W jakich godzinach zyskuje amerykańska giełda?

W jakich godzinach handlu zyskuje amerykańska giełda?

Rozwińmy trochę wpis o tym jak „W 2022 roku inwestorzy z USA uciekają przed weekendem” w bardziej uniwersalnym kierunku niż sam 2022 rok. Udało mi się znaleźć ostatnio bardzo ciekawe badanie przeprowadzone przez Oleg Bondarenko oraz Dmitriy Muravyevb z University of Chicago. Sprawdzili oni na bazie instrumentu S&P500 E-mini futures, jak kształtują się stopy zwrotu w poszczególnych godzinach handlu. Obrót kontraktami terminowymi na indeksy USA trwa prawie całą dobę, ale dłużej obecny na rynku inwestor zauważy pewną intuicyjną zależność odnośnie tego, kiedy występują najważniejsze godziny handlu, a instrument ma największą szansę na wygenerowanie dodatniej stopy zwrotu. Teraz te przeczucia faktycznie znalazły potwierdzenie konkretnych danych.

Jak rozumieć poniższy wykres? Bondarenko i Muravyevb pozyskali dane od stycznia 2006 do lipca 2018 roku. Były to dane za każdy 10-sekundowy okres handlu na rynku. Zweryfikowano, jaka stopa zwrotu generowana jest przez każdy z tych mini okresów. Następnie policzono średnią stopę zwrotu dla każdego 10-sekundowego okresu na przestrzeni 01.2006 – 07.2018. W ostatnim etapie każdą taką uśrednioną stopę zwrotu zannualizowano (pomnożono przez 252). Dlatego też na wykresie widzisz wzrosty rzędu kilku procent, a nie dziesiętne części procenta. Ułatwia to zrozumienie tematu.

Zannualizowane stopy zwrotu w ciągu każdego 10-sekundowego okresu handlu dla S&P500 E-mini futures

Zannualizowane stopy zwrotu w ciągu każdego 10-sekundowego okresu handlu dla S&P500 E-mini futures
Źródło: Market Return Around the Clock: A Puzzle

To co od razu rzuca się w oczy, to że większa część dobowej stopy zwrotu generowana jest w dwóch okresach. W czasie otwierania rynków europejskich (2H – 4H) oraz w ciągu ostatnich dwóch godzin regularnego handlu w Stanach (14H – 16H). Dla inwestora długoterminowego, ten wykres nie będzie miał większego znaczenia. Potwierdza jedynie intuicyjne przeczucie każdego, kto dłużej handluje akcjami amerykańskimi, że to właśnie w ostatnich godzinach regularnej sesji indeksy częściej rosną, niż spadają. Krótkoterminowi day traderzy mogą jednak doszukać się na powyższym wielu okresów, w których zdecydowanie bardziej statystycznie opłaca się zająć pozycję.

Oglądaj też: Merytorycznie o giełdzie #002 – Najciekawsze dane tygodnia

Do zarobienia,
Piotr Cymcyk

50
1
Zastrzeżenie prawne

Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj również: