Skup akcji własnych mówi o ile wzrosną zyski firm

skupy akcji własnych

Skup akcji własnych w celu ich umorzenia to jeden ze sposobów transferu dla akcjonariuszy. Polski inwestor często preferuje dywidendę w porównaniu ze skupami, ale dobrze przeprowadzony skup akcji własnych wcale nie jest taki zły. Zmniejsza liczbę akcji w obrocie, a w efekcie zwiększa zysk przypadający każdemu z akcjonariuszy. Motywy nabywania akcji własnych bywają różne. Począwszy od podziału zysku między akcjonariuszami, poprzez kształtowanie struktury kapitałowej i właścicielskiej spółki, poprawę wskaźników rynkowych, czy też obronę przed wrogim przejęciem. Kupowanie własnych akcji odbywa się na ogół wtedy, gdy władze przedsiębiorstwa uznają, że rynkowa wartość ich firmy jest zbyt niska. W takich momentach często warto interesować się spółką. W końcu sama ona twierdzi wówczas, że jest poniżej swojej godnej wyceny.

Skup akcji jest powiązany z zyskami firmy

Zarząd i rada nadzorcza spółki z reguły najlepiej wie, czy firma ma jakieś problemy. Najlepiej wiedzą też, jak kształtuje się popyt na jej produkty i usługi. W związku z tym, że to właśnie oni przeprowadzają skupy, logicznym wydaje się stwierdzenie, że skupy będą ogłaszane, gdy w firmie jest dobrze. Wtedy, gdy ma najwięcej gotówki w kasie i nie widzi na horyzoncie większych niebezpieczeństw. Badania potwierdzają tę tezę.

Dane jasno wskazują, że spółki na ogół przeprowadzają skupy w momentach, gdy ich perspektywy rozwoju są najlepsze. Na poniższym wykresie widzimy, że istnieje bardzo duża korelacja między ilością skupów akcji własnych a rosnącymi zyskami przypadającymi na jedną akcję.

Korelacja między liczbą skupów akcji własnych, a wzrostem zysków na akcję – dane dla firm z SP500

Jak inwestor może to wykorzystać?

Wiedząc o tak dużej zależności, możemy wykorzystać ją w praktyce. Po sprawdzeniu, jak dużo jest obecnie przeprowadzanych skupów akcji własnych, można starać się coś wywnioskować. Poniższy wykres pokazuje, na ile miliardów dolarów Zarządy były upoważnione do przeprowadzenia skupów akcji własnych, w poszczególnych latach.

Liczba ogłoszonych skupów akcji firm amerykańskich jest w 2022 roku rekordowa

Rok 2022 to co prawda absolutny rekord, jeśli chodzi o nominalną wartość autoryzacji do skupów. Jednocześnie to też wzrost wobec 2021 roku o zaledwie 8% rok do roku. Powinniśmy spodziewać się więc naprawdę wysokich zysków spółek za cały 2022 rok. Problem ponownie w tym, że również nikłego ich wzrostu wobec 2021 roku. Rynek braku wzrostu EPS nie lub równie mocno, jak spadku EPS.

Dobrze widać też, że wartość skupów spadała znacznie, gdy mieliśmy do czynienia z recesją. Po tak rekordowych poziomach z 2021 i 2022, byłoby to nawet w miarę spójne z największym uderzeniem spowolnienia właśnie w 2023 roku. Sam rynek jednak zawsze dyskontuje takie rzeczy wcześniej.

Do zarobienia,
Karol Badowski

52
4
Zastrzeżenie prawne

Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj również: