Polska dogania Europę. Nasze PKB na mieszkańca to już 80% unijnej średniej

W 2023 PKB per capita Polski (wg. PPP) osiągnął 80% średniej unijnej. Jeszcze w 2010 PKB per capita wynosił 63% średniej unijnej. Polska jako kraj dokonała niezwykłego przełomu. Bowiem jeszcze w roku 1995 nasze PKB liczone według parytetu siły nabywczej na mieszkańca  wynosiło tylko 44% średniej unijnej. Stracony czas za komuny odrabiamy w rekordowym tempie. Prawie w każdym rankingu płac i jakości życia jesteśmy w top10 krajów świata, jeżeli chodzi o tempo zmian na lepsze po roku 1990. Globalnie wyprzedza nas tylko kilka krajów Azji, w tym takie potęgi jak Chiny czy Singapur.

Z analizy danych Eurostatu jasno wynika, że od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej nie było ani jednego roku, w którym PKB per capita nie przestał zbliżać się do średniej unijnej. W najgorszym wypadku odczyt był na takim samym poziomie, co rok wcześniej. Tym razem, w porównaniu do 2022 r., wzrósł o 1 pkt. proc. Od 2019 roku relacja PKB per capita według PPP względem średniej unijnej poprawiła się w Polsce o 7 punktów procentowych. Jest to piąty największy awans w UE. Wyprzedziły nas tylko takie kraje jak Bułgaria (poprawa o 11 pp.), Chorwacja (9 pp.) i Rumunia (8 pp.).

Najwyższy poziom zamożności odnotowały Luksemburg i Irlandia (odpowiednio 340 proc. i 212 proc. średniej UE), znacznie wyprzedzające Holandię (130 proc. średniej), Danię (128 proc.) i Austrię (123 proc.).

PKB per capita jako procent średniej unijnej – tak Polska dogania zachód

PKB per capita to wielkość produktu krajowego brutto podzielony przez liczbę mieszkańców. Jest jednym z najczęściej stosowanych na świecie wskaźników służących do pomiaru dobrobytu społeczeństwa. Niektórzy ekonomiści nie są zwolennikami tego wskaźnika. Twierdzą, że nie oddaje idealnie poziomu dobrobytu panującego w danym kraju.

Rzeczywiście mają tutaj rację. Co nie zmienia faktu, że jest to najlepszy wskaźnik, jaki mamy. Dopóki ktoś nie wymyśli lepszego to trzeba bazować właśnie na PKB. Szczególnie tym liczonym według parytetu siły nabywczej.

Nominalnie różnica w zarobkach wciąż jest duża, ale wzrost PKB w końcu ją zniweluje

Z pewnością tempo wzrostu poziomu życia w Polsce jest imponujący. Nigdy w 1000 – letniej historii Polski nie było okresu większej prosperity. Nie będzie zatem powiedzenie nad wyraz o tym, że 21 wiek jest nowym złotym wiekiem Polski. Przynajmniej do tej pory. Oby tak zostało, gdyż trochę nam jeszcze brakuje do najbogatszych krajów Europy.

W nominalnych płacach netto największa przepaść dzieli nas do Szwajcarów, którzy nominalnie zarabiają 4 razy więcej niż Polacy. Dla porównania Niemcy i Francja to już różnica tylko dwukrotna. Obecne szacunki mówią, że pod względem zarobków w euro Hiszpanów dogonimy za 10 lat, Włochów za 12, a Niemców do roku 2050.

Średnie zarobki netto w poszczególnych krajach Europy

Do zarobienia,
Karol Badowski

Porcja informacji o rynku prosto na Twoją skrzynkę w każdą niedzielę o 19:00  Chcę zapisać się do newslettera i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych zgodnie z Polityką Prywatności strony DNA Rynków.

  67
  5
  Zastrzeżenie prawne

  Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.

  Subskrybuj
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments