Prognozy wskazują na recesję jedynie w Rosji

Prognozy wskazują na recesję jedynie w Rosji

Wszystkie media finansowe dookoła trąbią o zbliżającej się recesji, która miałaby nastąpić jeszcze w tym roku. Gdy poznaliśmy odczyt PKB dla USA za 1Q’22, który okazał się ujemny, to wszyscy tym głośniej zaczęli krzyczeć o katastrofie. Faktem jednak jest, że ten ujemny odczyt wygenerowały w USA czynniki spoza najważniejszych, które faktycznie mogą pociągnąć trwałą recesję – konsumpcji i inwestycji. Technicznie o recesji możemy mówić, gdy PKB dwa kwartały z rzędu ulegnie spadkowi. Nic nie wskazuje na to, że w 2Q w USA zobaczymy podobnie ujemny odczyt, a już na pewno nic nie wskazuje na to, że ten odczyt będzie ujemny w ujęciu całorocznym.

Podobnie sytuacja wygląda w Polsce. Wzrost PKB za 1Q’22 na poziomie ponad 8% był w dużym stopniu zasługą wzrostu zapasów, a więc został niejako wytworzony „na wyrost” i oczywiście takie wartości nie będą widocznie w kolejnych kwartałach, ale szansa na to, że kolejne odczyty będą ujemne na tyle, żebyśmy raptem zobaczyli spadek w ujęciu rocznym, jest praktycznie bliska zeru.

Zbliżoną hipotezę prezentują też ekonomiści OECD, którzy zakładają , że w 2022 i 2023 tylko jeden kraj spośród grupy 45 mierzonych przez OECD ulegnie recesji – Rosja. Oczywiście nie oznacza to, że raptem wszyscy dookoła będziemy się gospodarczo dynamicznie rozwijać. Spowolnienie jest pewne, ale uczulam, że spowolnienie to nie recesja. Spowolnienie to po prostu wolniejszy wzrost i to jest mój bazowy scenariusz.

Jak będzie zachowywać się wzrost gospodarczy 45 gospodarek OECD według ekonomistów OECD?

Jak będzie zachowywać się wzrost gospodarczy 45 gospodarek OECD według ekonomistów OECD?
Źródło: Charles Schwab na bazie OECD

Ogląda też: Ile na CDR stracił Master Pharm i kto sprzedaje sektor energetyczny [Merytorycznie o Giełdzie]

Do zarobienia,
Piotr Cymcyk

51
3
Zastrzeżenie prawne

Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj również: