Analiza spółki Alumetal – ostatnia szansa na zyski?

Analiza spółki Alumetal - ostatnia szansa na zyski?

Spółka Alumetal to kolejny beneficjent surowcowej hossy w świecie post-covid. Jeszcze w 2020 roku spółka była notowana po około 30 zł, a w maju 2020 kurs sięgał już 70 zł za akcję. Sektor okazał się na tyle atrakcyjny, że firma Norsk Hydro ogłosiła ostatnio wezwanie na 100 proc. akcji Alumetalu po 68,4 zł za sztukę. Teoretycznie istnieje więc ryzyko, że Alumetal niedługo zniknie z warszawskiego parkietu. Jeden ze znaczących akcjonariuszy – IPO Unipessoal LDA poinformował, że sprzeda 32,78 proc. akcji spółki w ramach tego wezwania. Czy na tym faktycznie skończy się przygoda Alumetalu na GPW, a może czeka nas jeszcze rozgrywka pomiędzy wzywającym a funduszami i warto zdecydować się na inwestycje pod kątem zwiększenia ceny? Spróbujmy znaleźć na to odpowiedź, zaczynając od tego, czym w ogóle zajmuje się Alumetal.

Grupa jest producentem wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych, stopów wstępnych oraz odtleniaczy stali dla hut. Spółka współpracuje głównie z branżą motoryzacyjną, jednak dostarcza swoje produkty także do klientów z branż budowlanej, AGD, przemysłu maszynowego oraz hutnictwa stali. Współpracuje przy tym z największymi koncernami motoryzacyjnymi zarówno w kraju, jak i za granicą takimi jak Grupa VW, Nemak, czy Grupa Federal Mogul. Przewagą konkurencyjna Grupy jest postępująca relokacja produkcji samochodów i ich komponentów z państw Europy Zachodniej do krajów CEE5 (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry i Rumunia).

Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży są stopy aluminiowe (~98% przychodów Grupy w 2021 roku), więc to właśnie od kondycji i cen aluminium zależą losy Alumetalu. Spółka skupia się na aluminium wtórnym, które powstaje w procesie recyklingu złomu.  Kluczową zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że do wyprodukowania pełnowartościowego surowca – wtórnego aluminium potrzebne jest tylko 5% energii niezbędnej do produkcji aluminium pierwotnego, z czym wiąże się odpowiednio mniejsza emisja CO2 do atmosfery. Produkcja wtórnego aluminium staje się jedyną alternatywą zmniejszającą uzależnienie UE od importu aluminium pierwotnego spoza UE. Szacowany udziału Alumetalu w europejskim rynku wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych wzrósł nawet do około 8,5% w 2021.

Proces recyklingu, któremu poddawany są aluminiowe surowce złomowe, nie wpływa negatywnie na jakość i właściwości  otrzymywanego aluminium. Pozwala  natomiast wytwarzać pełnowartościowe produkty aluminiowe, a samo aluminium z uwagi na swoje cechy może być wielokrotnie przetwarzane bez utraty jego właściwości i jakości.

Odbiorcami produktów w zdecydowanej większości jest europejski przemysł motoryzacyjny. Dlatego tak bardzo ważne jest czy produkcja samochodów odbywa się w niezakłócony sposób. Obecnie niestety problemy z częściami zamiennymi doprowadzają do opóźnień w produkcji, co dobrze pokazują poniższe wykresy.

Produkcja i sprzedaż pojazdów w UE i UK w tysiącach sztuk

Produkcja i sprzedaż pojazdów w UE i UK w tysiącach sztuk
Źródło: OICA, ACEA

Zmiany ilości rejestracji nowych pojazdów samochodowych w UE i UK w ujęciu kwartalnym w latach 2013 – 2021

Zmiany ilości rejestracji nowych pojazdów samochodowych w UE i UK w ujęciu kwartalnym w latach 2013 - 2021

Z powodu ograniczonej podaży półprzewodników produkcja pojazdów samochodowych w UE i UK w 2021 spadła o 5% w stosunku do bardzo niskiego poziomu z 2020 spowodowanego COVID-19. Poziom produkcji w 2021 jest prawie 30% niższy od średniego poziomu produkcji z lat 2015-19. W związku ze spadem popytu od strony producentów samochodów Alumetal musiał szukać nowych rynków i tak w 2021 roku firmy z branży motoryzacyjnej stanowiły już 79,5% całościowej sprzedaży wobec 83,7% w 2021 roku. Firma stała się zatem nieco bardziej zdywersyfikowana sektorowo. To jednak zdecydowanie za mało żeby mówić o spadku zależności od branży motoryzacyjnej.

Dalsza analiza tej spółki jest zamknięta dla Strefy Premium DNA. Zaloguj się, żeby przeczytać całość.

Globalna charakterystyka rynku aluminium

Czytaj wszystkie treści BEZ OGRANICZEŃ!


Premium

Dołącz do Strefy Premium DNA.

Już od 49 zł miesięcznie!

Sprawdź wszystkie korzyści

Kliknij tutaj i dołącz do nas.

Do zarobienia!
Piotr Cymcyk

Nota prawna: Powyższy materiał, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Podsumowania Tygodnia, Analizy spółek oraz Portfel DNA Rynków jest jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.
35
0
Zastrzeżenie prawne

Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj również: