Pogłębiające się spowolnienie i zahamowanie giełdowych spadków

Marcowy odczyt Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków kolejny miesiąc z rzędu wskazuje na spowalniającą koniunkturę gospodarczą w Polsce. To niemalże powtórka skali spadku sprzed miesiąca. Oznacza to, że bez zmian pozostała bieżąca ocena sytuacji gospodarczej (oś pozioma), jednak perspektywy na kolejne dwa kwartały ponownie wyraźnie się pogorszyły (oś pionowa).

Skala zmian od początku roku wskazuje na to, że nasze ostrzeżenia i wątpliwości ze stycznia, co do trwałości poprawy koniunktury potwierdzają się ponownie w marcowym odczycie wskaźnika.

Skupiając się na koronawirusie, można było nie zauważyć, że w ostatnim miesiącu negatywnie zaskoczyła większość danych opisujących polskie perspektywy gospodarcze. Inflacja wyraźnie przekroczyła oczekiwania, produkcja odnotowała minimalną zwyżkę, a w segmencie inwestycji nie odnotowano żadnej poprawy. Dodatkowo w danych składowych za luty składowych pogorszył się także popyt zagraniczny, który był jednym pozytywnym elementem dającym nadzieje na szybki powrót do gospodarki do formy.

Jednocześnie podkreślamy, że w najnowszym odczycie są już częściowo uwzględnione wpływy światowej epidemii koronawirusa i jego możliwych konsekwencji, ponieważ przedsiębiorcy oraz inwestorzy przez cały luty mieli okazję reagować na doniesienia medialne i działania podejmowane przez kontrahentów.

Obecnie Wskaźnik Koniunktury DNA Rynków koresponduje ze stabilizacją dynamiki PKB na poziomie 2,0% w kolejnych dwóch kwartałach. Nadal oczekujemy klasycznego spowolnienia gospodarczego w Polsce w 2020 roku.

Ułatwiając analizę wskaźnika inwestorom, naniesiono odczyty wskaźnika od marca 2006 roku na indeks WIG. Poniższy wykres jednoznacznie wskazuje, że w przeciągu najbliższych 6 miesięcy powinniśmy spodziewać się na naszym rynku stagnacji, rozumianej jako ruch w przedziale od ok. -2, do ok. +2%.

Wskaźnik Koniunktury DNA, marzec 2020 w porównaniu z indeksem WIG
Źródło: DNA Rynków

Podsumowanie Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków: 

„Dla Inwestorów wskaźnik Koniunktury DNA Rynków prognozuje w ciągu 6 miesięcy na GPW stagnację o skali ok. 2% od obecnej wyceny, a więc zdecydowanie mniejszej niż miesiąc temu (poprzednio 10% korekty w skali 6 miesięcy). Jednocześnie należy pamiętać, że od ostatniego odczytu WIG spadł o ok. 13%, potwierdzając zarazem naszą prognozę kierunku z października i listopada 2019 roku.

Jednocześnie podkreślamy, że dla inwestorów długoterminowych taki stan giełdy i gospodarki to dobry czas na regularnie powiększanie swojego portfela o tanie (lub tańsze) akcje, jednak wymaga to cierpliwego przynajmniej 3-letniego horyzontu inwestycyjnego.” .

Odczyt Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków, marzec 2020

Wskaźnik Koniunktury DNA, marzec 2020
Źródło: DNA Rynków

Do zarobienia!
Piotr Cymcyk

Dowiedz się więcej!

> Poznaj szczegóły Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków! <

Najnowszy odczyt Wskaźnika znajdziesz poniżej!
  29
  Zastrzeżenie prawne

  Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.

  Subskrybuj
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Może Cię zainteresować również: