Najszybciej rozwijające się polskie firmy ostatnich trzech lat

szybki wzrost

Financial Times co roku przygotowuje ranking najszybciej rozwijających się spółek z Europy. FT1000 to wspólna inicjatywa dziennika Financial Times i serwisu Statista.com, która obejmuje dogłębną analizę dziesiątek tysięcy europejskich firm. Spośród milionów europejskich przedsiębiorstw, wyłaniany jest tysiąc najszybciej rozwijających się firm. Na liście są też polskie firmy. Jakie były te najszybciej rozwijające się w ostatnich trzech latach?

Na liście znajduje się 5 przedsiębiorstw, których przychody rosną w tempie ponad 70% rocznie. Zyski zresztą również. Niestety w zdecydowanej większości nie są to firmy notowane na giełdzie, więc zakup akcji jest nierealny. Niemniej jednak warto poznać, co odniosło największy sukces. Być może da się znaleźć jakiś czynnik wspólny, zwłaszcza że najlepsza spółka rosła w tempie aż 245% rocznie!

Najszybciej rozwijające się polskie firmy, według rankingu Financial Times

Co prawda powyżej widnieje siedem firm w zestawieniu, ale niestety dla Telemedi, dane ze sprawozdań finansowych za ostatni rok psują całościowy obraz, a dla Chaikoli tych danych brakuje. Pozostawia nam to 5 spółek, które warto wziąć pod lupę.

Rascal Industry – numer 1 w PL według rankingu Forbes

Najszybciej rosnącą firmą jest Rascal Industry. Za 2021 rok jeszcze nie ma danych, ale od 2017 roku do 2020, średnie roczne tempo wzrostu przychodów wyniosło aż 245%, a średnie tempo wzrostu zysków 322%! Przedsiębiorstwo zostało założone przez grupkę licealistów z Krakowa. Na początku zajmowała się szyciem bluz dla liceów krakowskich, później doszły do tego uczelnie.

Aktualnie szyją także dla firm i agencji. Pomysł na biznes przyszedł w zasadzie sam. Uniwersytety i licea w Krakowie toczą między sobą długą rywalizację, a w ich obrębie występuje duże poczucie przynależności. Założyciele zauważyli, że panuje tutaj duży niezaspokojony popyt i ruszyli ze swoją ofertą. Produkcja odbywa się głównie w polskich szwalniach, Rascal posiada także własne zaplecze produkcyjne. Skupiają się głównie na klientach premium, stąd cena ich produktów jest dosyć wysoka, jednak mimo to jak widać bez problemu znajdują popyt na swoje ubrania.

Dynamiki wyników finansowych Rascal Industry (dane w tys. zł)

Dynamiki wyników finansowych Rascal Industry (dane w tys. zł)
Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań finansowych

Dynamiki przychodów cały czas rosły w tempie mocno dwucyfrowym. Rok 2020 okazał się przełomowy. Wtedy to przychody urosły o rząd wielkości. Taki wzrost był możliwy dzięki podjęciu współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu w ramach projektu Polskie Szwalnie. Od początku pandemii Rascal wyprodukował 31,5 mln maseczek. Tempo jest oczywiście niemożliwe do utrzymania, bo i popyt na maseczki dynamicznie spada. Jeśli jednak te zarobione pieniądze zostaną dobrze zainwestowane, to jest szansa na dalszy rozwój.

Tutlo – numer 2 w PL według rankingu Forbes

Pomysł na Tutlo zrodził się w głowach Damiana Strzelczyka i Tomka Jabłońskiego. Zauważyli, że znane na rynku szkoły języków obcych nie są dostosowane do nowoczesnego i dynamicznego życia wielu z nas. Wymyślili więc rozwiązanie, które połączy native speakerów (nauczycieli, dla których angielski jest językiem ojczystym), z chętnymi do szlifowania swojego języka osobami z całego świata. Tak powstała szkoła języka angielskiego w postaci platformy internetowej, na której można się uczyć z komputera, telefonu lub tabletu – z dowolnego miejsca na świecie.

Platforma językowa Tutlo

Tutlo to największa platforma do nauki języka angielskiego online w Europie Centralnej. Oferują zajęcia języka, które odbywają się na specjalnie zbudowanej platformie do nauki angielskiego. Łączymy się z nauczycielem online i odbywamy lekcje na żywo. Zajęcia w Tutlo interaktywne, dzięki czemu:

  • przez cały czas utrzymujemy kontakt z nauczycielem dzięki wideo rozmowie
  • widzimy te same materiały edukacyjne, które wyświetlane są podczas lekcji
  • specjalne okno czatu z nauczycielem pozwala na robienie notatek w czasie rzeczywistym

Dynamiki wyników finansowych Tutlo (dane w tys. zł)

Dynamiki wyników finansowych Tutlo (dane w tys. zł)
Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań finansowych

Dane ze sprawozdań finansowych pokazują, że od 2018 roku do 2021 roku, roczna dynamika przychodów wyniosła 76%, a zysków 60%. Firma cały czas rozwija się bardzo dynamicznie. To, co widać na pierwszy rzut oka, to bardzo duża rentowność prowadzonego biznesu. Wskaźnik ROE utrzymuje się na poziomie 70-80%. Co prawda w 2020 roku spółka zanotowała mocny spadek zysków, ale już rok później wartości wróciły do średnich historycznych.

Synerise – numer 3 w PL według rankingu Forbes

Synerise to najszybciej rozwijająca się polska spółka w sektorze technologii w Europie. Funkcjonuje w sektorach technologii takich jak big data i sztuczna inteligencja, które są jednocześnie jednymi z najszybciej rozwijających się segmentów globalnych. Firma dostarcza platformę big data, w ramach której klienci mogą przechowywać dane na masową skalę i przetwarzać je w czasie rzeczywistym.

Synerise

Całość operacji wspomagana jest przez najnowocześniejsze modele AI wraz z automatyzacją rozwiązań biznesowych. Obecnie z produktów Synerise korzystają takie firmy, jak CCC, Żabka, Orange, Rossman, czy mBank i coraz częściej światowe marki (Telecom Italia, Poste Italiane, SharafDG). Spółka współpracuje od wielu lat, również z gigantami technologicznymi takimi jak Google czy Microsoft.

Dynamiki wyników finansowych Synerise (dane w tys. zł)

Dynamiki wyników finansowych Synerise (dane w tys. zł)
Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań finansowych

Dane ze sprawozdań finansowych rzeczywiście potwierdzają bardzo wysoką dynamikę przychodów. Przez ostatnie 3 lata rosły one w niesamowitym tempie ponad 150% rocznie. Problem jest jednak z zyskami. Firma permanentnie notuje straty. Ujemny wynik jest jednak z roku na rok coraz mniejszy i istnieje spora szansa, że w końcu spółka zacznie generować zyski. Do tej pory Synerise finansowało się poprzez emisję akcji. W ostatniej rundzie, w emisji akcji serii B, spółka pozyskała 23 miliony złotych.

Spyrosoft – numer 4 w PL według rankingu Forbes

Spyrosoft jako jedyny z tej listy jest notowany na giełdzie i radzi sobie na niej całkiem dobrze. Jego szerszą analizę zresztą pisaliśmy we wpisie Analiza spółki Spyrosoft – przyszły lider sektora IT?”. Spółka została założona w 2016 roku. Firma specjalizuje się w wytwarzaniu oprogramowania. W odróżnieniu od wielu firm IT (sprzedaż wystandaryzowanych produktów) Spyrosoft dostarcza usługi programistyczne dostosowane do potrzeb i wymagań klienta. Takie „szyte na miarę” IT. Za każdym razem mamy do czynienia z unikalnym rozwiązaniem na potrzeby pojedynczego odbiorcy. Dzięki temu nie znajdzie się w nim niepotrzebnych funkcjonalności, które zazwyczaj występują w przypadku wystandaryzowanego produktu. Spółka współpracuje z klientami od momentu tworzenia koncepcji produktów i wyboru technologii, poprzez opracowanie architektury programu i jego implementację, aż po utrzymanie i prace rozwojowe.

Spyrosoft

Grono odbiorców usług jest mocno zróżnicowane sektorowo. Firma pracuje na rzecz branży finansowej, automotive, przemysłu 4.0, telemedycznej, HR i edukacyjnej, a także dostawców rozwiązań geoprzestrzennych. Jest tego, jak widać, dość sporo i tutaj warto zrozumieć, że Spyrosoft nie jest firmą realizującą każdy typ projektów. Specjalizuje się w konkretnych dziedzinach. Ich klienci to przede wszystkim mniejsze firmy. Zdarzają się większe (system kierowania ruchem dla Siemens), ale nie na nich się skupiają.

Dynamiki wyników finansowych Spyrosoft (dane w tys. zł)

Dynamiki wyników finansowych Spyrosoft (dane w tys. zł)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań finansowych

Dynamika przychodów Spyrosoftu za ostatnie 3 lata wyniosła świetne 76% rocznie, a zysków 67% rocznie. Rentowność kapitałów własnych (ROE) spada, ale zapewne dlatego, że firma jest coraz większa i z czasem prawdopodobnie ROE zrówna się ze średnią dla branży.

ITDS Polska – numer 5 w PL według rankingu Forbes

ITDS Polska jest firmą specjalizującą się w outsourcingu IT. To usługa polegająca na przypisywaniu poszczególnych inżynierów do zespołu, który wykonuje zadania dla organizacji klienta; są oni zatrudnieni przez zewnętrzną spółkę wyspecjalizowaną w rekrutacji talentów IT. Bardzo podobne rzeczy robi też wspomniany wcześniej Spyrosoft.

ITDS Polska

Rynek outsourcingu IT w 2021 roku wyceniony był na 526,6 mld USD. Przewiduje się, że do 2027 roku kwota ta wynosić będzie 682,3 mld USD. Potencjał biznesu jest, jak widać bardzo duży skoro już kolejna firma z zestawienia działa w tej branży. Polska staje się liderem regionu. Wynika to głównie z faktu, że mamy dobre zaplecze informatyków i cały czas możemy konkurować kosztowo z zagranicą.

Dynamiki wyników finansowych ITDS Polska (dane w tys. zł)

Dynamiki wyników finansowych ITDS Polska (dane w tys. zł)
Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań finansowych

W ciągu ostatnich 3 lat ITDS Polska średniorocznie zwiększało swoje przychody o 61% i zysków o 78%. To dość podobna dynamika to tej uzyskanej przez Spyrosoft. Warto obserwować tę spółkę w kolejnych latach. Zwłaszcza jeśli decydowałaby się na debiut na NewConnect.

Na zakończenie od siebie dodam, że warto na YouTube odsłuchać sobie chociaż jeden wywiad z każdym z prezesów tych podmiotów. Od razu widać, że to nie są osoby z przypadku. To najlepszy czynnik wspólny dla każdej z tych spółek. To na kadrze zarządzającej i właścicielach buduje się każdy dobry startup. Niezależnie od tego, jaki jest sam pomysł, to jeśli szukasz inwestycji w młode podmioty, to najważniejszym elementem jest osoba, która za nią stoi. Na późniejszym etapie rozwoju spółki waga tego czynnika spada. Firma może stać się na tyle dobrze naoliwionym podmiotem, że przetrwa nawet potknięcia zarządu. Na początkowych etapach jednak nie ma na to szans.

Do zarobienia,
Karol Badowski

112
6
Zastrzeżenie prawne

Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj również: