Cykl życia imperiów według Dalio

Cykl życia imperiów według Dalio

W swoim najnowszym dłuższym eseju, Ray Dalio (zarządzający największym funduszem hedgingowym na świecie) stwierdza, że imperia – tak jak ludzie – mają typowy cykl życia, który ostatecznie dobiega końca. Zdaniem tego inwestora znajdujemy się w fazie „drukowania pieniędzy i kredytów” – która według Dalio bezpośrednio poprzedza o wiele bardziej niepokojącą fazę „rewolucji i wojen”.

Fazy cyklu życia imperium

Po ustanowieniu „nowego porządku świata” następuje zazwyczaj okres pokoju i dobrobytu. Gdy ludzie przyzwyczajają się do niego. Myślą, że będzie trwał nadal, i coraz częściej pożyczają na ten cel pieniądze, co w końcu prowadzi do powstania bańki. Wraz z rosnącym dobrobytem rośnie przepaść majątkowa. W końcu bańka zadłużenia pęka, co prowadzi do dodruku pieniędzy i kredytów oraz nasilenia konfliktów wewnętrznych, które z kolei prowadzić mają do pewnego rodzaju rewolucji i redystrybucji bogactwa, co może mieć charakter pokojowy lub gwałtowny. W tym późnym okresie cyklu wiodące imperium, które wygrało ostatnią wojnę geopolityczną, jest mniej potężne w stosunku do rywalizujących z nim mocarstw. Z tych załamań zadłużenia, gospodarki, porządku wewnętrznego i światowego, które przybierają formę rewolucji i wojen, wyłaniają się nowi zwycięzcy i przegrani. Następnie zwycięzcy zbierają się, aby stworzyć nowy porządek światowy.

Cykl życia imperiów według Dalio

Cykl życia imperiów według Dalio
Źródło: https://platonlife.com/pl/blog/ray-dalio-what-comes-after-printing-money-period/

Tak faktycznie działo się w przeszłości. Na poniższym wykresie można zobaczyć, w jakim punkcie swoich cykli znajdują się obecnie według Dalio Stany Zjednoczone i Chiny. USA mają relatywnie podupadać względem Chin. Wszystkie inne mocarstwa nie są nawet nigdzie w pobliżu tej dwójki.

Relatywna potęga USA i Chin na przestrzeni lat według Dalio

Relatywna potęga USA i Chin na przestrzeni lat według Dalio
Źródło: https://platonlife.com/pl/blog/ray-dalio-what-comes-after-printing-money-period/

Stany Zjednoczone jeszcze trzymają większość atrybutów siły supermocarstwa takich jak potężna armia, rezerwowa waluta świata, czy przewagi technologiczne. Dalio dostrzega jedak silne symptomy kryzysu u jankesów. Poniższa tabela pokazuje jak porównuje on na przykład tempo zmiany elementów związanych z edukacją. Oczywiście USA startują w tych zestawieniach z o wiele wyższej bazy, niż Chiny, ale jednocześnie pamiętajmy o tym, że populacja w Chinach jest cztery razy większa niż w Stanach!

Zmiana składowych „edukacji” potęgi mocarstw na przestrzeni ostatnich 40 lat

Zmiana składowych atrybutów potęgi mocarstw na przestrzeni ostatnich 40 lat
Źródło: https://www.economicprinciples.org/DalioChangingWorldOrderCharts.pdf

Chiny faktycznie z każdym rokiem doganiają trochę Stany i w końcu pewnie ten przejmą koszulkę lidera w wyścigu na największe mocarstwo. Problem w tym, że jednak szereg danych z chińskiej gospodarki nigdy nie jest w 100% wiarygodny, a sam proces zmiany lidera jest najczęściej bardzo długi i powolny. Imperia nie znikają z dnia na dzień, a podupadają przez dekady, a czasem wieki.

Dynamika wzrostu poszczególnych elementów potęgi USA w porównaniu z własnym maksem

Dynamika wzrostu poszczególnych elementów potęgi USA w porównaniu z własnym maksem
Źródło: https://www.economicprinciples.org/DalioChangingWorldOrderCharts.pdf

Do zarobienia,
Karol Badowski

95
5
Zastrzeżenie prawne

Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Przeczytaj również: