Analiza spółki Spyrosoft – przyszły lider sektora IT?

Analiza spółki Spyrosoft - przyszły lider sektora IT?

Oba debiuty giełdowe spółki Spyrosoft mogły umknąć uwadze inwestorów. Ten pierwszy na New Connect miał miejsce w lutym 2020 tuż przed pandemią COVID. Ten drugi na rynku głównym GPW w marcu 2022 zbiegł się akurat z inwazją Rosji na Ukrainę. Chociaż sama spółka mogła bez wątpienia mieć w tym aspekcie więcej szczęścia, to już akcjonariusze powinni być raczej zadowoleni z dotychczasowych wyników. Od debiutu na New Connect do wejścia na GPW kurs akcji urósł o 225%. Całkiem niezły wynik zwłaszcza, że spółka nie została wybitnie poturbowana przez rynek w 2022 roku, a stopa zwrotu w 2022 do czerwca wynosi PLUS 15%. Pytanie brzmi, czy ten sukces da się utrzymać?

Czym zajmuje się spółka Spyrosoft?

Spyrosoft został założony w 2016 roku. To firma usługowa, która specjalizuje się w wytwarzaniu oprogramowania. W odróżnieniu od wielu firm IT (sprzedaż wystandaryzowanych produktów) Spyrosoft dostarcza usługi programistyczne dostosowane do potrzeb i wymagań klienta. Takie „szyte na miarę” IT. Za każdym razem mamy do czynienia z unikalnym rozwiązaniem na potrzeby pojedynczego odbiorcy. Dzięki temu nie znajdzie się w nim niepotrzebnych funkcjonalności, które zazwyczaj występują w przypadku wystandaryzowanego produktu.

Spółka współpracuje z klientami od momentu tworzenia koncepcji produktów i wyboru technologii, poprzez opracowanie architektury programu i jego implementację, aż po utrzymanie i prace rozwojowe. Grono odbiorców usług jest mocno zróżnicowane sektorowo. Firma pracuje na rzecz branży finansowej, automotive, przemysłu 4.0, telemedycznej, HR i edukacyjnej, a także dostawców rozwiązań geoprzestrzennych.

W segmencie Przemysł 4.0 Grupa Spyrosoft koncentruje się na oprogramowaniu zapewniającym automatyzację i komunikację urządzeń. Dostarcza też rozwiązania systemowe, które pozwalają na wymianę danych pomiędzy urządzeniami oraz wsparcie procesów zarządzania flotą urządzeń przemysłowych.

W ramach usług na rzecz branży finansowej spółka projektuje systemy kompleksowo wspierające procesy pożyczkowe i systemy zarządzania wierzytelnościami. Oferta obejmuje też projektowanie rozwiązań z obszaru bankowości cyfrowej i dla sektora fintech. Całość usług dla tego segmentu biznesowego uzupełnia wytwarzanie oprogramowania wspierającego przetwarzanie i analizę danych finansowych.

Dla przedstawicieli sektora automotive oferowane jest oprogramowanie wbudowane oraz jego integracja i walidacja zgodnie z wymaganiami standardów A-Spice obowiązujących w branży. W ofercie dla automotive jest również projektowanie i wdrażanie procesów związanych z bezpieczeństwem.

W branży usług geoprzestrzennych firma produkuje oprogramowanie do kompleksowego przetwarzania danych przestrzennych. Dotyczy to rozwiązań z zakresu przechowywania danych przestrzennych i ich inteligentnej analizy.

W segmencie HR, celem proponowanych rozwiązań jest przede wszystkim automatyzacja zarządzania systemami pracy tymczasowej, zarządzania wynagrodzeniami i benefitami.

Natomiast do szeroko pojętej telemedycyny firma dostarcza oprogramowanie wbudowane dla urządzeń medycznych, spółka projektuje ich komunikację i wdraża zaawansowane algorytmy wspierające poprawną diagnostykę wykonywaną przez sprzęt medyczny.

Jest tego, jak widać, dość sporo i tutaj warto zrozumieć, że Spyrosoft nie jest firmą realizującą każdy typ projektów. Specjalizuje się w konkretnych dziedzinach. Ich klienci to przede wszystkim mniejsze firmy. Zdarzają się większe (system kierowania ruchem dla Siemens), ale nie na nich się skupiają. Tabela poniżej pokazuje udział w przychodach poszczególnych segmentów operacyjnych opisanych wcześniej. Nie ma tu jednego dominującego segmentu, co zwiększa bezpieczeństwo całego biznesu dzięki dywersyfikacji źródeł dochodów.

Podział przychodów Spyrosoft na sektory klientów

Podział przychodów Spyrosoft na sektory klientów

Głównymi rynkami zbytu usług są: Wielka Brytania, kraje z regionu DACH (Niemcy, Austria i Szwajcaria), Polska a także USA. Udział przychodów rozkłada się posród te kraje i regiony następująco:

Podział geograficzny przychodów Spyrosoft

Podział geograficzny przychodów Spyrosoft

Dalsza analiza tej spółki jest zamknięta dla Strefy Premium DNA. Zaloguj się, żeby przeczytać całość.

Czytaj wszystkie treści BEZ OGRANICZEŃ!


Premium

Dołącz do Strefy Premium DNA.

Już od 49 zł miesięcznie!

Sprawdź wszystkie korzyści

Kliknij tutaj i dołącz do nas.

Do zarobienia!
Piotr Cymcyk

Nota prawna: Powyższy materiał, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Podsumowania Tygodnia, Analizy spółek oraz Portfel DNA Rynków jest jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.
38
0
Zastrzeżenie prawne

Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj również: