Historyczne szczyty indeksu WIG jeszcze w tym roku

Majowy odczyt Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków potwierdza dynamiczną poprawę sytuacji gospodarczej i wejście gospodarki w fazę boomu gospodarczego. W maju znacząco poprawiły się odczyty wskaźnika dotyczące bieżącej oceny sytuacji gospodarczej (oś pozioma), natomiast nieznacznie pogorszyły się perspektywy na kolejne dwa kwartały (oś pionowa).

Wartym odnotowania są dwa fakty. Po pierwsze równo rok temu – odczyt za maj 2020 roku –  był całkowitym przeciwieństwem obecnej sytuacji i wskaźnik znajdował się całkowicie na drugim krańcu wykresu. To pokazuje, jak wielkiej zmiany doświadczyła krajowa gospodarka. Po drugie należy podkreślić, że majowy odczyt wskaźnika w części bieżącej oceny sytuacji gospodarczej rośnie piąty miesiąc z rzędu i jest porównywalny z odczytem z lutego 2020 roku.

Składowe najsilniej pozytywnie wpływające na odczyt wskaźnika w tym miesiącu mają jeden wspólny fundament, którym jest konsument. W majowym odczycie do wzrostów przyczyniły się pozytywne zaskoczenia sprzedażą detaliczną w kraju i za granicą, rosnący optymizm konsumentów w najważniejszych gospodarkach, nastroje przedsiębiorców rosnące z wraz ze wzrostem po-pandemicznego popytu oraz oznaki utrzymania w kolejnych miesiącach silnego rynku pracy ze spadającym bezrobociem i rosnącymi wynagrodzeniami. Dodatkowo element związany z odczuciami gospodarczej uciążliwości restrykcji, zarówno z punktu widzenia konsumentów, jak i przedsiębiorców, całkowicie już stracił na znaczeniu, co pozwala jednoznacznie stwierdzić, że pandemiczne ograniczenia w obecnej formie nie mają już żadnego wpływu na polską gospodarkę.

Do tego pozytywnego obrazu dodać należy komponenty pozytywnie wpływające również w poprzednich miesiącach, czyli rosnącą dynamikę ożywienia u największych partnerów handlowych a wraz z nią dalej silną branżę eksportową. Neutralnym czynnikiem była produkcja przemysłowa.

Negatywnie na majowy odczyt wpływały w największym stopniu czynniki związane z kursem walutowym i rosnącą dynamiką inflacji. Przy czym tak jak wpływ powrotu silnego złotego jest jednorazowy, tak komponent inflacji aktualnej i tej prognozowanej powstrzymał wskaźnik przed hiperbolą wzrostu. Obawy o inflację wpływały na wskaźnik zarówno kanałem surowcowym (drożejących surowców przemysłowych i rolnych), producentów (PPI), jak i konsumentów (CPI). Rosnąca inflacja i rosnące oczekiwania na wyższą inflację w kolejnych miesiącach, a także akceptacja dla tego wzrostu staje się powszechna i mimo że producenci boją się wyższej i trwałej inflacji, to jednocześnie wyrażają przekonanie co do małej wrażliwości cenowej konsumentów, a to daje pole do dalszych podwyżek cen.

Majowy odczyt wskaźnika potwierdza nasze założenia z poprzednich miesięcy, że konsumenci ze swoimi wydatkami, a przedsiębiorcy ze swoimi planami wrócili do przed-pandemicznej normy. Realizuje się powoli efekt „odłożonego popytu”, a makroekonomicznie potwierdza zapowiadana przez nas od dawna analogia gospodarcza Euro2012 = Pandemia2020. Bazując na najnowszym odczycie wskaźnika utrzymujemy nasza prognozę silnej zwyżki PKB w 2021 roku i stabilizacji gospodarczej w 2022 roku.

Obecnie Wskaźnik Koniunktury DNA Rynków sugeruje, że polska gospodarka w 2021 roku zanotuje wzrost PKB o 4,6% r/r i najpóźniej do końca 2021 roku wróci do stanu z początku 2020.

Trend boczny na GPW trwa w najlepsze od stycznia 2021 roku, a więc jest z nami już piąty miesiąc. Wskaźnik zapowiadał ten ruch już w styczniu (Nadchodzący trend boczny?) i potwierdzał w kolejnych odczytach (Jeszcze będzie przepięknie, kiedyś). Jednocześnie na początku marca rozpoczął dawać sygnały o zbliżających się zwyżkach w okresie około letnim (Czas letniej hossy na GPW?), które później potwierdzone zostały w odczycie kwietniowym (Silne wzrosty GPW możliwe już niedługo). Oczywiście wskaźnik nie wskazuje dnia, tygodnia, czy miesiąca wzrostów. To nie szklana kula. Obrazuje jednak zmieniającą się tendencję i rynkowy sentyment. Zwyżki rozpoczęte w czerwcu, lipcu czy sierpniu też potraktowalibyśmy jako kolejne dobre wskazanie. Na ewentualność wzrostów we wczesnym okresie około letnim przygotowaliśmy się już zresztą również w naszym publicznie prowadzonym portfelu (W co inwestować na drugi kwartał 2021? | DNA Rynków #333). Obecny odczyt potwierdza te z marca oraz kwietnia i pozytywnie nastawia nas na najbliższe miesiące na GPW i prognozuje, że mamy szansę jeszcze w tym roku zobaczyć historyczne szczyty indeksu WIG. Poniżej podsumowanie Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków dla inwestorów:

W kwietniu 2021 na warszawskiej giełdzie dalej utrzymywał się trend boczny. Co prawda roczna skala wzrostu sięga nadal wysokich 30%, to należy pamiętać, że to efekt bazy wynikający zeszłorocznej paniki.

Majowy odczyt Wskaźnika DNA Koniunktury potwierdza przypuszczenia opisywane w poprzednich miesiącach, gdy zauważaliśmy, że marcowe podniesienie zakresu i zawężenie wahań sugerowane przez wskaźnik zwykle poprzedza zmianę prognozowanego trendu i w tym przypadku widzimy większe szanse zmiany na trend wzrostowy. Obecne odczyty dla inwestorów są wskazówką, że ciągu 3 miesięcy powinno nastąpić wybicie WIG górą z trendu bocznego, którego górnym ograniczeniem jest 59.500 pkt. Natomiast w skali 6 miesięcy wskaźnik sugeruje wzrost WIG o ponad 10% od poziomów z kwietnia 2020, co wyniosłoby ten indeks na nowe historyczne szczyty. Zatem dla krótkoterminowych, jak i długoterminowych inwestorów stosunek zysku do ryzyka przy obecnych poziomach rynku jest korzystny.

Opracowanie: DNA Rynków

Odczyt Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków, maj 2021

Opracowanie: DNA Rynków

Do zarobienia!

Dowiedz się więcej!

> Poznaj szczegóły Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków! <

Najnowszy odczyt Wskaźnika znajdziesz poniżej!

  34
  0
  Zastrzeżenie prawne

  Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.

  Subskrybuj
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Może Cię zainteresować również: