Spyrosoft rośnie w tempie ponad 80% rocznie

spyrosoft

Spółka Spyrosoft opublikowała niedawno wyniki finansowe za kolejny okres. Na pierwszy rzut oka przebija się informacja, że Spyrosoft rośnie w tempie ponad 80% rocznie. O samej spółce przygotowywaliśmy osobną analizę zastanawiając się, czy Spyrosoft to przyszły lider sektora IT. W odróżnieniu od wielu firm IT bowiem, które często sprzedają wystandaryzowane produkty Spyrosoft dostarcza usługi dostosowane do potrzeb i wymagań klienta. Kilka dni temu, 27 września spółka opublikowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze tego roku. Byliśmy na konferencji wynikowej i poniżej przedstawimy najważniejsze tematy, jakie zostały na niej poruszone.

Wzrost wyników finansowych

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Spyrosoft S.A. w I półroczu 2022 r. wyniosły 139,9 mln zł, czyli o 87% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Tempo wzrostu przychodów wynika ze wzrostu organicznego, jak również z przejęcia w kwietniu br. grupy BSG. Na wynik pozytywnie wpłynęło też umocnienie się dolara. Poprawiła się również marża EBITDA. Obecnie wynosi 12,2%, co odpowiada celom zarządu. Same zyski netto wzrosły o 67% rok do roku.

Dynamiki wyników finansowych grupy Spyrosoft

Tak wysokie dynamiki wzrostu zysków i przychodów są oczywiście nie do utrzymania w długim terminie. Zdaniem Zarządu porównywalne wartości można spodziewać się zobaczyć jeszcze jedynie w drugim półroczu 2022 roku. W perspektywie lat 2023 – 2026 należy się spodziewać powrotu do ustalonego celu na poziomach wyznaczonych w nowej strategii spółki. Zakłada ona średnioroczny wzrost przychodów na poziomie 25 – 35% i utrzymanie marży EBITDA w przedziale 11% – 14%. Zarząd nie zmienia na razie swoich prognoz. Cały czas obowiązują te, które widnieją w strategii. Na konferencji Prezes Konrad Weiske powiedział, że założenia dynamik wzrostu przychodów na lata 2022 – 2026 zostały przyjęte w sposób „pesymistyczno – realistyczny”. Można odczytywać to jako deklaracja, że nie są wygórowane.

Nowa strategia spółki na lata 2022 – 2026

Nowa strategia spółki na lata 2022 - 2026
Źródło: ibidem

Dywersyfikacja przychodów

Spółka cały czas dywersyfikuje swoją działalność zarówno pod względem geograficznym, jak i segmentowym. Dzięki temu ryzyko biznesowe maleje. Struktura przychodów zmienia się zgodnie z założeniami opublikowanej w maju 2022 strategii: rosną udziały sprzedaży na rynkach amerykańskim (+ 4%) i skandynawskim (+ 9%), a stopniowo maleje udział rynku polskiego (- 2%). Struktura przychodów zmienia się również z punktu widzenia branż obsługiwanych przez Grupę. Odnotowano znaczący wzrost sprzedaży w obszarze Media & Entertainment (+ 9%). Widoczny staje się udział sektora Healthcare i Life Sciences (2%). W przyszłości należy oczekiwać dalszego zwiększenia eskpozycji na rynek amerykański i europejski.

Struktura przychodów Spyrosoft w podziale na branże

Struktura przychodów Spyrosoft w podziale na branże
Źródło: ibidem

Struktura geograficzna przychodów Spyrosoft

Struktura geograficzna przychodów Spyrosoft
Źródło: ibidem

Silny wzrost zatrudnienia

Rosnąca liczba nowych projektów wpłynęła na wzrost liczby współpracowników. Spyrosoft według stanu na koniec czerwca 2022 zatrudniał 1271 osób, co daje wzrost o 307 osób w porównaniu do poprzedniego kwartału oraz o 397 w stosunku do końca ubiegłego roku. Zdecydowana większość pracowników zatrudniona jest na umowy B2B. Liczba 1271 osób to pracownicy pracujący dla spółki w pełnym wymiarze godzin. Firma planuje utrzymać tempo zatrudnienia w drugim półroczu 2022, ze szczególnym naciskiem na rozbudowę swojej obecności poza granicami Polski.

W kwietniu 2022 roku Spyrosoft powiększył się o spółkę Better Software Group, specjalizującą się w tworzeniu aplikacji dla branży telewizyjnej i rozrywkowej. Inwestycja ta ma pomóc zwiększyć kompetencje Spyrosoft w obszarze Media & Entertainment oraz rozbudować portfolio klientów z tego sektora. Istotne jest również wejście na rynek skandynawski. W tej chwili spółka zamierza głównie skupić się na rynkach w Ameryce Południowej. Kluczowe mają być Argentyna i Brazylia. W tej chwili w Argentynie zatrudniają 20 osób. Warto obserwować czy ta wartość będzie dynamicznie rosnąć. W końcu panuje tam zupełnie inna kultura pracy i nie wiadomo, czy będzie można utrzymać wysoką rentowność przy dużym zwiększeniu zatrudnienia. Jeżeli Spyrosoft pokona trudności i będzie w stanie zatrudniać w tamtym regionie wystarczająco szybko, to będziemy mogli powiedzieć, że plany ekspansji są niezagrożone. W kontekście państw Ameryki Południowej warto powiedzieć, że spółka zainteresowała się tym regionem, głównie przez wzgląd na korzystną strefę czasową.

Po prostu, pracownicy Spyro z tych regionów mogą się bez problemu łączyć z klientami z USA w porze swojej pracy. W Polsce taka sytuacja była by właściwie niemożliwe, w końcu między nami a Kalifornią jest aż 9 godzin różnicy. Jeżeli pracownik z Polski dzwoniłby do klienta na zachodnim wybrzeżu o 14.00 to dla amerykanina była by to 5 nad ranem. Istotnym czynnikiem jest też na pewno fakt, że kraje Ameryki Południowej są znacznie biedniejsze od państw zachodnich, a w związku z tym firma wyda znacznie mniej na wynagrodzenia swoich pracowników. Zatrudniając ich bezpośrednio w USA podnosiłaby sobie znacząco koszty.

Zmiana zatrudnienia w Spyrosfot

wzrost zatrudnienia spyrosoft
Źródło: ibidem

Program motywacyjny

W czerwcu 2022 Spyrosoft zainicjował pięcioletni motywacyjny program opcyjny skierowany do kluczowych pracowników organizacji, zajmujących kluczowe z punktu widzenia rozwoju Grupy stanowiska techniczne i menadżerskie. Celem programu jest zachęcenie pracowników do realizacji strategii i silniejszego związania Grupą. Będzie on skutkował emisją akcji (ok 5%) i obejmie obecnych oraz przyszłych współpracowników firmy. Program nie obejmie współzałożycieli. W tym miejscu warto podkreślić, że 3 członków zarządu posiada obecnie w swoim posiadaniu ponad 80% akcji firmy. Trzeba powiedzieć, że jest to bardzo rozsądny program motywacyjny. Nie dość, że nie obejmuje on zarządu, to ilość wyemitowanych akcji będzie stosunkowo niska. Należy powiedzieć, że władze przedsiębiorstwa są jak do tej pory bardzo uczciwe względem akcjonariuszy.

Perspektywy biznesowe

Perspektywy biznesowe na przychody Grupy w drugim półroczu 2022 są stabilne. Pomimo ryzyka spowolnienia gospodarczego, popyt na usługi w sektorze IT utrzymuje się na wysokim poziomie, aczkolwiek niższym niż w szczycie pandemii Covid-19. Pozytywną informacją jest fakt, że spółka nie obserwuje wpływu inflacji na zmianę tempa wzrostu wynagrodzeń w branży. Dodatkowym czynnikiem niwelującym wpływ inflacji na wyniki finansowe jest fakt, iż 90% przychodów Grupy jest realizowane w zagranicznych walutach (EUR, GBP, USD). W tej chwili złoty mocno traci na wartości i dzięki temu, że firma jest niewrażliwa na te spadki, to kurs zachowuje nieźle. Jeżeli ktoś chce znaleźć firmę zarabiającą praktycznie tylko w walutach obcych to Spyro jest jednym z lepszych propozycji z naszej giełdy. Oczywiście będzie to też działać w drugą stronę.

Podsumowując wyniki finansowe Grupy Spyrosoft za okres pierwszego półrocza 2022, trzeba podkreślić, iż prognozy wzrostu zostały przekroczone: przychody Grupy wzrosły r/r o 87%, zaś całkowita liczba współpracowników (1271 osób) osiągnęła blisko połowę zakładanego na 2026 rok celu. Wszystko wskazuje na to, że dynamiki przyjęte w strategii były mocno zachowawcze, a zarząd dowiezie tegoroczne cele.

Do zarobienia,
Karol Badowski

27
1
Zastrzeżenie prawne

Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj również: