Na ten rok już wystarczy wzrostów na GPW

Październikowy odczyt Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków („Wskaźnik”) dalej utrzymuje się w obszarze potwierdzającym dynamiczny wzrost gospodarczy w Polsce oraz obecność krajowej gospodarki w fazie boomu. Odczyty dotyczące bieżącej oceny sytuacji gospodarczej (oś pozioma), jak i perspektyw na kolejne dwa kwartały (oś pionowa) uległy obniżeniu. Oba elementy spadły już trzeci miesiąc z rzędu, choć należy dodać, że nadal znajdują na bardzo wysokich poziomach.

Analizując elementy składowe Wskaźnika, największe zmiany dotyczą spadku oceny bieżącej koniunktury. Czynniki o największym wpływie na taki wynik to przede wszystkim wysokie ceny surowców i półproduktów oraz zgłaszane opóźnienia dostaw i rosnące zaległości w produkcji. Kolejnym aspektem są od roku nieodnotowane wzrosty obaw o hamowanie ożywienia w całej globalnej gospodarce. W segmencie konsumentów pierwsze skrzypce w spadkowych danych odgrywa również czynnik cen i inflacji. Poziom niemal 6% CPI obecnie z nawiązką w naszych analizach neutralizuje pozytywne czynniki, jakimi są rosnące zatrudnienie i wynagrodzenia.

Odczyt Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków, październik 2021

Odczyt Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków, październik 2021

Co ciekawe za najbardziej pozytywnym elementem okazuje się… brak obaw przed IV falą pandemii, których nie sposób już zobaczyć w spektrum informacji śledzonych przez Wskaźnik.

Ocena perspektyw gospodarczych także spadła, co jest zasługą gorszych danych gospodarczych z Chin, gdzie widać spowolnienie w produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej, a także spadków indeksów PMI dla najważniejszych europejskich gospodarek. Ciekawą obserwacją jest analiza elementu inflacji dla oceny przyszłych perspektyw. Jej wpływ jest negatywny z uwagi na rosnące obawy o trwałość wzrostu cen oraz braku surowców (miks czynników: wyższe ceny, niższy popyt, brak komponentów), a jednocześnie pozytywny w zakresie dalszych oczekiwań poprawy marż firm (te są najwyższe od dekady) i pozytywnego wpływu na przyszłe inwestycje. Rosnące oczekiwanie na poprawę aktywności inwestycyjnej większych firm jest uzasadnione ostatnimi danymi, które pokazują, że ten czynnik wraca do przedkryzysowych poziomów. Z tego też powodu oczekujemy, że w związku z tym ocena perspektyw gospodarczych będzie utrzymywać się na wyższym poziomie przez co najmniej kilka miesięcy.

Obecnie Wskaźnik Koniunktury DNA Rynków sugeruje, że polska gospodarka w 2021 roku zanotuje wzrost PKB o 5,8% r/r, oraz to że najbardziej dynamiczna faza odbicia gospodarczego jest już za nami. Przed nami jednak co najmniej dwa kwartały z dynamiką PKB na poziomie 4,5-5,5% i brak ryzyka pojawienia się istotnego spowolnienia.

Podsumowanie Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków dla inwestorów

Na bazie ostatnich trzech odczytów Wskaźnika musimy więc obniżyć maksymalny pułap WIG do osiągnięcia w tym roku o 3 punkty procentowe, a więc do poziomu 73 500 punktów. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że od tego pułapu dzielą nas dziś jedynie około 5% wzrostów. Ostatnie trzy odczyty tworzą serię potwierdzającą lekkie ochłodzenie gospodarcze, a w konsekwencji giełdowe. Październikowy odczyt potwierdza nasze obawy sprzed miesiąca, że bazowym scenariuszem jest obecnie przejście WIG w trend boczny. O jego perspektywach i konsekwencjach będzie można jednak dopiero mówić przy kolejnych odczytach.

Październikowy odczyt powinien więc istotnie zmniejszyć apetyt inwestorów na szybkie istotne rekordy indeksu i z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że na razie czas największych wzrostów na szerokim rynku GPW (w horyzoncie prognozy wskaźnika o najwyższej sprawdzalności tj. do trzech miesięcy) jest za nami, a okazji należy szukać gdzie indziej.

Do zarobienia!
Piotr Cymcyk

Dowiedz się więcej!

> Poznaj szczegóły Wskaźnika Koniunktury DNA Rynków! <

Najnowszy odczyt Wskaźnika znajdziesz poniżej!
Nota prawna: Powyższy materiał, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Podsumowania Tygodnia, Analizy spółek oraz Portfel DNA Rynków jest jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.
52
0

Oceń materiał!

52
0


Może Cię zainteresować również:

Ankieta

Jakiego sektora analizę chciałbyś przeczytać najbardziej?

  • Drony
  • Druk 3D
  • Blockchain

Zobacz wynik

Loading ... Loading ...

Najwyżej oceniane: