Strategia Davida Rolfe’a. Jak osiągnąć 13% średnioroczną stopę zwrotu?

inwestor

Warren Buffet, Charlie Munger czy Peter Lynch to przedstawiciele starszego pokolenia inwestorów. Chociaż ich rady inwestycyjne nigdy się nie zestarzeją, to warto również zwrócić uwagę na wielkich inwestorów z młodszego pokolenia, jak np. David Rolfe. Inwestorzy w wieku 40-50 lat są już na rynku od ponad 20 lat i również mają się czym pochwalić. David Rolfe to jeden z najbardziej skuteczny z nich. Od ponad 20 lat Rolfe jest w stanie osiągać 13% średniorocznej stopy zwrotu. Do tego portfel Rolfe cechuje się mniejszą zmiennością niż szeroki rynek akcji.

Porównanie zysku z zainwestowanych 100 tys. dolarów w 1992 roku w fundusz zarządzany przez Davida Rolfa (na niebiesko już po opłatach za zarządzanie) i w indeks S&P 500

Styl inwestycyjny, jaki stosuje David Rolfe

David Rolfe jest przedstawicielem inwestorów skupiających się na spółkach wzrostowych. Oznacza to, że jego horyzont inwestycyjny jest dosyć długi. Do portfela wybiera firmy, których wyniki finansowe rosną o wiele bardziej dynamicznie niż średnia rynkowa. Jeżeli jakaś firma trafi do jego portfela, to najczęściej zostaje tam przez kolejne kilka lat. W portfelu średnio znajduje się 20 różnych walorów.

„Koncentrując się na poziomie firmy, jesteśmy bardzo wybredni. Innymi słowy, umieszczamy w portfolio dwadzieścia najlepszych pomysłów i na tym kończymy. Biorąc pod uwagę, że obroty firmy Wedgewood są bardzo małe, mamy nadzieję, że przez wiele lat będziemy właścicielami tych wspaniale rozwijających się firm tak długo jak tylko to możliwe” – mówi Rolfe.

Przed inwestycją w dany podmiot jego zespół inwestycyjny sprawdza, czy może zidentyfikować dotychczasowe czynniki wpływające na rentowność – wzrost i alokację kapitału dokonywanego przez zarząd. Na tapet brany jest także sam model biznesowy firmy. Jeżeli zespół Rolfa nie jest w stanie go zrozumieć, nie wchodzi w tę inwestycję. Nie ma znaczenia, że wyniki finansowe są fenomenalne, jeżeli nie wiemy z czego się one biorą. Można więc powiedzieć, że pod tym kontem jest podobny do Warrena Buffeta, który również nigdy nie inwestuje w przedsiębiorstwa, których biznesu nie rozumie.

„Kluczem do naszej filozofii inwestycyjnej i strategii budowania skoncentrowanego portfela składającego się z 20 akcji, aby pokonać nasz benchmark i konkurencję, jest zarządzanie ryzykiem. Nie mogę tego nie podkreślić – zarządzanie ryzykiem przenika całą naszą strategię, od analizy bezpieczeństwa, przez budowę portfela, aż po zarządzanie portfelem”, – mówi Rolfe.

Foto: David Rolfe

Jakich spółek szuka David Rolfe?

Rolfe szuka firm najlepszych w swojej klasie. Na celowniku są przedsiębiorstwa posiadające trwałą przewagę konkurencyjną, które mają potencjał do wzrostu w ciągu kolejnych 5 lat co najmniej o 100%. Najlepiej jeżeli taka firma ma też pozycję monopolisty w swojej branży. Bardzo duże znacznie mają wskaźniki rentowności. Mowa głównie o ulubionym wskaźniku Buffeta czyli ROE.

Jednak sama wysoka rentowność z kapitałów nie wystarczy. Dana firma koniecznie musi także być w stanie reinwestować znaczną część swoich zysków. W końcu co z tego, że ROE wynosi 50%, ale zarząd potrafi reinwestować tylko 20% zysków firmy na taki procent. Świetnym przykładem firmy z polskiej giełdy, niepotrafiącej reinwestować nawet 1/3 swoich zysków na dotychczasowym poziomie rentowności biznesu, jest spółka TEXT.

Do zarobienia,
Karol Badowski

Porcja informacji o rynku prosto na Twoją skrzynkę w każdą niedzielę o 19:00  Chcę zapisać się do newslettera i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych zgodnie z Polityką Prywatności strony DNA Rynków.

  67
  5
  Zastrzeżenie prawne

  Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.

  Subskrybuj
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments