Pierwszy ETF na NASDAQ na polskiej giełdzie już dostępny!

Polski inwestor dostał ósmego lutego 2021 bardzo miły prezent od Beta Securities Polska, która uruchomiła właśnie pierwszy polski ETF na rynek amerykański. Tym razem odzwierciedlający amerykański indeks Nasdaq 100. Ci, którzy posiadają dostęp do rynków zagranicznych, być może w pierwszym odruchu wzruszą na tego newsa ramionami, bo w końcu od dawna mogli kupować inne fundusze ETF na ten rynek, ale zdecydowanie nie powinni tego robić. Konstrukcja Beta ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED sprawia, że nawet inwestorzy, dla których takie instrumenty na rachunku to żadna nowość, nie powinni przechodzić obok niego obojętnie.

Swoją drogą rozwój instrumentów ze stajni Beta Securities naprawdę miło obserwować. Nie minęły dwa lata od debiutu Beta ETFWIG20TR, a mamy już dostęp do ETF na indeks MWIG40TR, WIG20 lewarowany i WIG20 short, a teraz dochodzi jeszcze ETF na NASDAQ-100. Jednocześnie jeszcze do połowy 2021 roku mamy dostać kolejny ETF na rynek amerykański oraz taki, który odzwierciedlać będzie indeks WIG-Tech również typu Total Return. Trzymam kciuki i czekam na kolejne, bo podobnych instrumentów na GPW wciąż brakuje.

O samych funduszach ETF nie będę się jednak rozwodzić, bo na ten temat robiliśmy już całą masę wpisów, które zebrane są w naszym cyklu DNA Funduszy ETF, więc przejdźmy od razu do samego instrumentu.

Co reprezentuje NASDAQ-100?

Nasdaq-100 to indeks agregujący 100 największych niefinansowych przedsiębiorstw z amerykańskiego rynku. Instrumentów wchodzących w skład indeksu jest tak naprawdę 102. Dzieje się tak dlatego, że niektóre spółki (np. Alphabet) notuje dwie różne klasy akcji. Formalnie spółek jest więc 100, ale instrumentów tworzących indeks 102. Utarło się myśleć, że Nasdaq, to spółki wyłącznie technologiczne, ale w rzeczywistości trzeba tu myśleć o spółkach niefinansowych. Patrząc na rozkład sektorowy, faktycznie branża IT odpowiada za prawie 50% całego indeksu, ale znajdziemy tam również spory udział spółek telekomunikacyjnych, czy działających w segmentach dóbr luksusowych lub ochrony zdrowia. Sam indeks jest niestety mocno skoncentrowany. Top 10 spółek odpowiada za blisko połowę całego indeksu, a top 20 za prawie 2/3 całości.

Kompozycja sektorowa Nasdaq – 100 oraz największe spółki

Kompozycja sektorowa Nasdaq - 100 oraz największe spółki
Źródło: Beta Securities

Kluczowe z perspektywy inwestora jest to, że fundusz BETANDXPL (pod takim tickerem znaleźć można nowy fundusz Bety) oparty jest o wariant indeksu Nasdaq-100 nazywaną „the notional net total return index„. Ten wariant indeksu Nasdaq-100 stworzony jest tak, aby uwzględnić zapłacony podatek od dywidendy na poziomie 30% oraz reinwestować 70% wypłaconej dywidendy z powrotem na rynek. To o wiele realniejszy benchmark niż sam indeks bez tego wariantu, który klasycznie zarządzanym aktywnie funduszom niezwykle ciężko pobić. Poniżej zestawienie na bazie danych agregowanych przez portal Analizy Online prezentujące stopę zwrotu za ostatnie 36 miesięcy dla funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych i USA zarządzanych aktywnie oraz indeksów Nasdaq-100 NNTR oraz S&P500 NNTR w wersjach w walucie PLN oraz walucie USD.

Stopa zwrotu za ostatnie 36 miesięcy dla wybranych funduszy i indeksów

Stopa zwrotu za ostatnie 36 miesięcy dla wybranych funduszy i indeksów
Opracowanie: Beta Securities na bazie danych Analizy Online

Warto mieć na uwadze, że to rynek dość zmienny. Odchylenie standardowe tego indeksu oscyluje w okolicach 20%, co wprost oznacza, że w okresach bessy należy być przygotowanym na wyższe obsunięcia kapitału niż w przypadku innych rynków akcji. Jednocześnie średnioroczna stopa zwrotu za ostatnie 13 lat (od momentu startu indeksu) jest o wiele wyższa niż dla klasycznych rynków akcyjnych i wynosi ok. 15%. W krótszych okresach średnioroczna stopa zwrotu wygląda jeszcze bardziej imponująco. Dobrze widać to w poniższej macierzy.

Macierz stóp zwrotu w latach 2008 – 2020 dla indeksu Nasdaq-100 NNTR USD

Macierz stóp zwrotu w latach 2008 - 2020 dla indeksu Nasdaq-100 NNTR USD
Źródło: Beta Securities

Jak działa fundusz Beta ETF Nasdaq-100

Macierz stóp zwrotu powinna budzić pierwsze pytanie o to, jak takie wyniki będą wyglądały dla inwestora polskiego, bo w końcu my rozliczamy się w złotych, a nie w dolarach. Tu wchodzi największa chyba zaleta oferty Beta, bo wahania kursu USD/PLN będą dla funduszu neutralne. Nie wchodząc w szczegóły działania tego mechanizmu, to trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że ryzyka walutowego tutaj, zgodnie z deklaracjami Beta, nie ma. Maruder może tu powiedzieć, że patrząc historycznie, to szkoda, bo wahania kursowe przez ostatnie lata przyniosłyby inwestorowi polskiemu więcej zysku niż szkody, ale nie ma absolutnie żadnej gwarancji, że taka sytuacja miałaby również miejsce w przyszłości. Ryzykiem walutowym nie trzeba się zupełnie przejmować.

Nasdaq-100 NNTR w USD oraz w PLN

Nasdaq-100 NNTR w USD oraz w PLN
Źródło: Beta Securities

Fundusz stosuje też replikację syntetyczną, co oznacza, że nie kupuje tak naprawdę akcji spółek wchodzących w skład indeksu, ale odzwierciedla go za pomocą kontraktów terminowych na ten indeks (więcej o samych kontraktach terminowych można przeczytać w obszernym poradniku „Jak inwestować w instrumenty pochodne – kompletny poradnik o kontraktach terminowych, opcjach i CFD”).

W porównaniu z replikacją fizyczną takie próby odwzorowania indeksu będą skutkowały wyższym wskaźnikiem tracking difference, czyli odzwierciedlenie samego indeksu będzie trochę gorsze niż gdyby była to replikacja fizyczna. Z drugiej strony replikacja fizyczna i kupowanie akcji wiązałoby się z płaceniem przez fundusz (czyli przez inwestora) podatków od dywidend wypłacanych przez spółki, co też obniżałoby ewentualne zyski. Beta twierdzi, że policzyła to i obecnie bardziej efektywny jest przyjęty sposób replikacji, ale jeśli późniejsze badania pokażą, że jest odwrotnie, to statut funduszu pozwala mu przejść na replikację fizyczną.

Opłata za zarządzanie, jaką pobiera Beta dla tego funduszu jest równa 0,7% rocznie, co jest trochę droższym rozwiązaniem niż zagraniczne ETF-y na ten sam indeks, ale pamiętajmy o tym, że one nie będą miały wbudowanego bezpiecznika walutowego i nie będą dostępne dla rachunków w każdym Domu Maklerskim.

Niezależnie od tego, czy będziesz zainteresowany tym produktem, czy nie, to pojawianie się podobnych instrumentów na GPW, to bardzo dobra wiadomość dla całego rynku. Kibicuję i czekam na kolejne ETF-owe nowości na naszym rynku 🙂

Do zarobienia!
Piotr Cymcyk

46
0
Zastrzeżenie prawne

Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments