Po stabilizacji zmienności przyjdą wzrosty

Marcowy odczyt Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków („Wskaźnik”) po 4 miesiącach stabilizacji doświadczył nagłego wzrostu zmienności. Wskaźnik od roku wskazuje, że polska gospodarka znajduje się w fazie boomu gospodarczego, jednak od 4 miesięcy zauważalnie spowalnia. W marcu odczyt dotyczący bieżącej oceny sytuacji gospodarczej (oś pozioma) istotnie poprawił po raz pierwszy od 7 miesięcy, a odczyt opisujący perspektywy na kolejne dwa kwartały (oś pionowa) utrzymuje spadkowy trend od czerwca 2021. Bazując na najnowszych danych, podtrzymujemy że trwający od pół roku na Wskaźniku trend się nie zmienił, zatem tendencja schładzania koniunktury jest wyraźnie widoczna i będzie w kolejnych miesiącach postępować.

Odczyt Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków, marzec 2022

Na wzrost Wskaźnika w segmencie obecnej oceny sytuacji w odczycie marcowym wpływała dalsza dobra koniunktura na rynku pracy zarówno lokalnym, jak i europejskim. Stopa bezrobocia dla całego obszaru UE spadła do 6,5%, dzięki czemu znalazła się poniżej poziomu sprzed rozpoczęcia pandemii (marzec 2020 – 6,5%). Ponadto uwzględniane przez Wskaźnik elementy z przemysłu potwierdziły solidny początek roku w krajowej gospodarce. Najlepszym przykładem będzie produkcja budowlano-montażowa, która w styczniu wzrosła o 20,8% r/r, przebijając znacznie oczekiwania. Natomiast cała produkcja sprzedana polskiego przemysłu wzrosła o 19,2 proc. rok do roku wobec wzrostu o 16,7 proc. w grudniu. Wskaźnik nie uwzględnia faktu, że w znacznym stopniu to efekt kryzysu energetycznego, wzmagającego popyt na prąd, węgiel i gaz, jednak nawet rzut oka na samo przetwórstwo przemysłowe, wskazuje, że produkcja w styczniu była o 15,6 proc. wyższa rok do roku co jest świetnym wynikiem.

Niekwestionowanym liderem wśród czynników spychających Wskaźnik do obszaru spowolnienia jest rosnąca inflacja. W styczniu w Polsce wyniosła 9,2%, co pierwotnie miało być sięgnięciem szczytu, ale w obliczu sankcji na Rosję oraz ich gospodarczych konsekwencji pewnym jest, że inflacja w kolejnych miesiącach dalej będzie rosnąć. Oznacza to, że obecnie polska inflacja jest najwyższa od końca 2000 i będzie wyższa. Ze wszystkich pojedynczych wpływów na Wskaźnik perspektywy na przyszłość obniżała z kolei najmocniej inflacja PPI zbliżająca się do 15% r/r i bijąca kolejne rekordy.

Interesującą sytuację odnotowaliśmy w segmencie nastrojów wpływających na Wskaźnik. Te monitorujące nastroje konsumenckie kolejny raz spadły w Polsce i były w styczniu były najsłabsze od wiosny’20. Jednocześnie spadek ten niwelowały nastroje w firmach, które podążają w zupełnie innym kierunku, bo tam wskaźniki koniunktury za luty wskazują, że nastroje w polskiej i europejskiej gospodarce się poprawiają. Negatywny wpływ inflacji neutralizowały także dane o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej w USA, które były lepsze od prognoz.

Na koniec zaznaczmy, że wpływ rosyjskiej agresji na Ukrainę jest źródłem potężnego wzrostu niepewność wśród inwestorów, przedsiębiorców i konsumentów. Na razie Wskaźnik w minimalnym stopniu uwzględnia ten czynnik, a widzimy ryzyko, że będzie on decydujący dla dalszych losów krajowej koniunktury w 2022 roku.

Obecnie Wskaźnik Koniunktury DNA Rynków sugeruje, że polska gospodarka w 2022 roku zanotuje wzrost PKB o 3,8% r/r. Ponadto przed polską gospodarką dwa kwartały z dynamiką PKB na poziomie 4,4 – 4,8% (wzrost w stosunku do stycznia z 3,5 – 4,0%, oraz 3,6 – 4,2% w grudniu). Przy czym należy podkreślić, że przez trwający szok monetarny wynikający z globalnych i lokalnych podwyżek stóp procentowych oraz marcowy szok konsumencki spowodowany wojną pojawia się ryzyko istotnego spowolnienia już w drugiej połowie pierwszego półrocza 2022.

Podsumowanie Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków dla inwestorów

Jednorazowa silna zmiana Wskaźnika na plus nie zmienia jeszcze naszych wniosków opisywanych w ostatnich miesiącach. Zakładaliśmy w nich od października 2021, że maksima WIG w roku 2021 znajdą się w przedziale 73.500 – 75.600 pkt. (finalnie osiągnięte zostało 75018 pkt.). Następnie oczekiwaliśmy, że po obsunięciu indeks przejdzie w trend boczny w przedziale 65.000 – 71.300 punktów. Ten przedział dobrze prognozował również zachowanie się głównego indeksu przez ostatnie miesiące.

Atak Rosji na Ukrainę wywołał mocne wyłamanie z tego kanału, ale jednocześnie szeroki rynek dość szybko zaczął, jak na skalę kryzysu odbijać od tego wyłamania w górę. Obecny odczyt Wskaźnika do tej bazowej prognozy wnosiłby większe prawdopodobieństwo utrzymania się pośrodku tego przedziału w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Trzeba jednak dodać, że Wskaźnik w minimalnym stopniu uwzględnia obecnie zmiany nastrojów i zmiany geopolityczne, które zaszły w ostatnim tygodniu lutego. Zastrzegamy więc, że odczyt po marcu może gwałtownie zrewidować prognozy opierające się o Wskaźnik.

Podsumowując, na bazie obecnych danych, prognoza dla WIG na bazie Wskaźnika Koniunktury DNA oznacza, że dla inwestorów z horyzontem krótkoterminowym perspektywy rynku GPW są raczej korzystne (chociaż ryzykowne), a dla inwestorów z horyzontem średnioterminowym neutralne.

Jednocześnie podkreślamy, że Wskaźnik estymuje sytuację szerokiego rynku WIG, a nie poszczególnych sektorów, które oczywiście mogą zachowywać się od szerokiego rynku o wiele lepiej lub o wiele gorzej.

Do zarobienia!
Piotr Cymcyk

Dowiedz się więcej!

> Poznaj szczegóły Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków! <

Najnowszy odczyt Wskaźnika znajdziesz poniżej!
Nota prawna: Powyższy materiał, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Podsumowania Tygodnia, Analizy spółek oraz Portfel DNA Rynków jest jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.
74
3

Oceń materiał!

74
3


Może Cię zainteresować również:

Ankieta

Ile razy FED podniesie stopy w roku 2022?

  • Max 2
  • 3-4
  • Ponad 4

Zobacz wynik

Loading ... Loading ...

Najwyżej oceniane: