Rośnie szansa dalszego spadku WIG

Sierpniowy odczyt Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków („Wskaźnik”) zalicza kolejny spadek i pogłębia się w ćwiartce wskazującej na recesję. Daleko nam jeszcze do odczytów z 2020 roku, a dynamika spadku wskaźnika również spadła, ale faktem jest, że ponownie pogorszył się zarówno odczyt dotyczący bieżącej oceny sytuacji gospodarczej (oś pozioma), jak i odczyt opisujący perspektywy na kolejne dwa kwartały (oś pionowa). Skala spadku perspektywy jest już jednak istotnie mniejsza. Intepretacja samych cyferek bez wgłębiania się w szczegóły dziś wyglądałaby bardziej, jak materializacja wcześniejszych obaw (wcześniej odczyty perspektyw spadały o wiele szybciej niż bieżące).

Bazując na najnowszych danych, podtrzymujemy, że trwający od ponad pół roku trend się nie zmienił. Tendencja schładzania koniunktury jest widoczna i będzie dalej postępować.

Odczyt Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków, sierpień 2022

Publikowane w ostatnim miesiącu dane gospodarcze są faktycznie dalekie od sukcesu i gospodarczego ożywienia. Jednak nawet w nich widoczne są pewne oznaki światełka w tunelu. Praktycznie wszystkie istotne indeksy PMI z Europy okazały się słabe. Polski PMI dla przemysłu miał wynieść 43.6, a wyniósł 42.1. Niemiecki również miał wynosić 50.6, a wyniósł 49.2. Podobne odczyty poniżej 50 pokazał również PMI dla całej Strefy Euro.

Wszystko to w otoczce rosnącej inflacji w całej Strefie Euro, wciąż gigantycznej inflacji w Polsce na poziomie 15.5% i drugim z rzędu negatywnym odczycie wzrostu PKB dla USA. Wzrost PKB niby ujemny, ale jednocześnie produkcja przemysłowa w USA wciąż pokazuje wzrost, rynek pracy trzyma się niezwykle silnie, a realna konsumpcja dalej rośnie. Oczywiście rośnie dużo wolniej, niż rok temu, ale wciąż jest to wzrost.

Całość przypomina więc do złudzenia silne spowolnienie, a nie samą w sobie twardą recesję. Kluczowym czynnikiem niepewności pozostaje jednak zbliżająca się zima i wciąż szybujące ceny energii, które to są dziś de facto jedynym mocnym podtrzymywaczem inflacji. Po podwyżkach stóp procentowych w USA o 75 pb i wystąpieniu Jerome Powella, który swoim przekazem zdecydowanie zmienił nastawienie inwestorów rynek i konsument w zasadzie przestali obawiać się tego, że stopy procentowe będą rosnąć w nieskończoność. Wydaje się jednak, że wciąż powstrzymują się z decyzjami zakupowymi. W Polsce popyt kredytowy bowiem istotnie spadł.

Spadek indeksów opisujących gospodarcze perspektywy jest w całej Europie najsilniejszy od czasów kryzysu finansowego, jeżeli nie liczyć nienaturalnych okresów wybuchu pandemii w 2020 roku. Gospodarki niby nie są w recesji, ale spowolnienie jest na tyle szerokie, że dotyka już praktycznie każdej branży i sektora.

Sporo z czynników odpowiadających za spowolnienie ma jednak faktycznie charakter przejściowy (nie wszystkie). Stąd też powrót do gospodarczej stabilizacji nie wydaje się dziś aż tak nierealny.

Oczekujemy, że w kolejnych miesiącach Wskaźnik utrzyma się w ćwiartce wskazującej na recesję. Obecnie Wskaźnik Koniunktury DNA Rynków sugeruje, że polska gospodarka w 2022 roku zanotuje wzrost PKB ok. 4,2% r/r co jest głównie zasługą doskonałego pierwszego kwartału. W drugiej połowie roku gospodarka doświadczy dynamiki PKB na poziomie maksymalnie 2,0 – 2,5%. W przypadku trzeciego i czwartego kwartału spowolnienie może być jeszcze silniejsze z wysokim ryzykiem sięgnięcia nawet negatywnego wzrostu.

Podsumowanie Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków dla inwestorów

Prognozowane przez nas „Klepanie rynkowego dna” na początku maja 2022 wciąż trwa. Wyznaczony obniżony docelowy kanał dla indeksu WIG podczas ostatniego odczytu Wskaźnika Koniunktury z początku lipca 2022 „To dalej nie czas na silniejsze odbicie na GPW” również dobrze się sprawdził. Zgodnie z zapowiedzią sprzed miesiąca „jesteśmy zmuszeni obniżyć bazowy przedział do zakresu 50 000 – 55 000 punktów, co oznacza istotną szansę na pogłębienie majowych dołków o kolejne ponad 5%.”. Faktycznie WIG przez cały lipiec poruszał się w wyznaczonym kanale pogłębiając majowe dołki z krótkoterminowym epizodem ponad poziomem 55 000 punktów.

Najnowszy odczyt Wskaźnika zmusza nas jednak do kolejnego obniżenia prognozy zachowania się szerokiego indeksu w krótkim terminie. Biorąc pod uwagę ten odczyt, jesteśmy zmuszeni obniżyć bazowy przedział do zakresu 48 000 – 53 000 punktów, co oznacza istotną szansę na pogłębienie również lipcowych dołków wyzaczonych na poziomie 51060.69.

Jednocześnie znajdując się w ćwiartce „recesyjnej” nie sposób wspomnieć o tym, że to najlepszy czas do długoterminowego budowania ekspozycji na rynku akcji. W efekcie według Wskaźnika Koniunktury DNA dla inwestorów z horyzontem krótkoterminowym obecne perspektywy rynku w zakresie zysku do ryzyka są neutralne (potencjalny spadek < 15%), a w przypadku inwestorów długoterminowych są korzystne. Gdy Wskaźnik DNA znajduje się w ćwiartkach recesyjnych, to jest to w długim horyzoncie jedna z lepszych okazjo do akumulowania akcji.

Przypominam, że Wskaźnik estymuje sytuację jedynie dla szerokiego rynku WIG, który najlepiej odzwierciedla złożoność gospodarki, a nie poszczególnych sektorów, które oczywiście mogą zachowywać się od szerokiego rynku o wiele lepiej lub o wiele gorzej.

Do zarobienia!
Piotr Cymcyk

Dowiedz się więcej!

> Poznaj szczegóły Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków! <

Najnowszy odczyt Wskaźnika znajdziesz poniżej!
Nota prawna: Powyższy materiał, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Podsumowania Tygodnia, Analizy spółek oraz Portfel DNA Rynków jest jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.
119
8

Oceń materiał!

119
8


Może Cię zainteresować również:

Ankieta

Ile razy FED podniesie stopy w roku 2022?

  • Max 2
  • 3-4
  • Ponad 4

Zobacz wynik

Loading ... Loading ...

Najwyżej oceniane: