To jeszcze nie koniec wzrostów na GPW

Czerwcowy odczyt Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków („Wskaźnik”) jednoznacznie potwierdza dynamiczny wzrost gospodarczy oraz fakt, że krajowa gospodarka jest w fazie boomu. W czerwcu bardzo znacząco poprawiły się odczyty wskaźnika dotyczące zarówno bieżącej oceny sytuacji gospodarczej (oś pozioma), a także perspektyw na kolejne dwa kwartały (oś pionowa).

Analizując Wskaźnik w szczegółach, naszą uwagę zwrócił fakt, że odczyty bieżącej sytuacji są na identycznym poziomie do tych z marca 2020 roku, czyli tuż przed wybuchem pandemii. Natomiast odczyt perspektyw gospodarczych jest porównywalny jedynie z ocenami, które przedsiębiorcy i konsumenci wyrażali ostatni raz w… 2010 roku. Dodatkowo seria zwyżek oceny perspektyw gospodarczych sięga już 6 miesięcy, co także jest najdłuższym takim okresem od dekady!

Wyłączając jeden komponent, wszystkie istotne składowe, na bazie których obliczamy nasz Wskaźnik, wpływały w maju na jego odczyt pozytywnie. Trudno wskazać zdecydowanego faworyta, gdyż wzrosty dość równomiernie rozłożyły się na różne kategorie. Mocny był eksport, w szczególności do największego partnera handlowego, który przekroczył oczekiwania, a nawet historyczne trendy. Dynamika produkcji przemysłowej tak w kraju, jak i za granicą zaskakiwała pozytywnie. Oczekiwania przebił także rynek pracy, na którym widać rosnące zatrudnienie i wynagrodzenia. Wzrost zasobności portfela konsumenta był istotny, ale jeszcze lepiej wypadły zyski firm, które w ostatnim kwartale sięgają rekordowych poziomów. Stąd też strach o finanse znikł z obaw przedsiębiorców. Dodatkowo w firmach rozpoczęło się odmrażanie procesów inwestycyjnych. Ten ostatni element jest o tyleż istotny, że procesy inwestycyjne wpływają na długoterminową poprawę ocenę perspektyw gospodarczych. Ogólnie możemy podsumować, że komplet danych i opinii jest jak poker na ręce w pierwszym rozdaniu.

Naszym zdaniem w czerwcowym odczycie jest już uwzględniony optymizm przedsiębiorców z branż usług i handlu, dlatego uważamy, że spadający zakres restrykcji ma już tylko wydźwięk medialny i nie jest zauważalny w poprawie nastrojów wśród przedsiębiorców.

W tej rysującej się na horyzoncie krainie płynącej mlekiem i miodem, największym zagrożeniem, i na ten moment mocno niedocenianym, jest rosnąca dynamika inflacji. Inflacja sięga już niemal 5% i trudno dostrzec szanse na jej trwałe obniżenie w najbliższych miesiącach. Szczególnie że w kwietniu inflacja producentów (PPI) w Polsce przyspieszyła do poziomu 5,3%. Wyższa długotrwała inflacja staje się bazowym scenariuszem rynkowym, czemu wyraz dają uwzględniane przez nas rosnące rentowności obligacji, które są najwyższe od marca 2020. Różnica pomiędzy obecną rentownością obligacji 10-letniej a stopą referencyjną NBP jest historycznie największa.

Obawy o inflację podobnie jak w zeszłym miesiącu wpływały na Wskaźnik Koniunktury zarówno kanałem surowcowym (drożejących surowców przemysłowych i rolnych), producentów (PPI), jak i konsumentów (CPI). Rosnąca inflacja i rosnące oczekiwania na wyższą inflację w kolejnych miesiącach, a także akceptacja dla tego wzrostu staje się powszechna i mimo że producenci boją się tego zjawiska, to jednocześnie wyrażają przekonanie co do małej wrażliwości cenowej konsumentów, a to daje pole do dalszych podwyżek cen. Pojawiające się bariery podażowe, jak np. braki w półprzewodnikach, w najbliższych miesiącach wzmocnią ten trend.

Czerwcowy odczyt wskaźnika potwierdza nasze założenia z poprzednich miesięcy, że konsumenci ze swoimi wydatkami, a przedsiębiorcy ze swoimi planami wrócili do przed-pandemicznej normy. Na naszych oczach realizuje się efekt „odłożonego popytu”, a makroekonomicznie realizuje się zapowiadana przez nas od dawna gospodarcza analogia Euro2012 = Pandemia2020. Bazując na najnowszym odczycie Wskaźnika, podnosimy naszą prognozę skali zwyżki PKB w 2021 roku, a w 2022 roku oczekujemy kontynuacji ożywienia gospodarczego.

Obecnie Wskaźnik Koniunktury DNA Rynków sugeruje, że polska gospodarka w 2021 roku zanotuje wzrost PKB o 5,2% r/r i w drugim kwartale 2021 roku przekroczy stan z początku 2020.

Trend boczny na GPW zakończył się maju. O czekających za rogiem zwyżkach informowaliśmy już za pomocą Wskaźnika wielokrotnie. Pierwsze sygnały płynęły do nas już w marcu (Czas letniej hossy na GPW?). Później zostały one potwierdzony w odczycie z początku kwietnia (Silne wzrosty GPW możliwe już niedługo) i pozwoliły na początku maja zadeklarować jasną prognozę o tym, że jeszcze w tym roku warszawski indeks WIG wespnie się na historyczne szczyty (Historyczne szczyty indeksu WIG jeszcze w tym roku). Dziś szeroki rynek znajduje się od nich około 3%, po sporych zwyżkach w maju. Nie zmienia to jednak w żadnym stopniu naszej prognozy opartej o Wskaźnik. W dalszym ciągu uważamy, że to nie koniec zwyżek na warszawskim parkiecie w tym roku, a pobicie historycznych szczytów pozostaje jedynie kwestią czasu. Poniżej podsumowanie Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków dla inwestorów:

W maju 2021 warszawska giełda  wyrwała się z 4-miesięcznego trendu bocznego. Dzięki majowej zwyżce o ponad 9%, roczna skala wzrostu sięga nadal blisko 40%. Warto jednak pamiętać, że taki wynik to efekt bazy wynikający z zeszłorocznych panicznych spadków.

Czerwcowy odczyt Wskaźnika DNA Koniunktury i ostatni miesiąc na GPW zrealizował nasze przypuszczenia opisywane w poprzednich miesiącach, gdy zauważaliśmy, że marcowe podniesienie zakresu i zawężenie wahań sugerowane przez Wskaźnik poprzedza zmianę prognozowanego trendu i w tym przypadku widzimy większe szanse zmiany na trend wzrostowy. Obecne odczyty dla inwestorów są wskazówką, że w krótkim terminie ostatnie odbicie powinno się utrzymać więc powrót WIG do poziomu 59 500 pkt wydaje się mało realny. W skali średnioterminowej, Wskaźnik jednoznacznie sugeruje dalsze wzrosty szerokiego rynku do poziomów ponad 70 000 punktów, co wyniosłoby indeks na nowe historyczne szczyty. Zatem zarówno dla krótkoterminowych, jak i długoterminowych inwestorów, stosunek zysku do ryzyka przy obecnych poziomach rynku jest korzystny.

Opracowanie: DNA Rynków

Odczyt Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków, czerwiec 2021

Opracowanie: DNA Rynków

Do zarobienia!

Dowiedz się więcej!

> Poznaj szczegóły Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków! <

Najnowszy odczyt Wskaźnika znajdziesz poniżej!

  46
  0
  Zastrzeżenie prawne

  Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.

  Subskrybuj
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Może Cię zainteresować również: