Nowe możliwości rozliczania podatków od zysków kapitałowych od 2020 roku. Pamiętaj o nich!

Mało osób zdaje się wiedzieć o dość istotnej zmianie w prawie podatkowym, która dotyczy również rozliczania giełdowych strat. Obecnie zbliża się okres rozliczeń podatkowych za 2020 rok, więc tym bardziej warto zdawać sobie sprawę z ważnej zmiany, która akurat (zaznaczmy to na początku) jest dla podatnika KORZYSTNA! Na początku 2018 roku zmodyfikowany został bowiem artykuł 9, ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jego obecne brzmienie znajduje się poniżej.

„3. O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

1) obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty, albo

2) obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.”

Nowością jest punkt drugi, którego do tej pory nie było. Zobaczmy, co on oznacza w praktyce. Do tej pory funkcjonował jedynie punkt pierwszy z powyższego zapisu na bazie, którego rozliczanie strat podatkowych odbywa się w następujący sposób.

Przykład 1
Załóżmy, że jako inwestor osiągałeś w 2015 roku stratę równą 12.000 zł. Na jej rozliczenie masz 5 kolejnych lat podatkowych, ale w żadnym z nich nie możesz odliczyć więcej niż 50% kwoty bazowej straty za 2015 rok. Jeśli więc w 2016 roku osiągnąłeś dochód w wysokości 10.000 zł, to możesz go pomniejszyć o 50% * 12.000 = 6.000 zł. Podatek zapłacisz więc od kwoty 10.000 – 6.000 = 4.000 zł. Do rozliczenia pozostanie Ci jeszcze 6.000 zł straty za 2015 rok, które będziesz mógł już w całości wykorzystać do pomniejszenia ewentualnego dochodu w latach 2017, 2018, 2019 i 2020. Jeśli nie uda Ci się wykorzystać tej straty do tego czasu, to pozostałe 6.000 zł twojej tarczy podatkowej przepadnie.

System ten nie jest oczywiście fatalny, ALE w swojej konstrukcji działa na korzyść fiskusa. Stwarza bowiem ryzyko utraty części tarczy podatkowej. W sytuacji, gdybyśmy na przykład osiągali straty przez 4 lata, a dopiero w piątym roku pokaźny zysk, to stratę sprzed 5 lat bylibyśmy w stanie rozliczyć w 50%, a w efekcie, nawet jeśli w kolejnym roku odnieślibyśmy zysk, to pozostałe 50% tej starej straty by nam przepadło.

Zmiana przepisów wprowadza drugą formę rozliczania strat i tu ważna uwaga. Druga formuła dotyczy jednak JEDYNIE strat, które powstały po 31 grudnia 2018 roku, a więc tych, które powstały za 2019 rok oraz za 2020 rok! Wszelkie straty z lat 2018 i wcześniejszych dalej mogą być rozliczane wyłącznie na zasadach opisanych w przykładzie 1! Rozliczenie za 2020 rok jest więc pierwszym rokiem, gdy nowe zasady można zastosować w praktyce. Na czym one polegają?

Przykład 2
Załóżmy, że jako inwestor osiągnąłeś w 2019 roku stratę podatkową równą 12.000 zł. Możesz zdecydować, czy chcesz ją rozliczać tak samo, jak w opisanym wcześniej przykładzie 1, czy chcesz zastosować drugą metodę. Stosując drugą metodę, jeśli w 2020 roku osiągnąłeś zysk na giełdzie w wysokości 10.000 zł, to możesz go pomniejszyć o 100% * 12.000 zł = 12.000 zł. Dwanaście tysięcy to nawet więcej niż osiągnięty przez Ciebie zysk więc Twój dochód podatkowy wyniesie w 2020 roku okrągłe 0 zł, a pozostałe 2.000 zł straty z roku 2019 przejdzie Ci do wykorzystania na kolejne okresy.

Co ważne, jednorazowe odliczenie przedstawione w przykładzie 2 nie może przekroczyć 5 mln złotych, ale… to chyba nie będzie problem dotyczący większości z inwestorów, a jeśli tak to szczerze współczuję 😉

Wprowadzona zmiana daje sporą korzyść do szybszego rozliczenia przeszłych strat i jednocześnie sprawia, że trudniej te straty „stracić”. Stratę z 2019 roku będzie bowiem można rozliczyć jednorazowo w każdym z kolejnych 5 lat, co rozwiązuje opisany wcześniej problem „przeterminowania się” straty. W dalszym ciągu przepadnie ona po 5 latach, ale mimo wszystko obecna alternatywa jest dla podatnika pewnym ukłonem. Warto o tym pamiętać przy rozliczaniu się za 2020 rok i kolejne lata!

Do zarobienia,
Piotr Cymcyk

98
0
Zastrzeżenie prawne

Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Może Cię zainteresować również: