każdą zmianę władzy, zestawiając ją z okresem wynoszącym: 3 miesiące przed wyborami (mniej więcej tyle ile jesteśmy obecnie) do 1 miesiąca po wyborach (stabilizacja sytuacji po ogłoszeniu zwycięzcy). Sprawdź jakie były jego wyniki!

Do zarobienia!
Maciej Kietliński

Nota prawna: Powyższy materiał, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Podsumowania Tygodnia, Analizy spółek oraz Portfel DNA Rynków jest jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.
19
Zastrzeżenie prawne

Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Może Cię zainteresować również: