Sztuczna inteligencja może dodać gospodarkom nawet kilkadziesiąt procent wzrostu!

ai

W naszej analizie całego rynku sztucznej inteligencji „Sztuczna inteligencja to inwestycyjny hit dekady!” opisaliśmy jak wiele zmian, wniesie do naszego życia rozwój AI. Obecny „boom” na AI może wydawać się niektórym niezrozumiały, bo w końcu o sztucznej inteligencji media huczały latami, a praktycznie nic nie działo. Ostatnie kilka lat to jednak wykładniczy przyrost zdolności AI, co pokazuje poniższa grafika.

Graficzne przedstawienie rozwoju potencjału sztucznej inteligencji na tle możliwości człowieka

Już w tej chwili sztuczna inteligencja jest w stanie pokonać prawie połowę programistów w kodowaniu. Wie tyle samo co przeciętny uczeń szkoły średniej z matematyki (zobacz wpis „ChatGPT w nowej wersji pokonuje większość egzaminów”) oraz niemal tak samo dobrze, jak ludzie jest w stanie generować tekst pisany. O czym ostatnio było najgłośniej za sprawą sukcesu chata GPT. Sztuczna inteligencja już przewyższyła możliwości przeciętnego człowieka w większości obszarów i wygląda na to, że wkrótce wyprzedzi w całej reszcie.

Sektor AI będzie prosperować mimo wyzwań

Ten skokowy wzrost możliwości AI jest możliwy dzięki rewolucjom w mocy obliczeniowej, dostępności danych i lepszym algorytmom. Właśnie dlatego nagłówki gazet regularnie mówią o modelach językowych sztucznej inteligencji dorównujących lub przewyższających ludzkie możliwości w standardowych testach. Oczywiście przed AI wielka przyszłość, jest jednak kilka problemów, jakie jeszcze nie udało się rozwiązać i które spowalniają rozwój branży. Kluczowym problemem twórców sztucznej inteligencji jest to, że ich modele pokonują wzorcowe bazy danych opracowane w celu ich testowania, ale mimo to w jakiś sposób nie przechodzą testów w świecie rzeczywistym .

Ponieważ w ciągu najbliższych kilku lat spodziewany jest dalszy rozwój obliczeń i algorytmów, to należy spodziewać się, że postęp będzie kontynuowany. Obecnie największym wyzwaniem w pespektywie kilku lat wydaje się być brak wystarczającej liczby danych do trenowania modeli AI. Nowe wyzwania oznaczają konieczność zatrudniania coraz większej liczby specjalistów. Sztuczna inteligencja wytnie z rynku dużą grupę zawodów, np. grafików komputerowych. Jednak ich miejsce zajmą pracownicy zajmujący się uczeniem maszynowym i implementacją AI. Poniższy wykres pokazuje, że zapotrzebowanie na takich pracowników wzrosło niepomiernie od 2016 roku.

Oferty pracy związane ze sztuczną inteligencją (% wszystkich ofert pracy) w Stanach Zjednoczonych według specjalizacji, dane za lata 2010-22

Rozwój gospodarczy świata mocno przyśpieszy dzięki AI

Przewidywania analityków mówią, że postęp sztucznej inteligencji będzie miał decydujący wpływ na możliwości rozwoju gospodarczego świata do 2030 roku. W zależności od regionu, wartość dodana do PKB będzie oscylować między 5,4% a 26,1%. Od tego, jak duży będzie to czynnik postępu zależy np. jak obecnie dany region jest rozwinięty w rozwoju i wdrażaniu rozwiązań ze świata AI. Obecnie to Chiny są liderem w tej dziedzinie.

Które regiony zyskają najwięcej dzięki sztucznej inteligencji?

Biznes inwestuje w sztuczną inteligencję potężne pieniądze

Biznes prywatny inwestuje potężne pieniądze w rozwój i wdrażanie rozwiązań AI. O skali zaangażowania bardzo dobrze świadczy poziom inwestycji prywatnych w sektor. Tempo, w jakim rosło ono w czasie, pokazuje poniższy wykres. Widać na nim, że jeszcze w 2013 roku wartość inwestycji w sztuczną inteligencję nie przekraczała nawet 5 miliardów dolarów. W 2022 było to już ponad 90 miliardów dolarów. Oznacza to średnioroczny przyrost inwestycji o prawie 40%! Wiele wskazuje na to, że również pod względem potencjału inwestycyjnego AI jest w ścisłej czołówce.

Prywatne inwestycje w sztuczną inteligencję, 2013-22

Do zarobienia,
Karol Badowski

Porcja informacji o rynku prosto na Twoją skrzynkę w każdą niedzielę o 19:00  Chcę zapisać się do newslettera i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych zgodnie z Polityką Prywatności strony DNA Rynków.

  67
  5
  Zastrzeżenie prawne

  Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.

  Subskrybuj
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments