Najbliższe miesiące nie przyniosą rekordów na GPW

Styczniowy odczyt Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków („Wskaźnik”) od 10 miesięcy wskazuje, że polska gospodarka znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju gospodarczego. W styczniu odczyt dotyczący bieżącej oceny sytuacji gospodarczej (oś pozioma) kontynuował trend spadkowy (6 raz z rzędu), a odczyt opisujący perspektywy na kolejne dwa kwartały (oś pionowa) zanotowały minimalny wzrost względem grudnia. Mimo tej dywergencji w poszczególnych odczytach przyjmujemy, że trwający od pół roku na Wskaźniku trend się nie zmienił. Stąd też wnioskujemy, że tendencja schładzania koniunktury jest wyraźnie widoczna i będzie w kolejnych miesiącach postępować.

Odczyt Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków, styczeń 2022

Odczyt Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków, styczeń 2022
Opracowanie własne DNA Rynków

Wskaźnik jak na razie kontynuuje dotychczasowy trend

Skoro Wskaźnik kontynuuje swój półroczny trend, to aby nie powtarzać argumentów i tez z poprzednich miesięcy w aktualnym opisie Wskaźnika zwrócimy uwagę jedynie na detale, które w poprzednich odczytach traktowaliśmy jako tło. Dostrzegamy możliwość, że któryś z nich odmieni przyszłe odczyty na tyle, że wpłynie on na kreślony przez nas scenariusz bazowy.

Koncentrując się na odczytach opisujących bieżącą koniunkturę mimo ogólnego spadku widać trwałe filary wzrostu gospodarczego  w skład których wchodzi rynek pracy, trwa „run” na towary zaopatrzeniowe, a na kursie walutowym mamy stabilizację. W szczegółach wygląda to tak, że rekordowa liczba firm deklaruje chęć zwiększania zatrudnienia, wzrost płac to już ponad 10%, a faktyczne bezrobocie sięga 3%. Do tego nadal są rekordowe, i nie notują żadnego spowolnienia, zamówienia w niektórych sektorach zaopatrzeniowych stanowiących wkład do dalszej produkcji. Przy tym wszystkim grudzień był najmocniejszym miesiącem dla polskiego złotego od maja 2021.

Wbrew ogólnemu (w tym także naszemu) przekonaniu, że pandemiczne K-kształtne ożywienie gospodarcze, będące dramatem dla jednych firm i zbawieniem dla innych firm, trwa i trwa i trwa… Każdy z tych elementów ugina się pod ciężarem zaskoczeń inflacyjnych i rosnących stóp procentowych. Jednak bez nich mówilibyśmy nie tyle o spowalniającej gospodarce, a… recesji pełną gębą.

Przechodząc do analizy gospodarczych „przebiśniegów” w obszarze perspektyw gospodarczych, na pierwszym planie są wyraźnie wyższe od oczekiwań wyniki produkcji przemysłowej (+15% r/r!!) i solidnej sprzedaży detalicznej. Do tego najnowsze stabilne odczyty indeksów PMI wciąż nie wskazują, aby obawiać się stagnacji w 2022. Inne potwierdzenie tego faktu to także perspektywy firm na utrzymanie wysokich marż , a wraz z nimi dający oznaki przebudzenia segment inwestycji, który po drugim kwartale 2022 może przejąć pałeczkę lidera poprawy perspektyw gospodarczych. Oczywiście wszystkie te elementy też przykrywa nadal zagraniczna inflacja, rosnące rentowności i wciąż niskie nastroje konsumentów, ale noworocznie chcieliśmy pokazać, że nadal szklanka jest co najmniej do połowy pełna.

Obecnie Wskaźnik Koniunktury DNA Rynków sugeruje, że polska gospodarka w 2021 roku zanotuje wzrost PKB o 5,5% r/r (spadek z 5,8% w październiku), oraz potwierdza, że najbardziej dynamiczna faza odbicia gospodarczego miała miejsce w pierwszej połowie 2021. Ponadto przed polską gospodarką dwa kwartały z dynamiką PKB co najwyżej na poziomie 3,5-4,0% (spadek z 4,0-4,4% w listopadzie oraz 3,6-4,2% w grudniu ), przy czym na razie brak jest ryzyka pojawienia się istotnego spowolnienia.

Podsumowanie Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków dla inwestorów

Styczniowy odczyt Wskaźnika nie zmienia naszych wniosków opisywanych w ostatnich miesiącach. Zakładaliśmy w nich od października 2021, że maksima WIG w roku 2021 znajdą się w przedziale 73.500 – 75.600 pkt. (finalnie osiągnięte zostało 75018 pkt.). Następnie oczekiwaliśmy, że po obsunięciu indeks przejdzie w trend boczny w przedziale 65.000 – 71.300 punktów. Obecny odczyt Wskaźnika do tej prognozy dodaje jedynie większe ryzyko dotarcia do dolnego ograniczenia tego przedziału. Obecny odczyt ma jednak zbyt małe odchylenie, aby uznać go za na tyle znaczący żeby dokonywać korekty całego bazowego scenariusza.

Podsumowując, obecna prognoza dla WIG na bazie Wskaźnika Koniunktury DNA oznacza, że dla inwestorów z horyzontem do 3 miesięcy, perspektywy rynku GPW są raczej niekorzystne, a dla inwestorów z horyzontem od 3 do 6 miesięcy, co najwyżej neutralne. Warto w tym miejscu dodać, że Wskaźnik NIE uwzględnia rynkowych anomalii i tzw. „efektu stycznia”, a więc wzrostu indeksów na początku roku, który to efekt w latach 2017-2019 materializował się na GPW. Stąd też warto dodać zastrzeżenie, że mimo negatywnie-neutralnego scenariusza bazowego dla aktywnych inwestorów początek stycznia może być wzrostowy.

Jednocześnie przypominamy, że Wskaźnik estymuje sytuację szerokiego rynku WIG, a nie poszczególnych sektorów.

Wskaźnik koniunktury DNA Rynków na przestrzeni lat

Wskaźnik koniunktury DNA Rynków na przestrzeni lat
opracowanie własne DNA Rynków

Do zarobienia!
Piotr Cymcyk

Dowiedz się więcej!

> Poznaj szczegóły Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków! <

Najnowszy odczyt Wskaźnika znajdziesz poniżej!
Nota prawna: Powyższy materiał, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Podsumowania Tygodnia, Analizy spółek oraz Portfel DNA Rynków jest jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.
65
0

Oceń materiał!

65
0


Może Cię zainteresować również:

Ankieta

Ile razy FED podniesie stopy w roku 2022?

  • Max 2
  • 3-4
  • Ponad 4

Zobacz wynik

Loading ... Loading ...

Najwyżej oceniane: