Inwestowanie dywidendowe daje naprawdę niezłe zyski

strategia dywidendowa

Inwestorzy mogą korzystać z wielu różnych strategii inwestycyjnych. Jedną z często stosowanych jest strategia dywidendowa. Nie wymaga tak wiele pracy, a dalej pozwala ochronić kapitał przed inflacją. Dywidenda to jedna z form dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Firmy, które osiągają zysk, mogą podzielić się nim z osobami, które posiadają akcje tej firmy. Wybierając akcje takich spółek, nie tylko mamy szansę zarabiać na wzroście kursu akcji, ale również otrzymujemy regularne przepływy pieniężne na rachunek. Na ogół spółki dywidendowe wypłacają około 50% swojego zysku. Nie jest to jednak żadna reguła

Atrakcyjność inwestowania dywidendowego na tle innych strategii

Poniższy wykres dobrze pokazuje, jak wypada możliwa do uzyskania stopa zwrotu z naszej strategii, na tle innych dostępnych dla inwestorów.

W latach 2010 – 2019 inwestor dywidendowy zarabiał średniorocznie 12% rocznie. To równie dobry wynik, jak w przypadku inwestowaniu w akcje zwykłych spółek z USA. Trzeba jednak poczynić ważne zastrzeżenie. Lata 2010 – 2019 były naprawdę wyjątkowo dobrym okresem do inwestowania. Długoterminowe dane wskazują, że bardziej realną stopą zwrotu jest raczej 9%.

Inwestowanie w spółki dywidendowe charakteryzuje się również mniejszymi wahaniami. To najczęściej dojrzałe już podmioty, o stabilnej sytuacji finansowej. W efekcie strategia dywidendowa może być polecana np. dla starszych inwestorów, gdzie stabilizacja stopy zwrotu ma rosnące znaczenie.

Notowania amerykańskich giełdowych arystokratów na tle indeksu S&P 500

Powyższy wykres potwierdza, że spółki dywidendowe w czasie dynamicznej hossy rosną mniej, a w czasie bessy mniej spadają. O tym, że w bessie spółki dywidendowe radzą sobie wybitnie lepiej niż inne pisaliśmy też w osobnym materiale „Spółki dywidendowe często radzą sobie lepiej, niż inne.”

Kryteria doboru spółek dywidendowych

Przy wyborze konkretnej spółki do naszego dywidendowego powinniśmy kierować się całym szeregiem ważnych wskaźników. Są to przede wszystkim:

 • Stopa dywidendy
 • Stopa wypłaty dywidendy
 • Historia wypłaty rosnącej dywidendy
 • Tempo wzrostu dywidendy

Kierowanie się stopami dywidend jest podyktowane chęcią uzyskiwania jak największego przepływu pieniężnego. Perspektywy biznesu nie są w tym podejściu najważniejsze. Stopa dywidendy to iloraz dywidendy, jaki przypada na jedną akcję oraz ceny rynkowej tej akcji. Wartość ta zostaje wyrażona w procentach. Stopa dywidendy pokazuje, ile procent można otrzymać z zainwestowanego kapitału. Najczęściej im więcej tym lepiej.

Historia wypłaty rosnącej dywidendy sięgająca przynajmniej 10 lat pozwala inwestorowi oczekiwać ciągłości w kolejnych latach i dowodzi, że podmiot faktycznie aspiruje do miana dywidendowego arystokraty. Spółki, które regularnie wypłacają dywidendy, są bardziej wiarygodne. Istnieje wyższe prawdopodobieństwo, że będą kontynuować tę praktykę w przyszłości. Najlepsze przedsiębiorstwa dywidendowe dzielą się zyskami, nieprzerwanie od nawet 100 lat. W Polsce rekordziści czynią to od ponad 20 lat.

Dla osób chcących połączyć strategię inwestowania w spółki z potencjałem wzrostu oraz możliwość otrzymywania corocznych przepływów pieniężnych, bardzo ważny będzie potencjał spółek do dalszego zwiększania wypłacanych dywidend. Im jest on większy, tym bardziej atrakcyjna inwestycja. Chociaż obecna stopa dywidendy może być niska, to perspektywy firmy na przyszłość mogą to rekompensować z nawiązką. Jeśli w czasie rośnie sama dywidenda, to jednocześnie mamy potwierdzenie, że poprawa wyników finansowych idzie w parze z podtrzymywaniem polityki dzielenia się zyskiem.

Szukając spółek dywidendowych, możemy brać pod uwagę właściwe wszystkie sektory gospodarki. Jednak najwięcej znajdziemy ich w stosunkowo „nudnych” sektorach. Takich jak: przemysł, energetyka i banki. Na poniższym wykresie widać jak duży procent spółek z poszczególnych sektorów wchodził w skład najlepszych spółek dywidendowych w USA.

Historyczne wagi poszczególnych sektorów w indeksie arystokratów dywidendowych

Do zarobienia,
Karol Badowski

Porcja informacji o rynku prosto na Twoją skrzynkę w każdą niedzielę o 19:00  Chcę zapisać się do newslettera i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych zgodnie z Polityką Prywatności strony DNA Rynków.

  65
  7
  Zastrzeżenie prawne

  Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.

  Subskrybuj
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments

  Przeczytaj również: