Analityk giełdowy każdego inwestora. Czym jest Finchat, finansowy odpowiednik ChatGPT?

Inwestorzy i analitycy, którzy dążą do rzetelnego oszacowania potencjału spółki, przeprowadzają często analizę fundamentalną. Prześwietlają działalność operacyjną oraz model biznesowy danej firmy, a także analizują wyniki finansowe, prognozy i wycenę rynkową. Dokładna ocena tych wszystkich elementów wymaga nie tylko skrupulatności w podejściu, wnikliwości, ale także dużej ilości czasu. Konieczna jest także wiedza obejmująca zarówno aspekty finansowe, jak i biznesowe, aby w pełni zrozumieć kontekst, w którym spółka funkcjonuje. Wraz ze wzrostem ilości danych, proces analizy staje się coraz trudniejszy i jeszcze bardziej czasochłonny. Jeśli istniałoby narzędzie będące w stanie ułatwić inwestorowi cały ten proces, to z pewnością wszystko stałoby się trochę prostsze. Na szczęście od niedawna istnieje i nazywa się Finchat. Finansowy odpowiednik ChatGPT.

Na skutek przyśpieszonego rozwoju AI i modeli językowych, portal stratosphere.io stworzył niedawno intrygującą innowacje technologiczną. Chatbota przeznaczonego wyłącznie do przeprowadzania analiz poszczególnych spółek. Jaką może dać inwestorowi wartość dodaną? O tym w niniejszym artykule.

Skorzystaj z 25% zniżki na Finchat!

Link do otwarcia konta ze zniżką: https://finchat.io/?lmref=70LDqQ

Przyszłość analizy danych finansowych. Czym jest Finchat?

FinChat.io to narzędzie sztucznej inteligencji dostarczające informacji o ponad 50 tysiącach spółek (w tym polskich z GPW!). To chatbot, który działa jako asystent analityka giełdowego. Funkcjonuje na podobnej zasadzie jak popularny ChatGPT, lecz skoncentrowany jest na swojej inwestycyjnej niszy. Nie odpowie więc na żadne pytania, które nie są związane z posiadaną przez portal stratosphere.io bazą danych. Jego głównym celem jest wykorzystanie AI do ułatwienia sposobu, w jaki inwestorzy wyszukują konkretne dane finansowe spółek. Warto jednak w tym kontekście przypomnieć, aby podchodzić do inwestycyjnych baz danych z przymrużeniem oka. Należy je traktować bardziej jako formę szybkiego przeglądu informacji, które powinno się samemu później weryfikować na własną rękę. W innym razie można popełnić bolesny błąd, tak jak każdy analityk, który nie sprawdził automatycznie obliczanych przez algorytmy wskaźników dla spółki Adyen, po opublikowaniu przez nich wyników za 1H’23. Szczegółową analizę tego przypadku przeczytacie we wpisie „Spółka kompletnie niezrozumiana przez inwestorów. Czy Adyen to okazja?”.

Pytania do Finchat można kierować w języku polskim. Algorytm odpowiada na nie jednak czasem po polsku, a czasem po angielsku. Należy również konstruować je w przemyślany sposób. Im są jaśniejsze i dokładniejsze, tym bardziej prawdopodobne, że uzyska się satysfakcjonującą odpowiedź.

Nie traktuj go jak sposobu na uzyskanie inwestycyjnej rekomendacji. Również w przypadku analizy fundamentalnej zachowaj powściągliwość. To wciąż tylko ciekawy, raczkujący model językowy na początku swojej drogi rozwoju. Jednak do masy innych analitycznych zastosowań sprawdzi się idealnie.

Zastosowania Finchat oraz zawartość bazy danych

Współczesny inwestor jest znacznie bardziej kompetentny finansowo niż poprzednicy z ubiegłego wieku. Wynika to częściowo z samego bogactwa informacji i zasobów dostępnych za jednym kliknięciem. Kiedyś, aby móc uzyskać dostęp do danych finansowych spółek, należało udać się fizycznie do instytucji finansowych i dokonywać obliczeń ręcznie. Dziś, między innymi za użyciem Finchata, możesz natychmiast uzyskać dane z ponad 50 tysięcy spółek notowanych na giełdach na całym świecie.

Pozwala on uzyskać wszystkie dane finansowe niezależnie od tego, czy użytkownik poszukuje danych do modeli zdyskontowanych przepływów pieniężnych, szuka krótkiego streszczenia konferencji wynikowej, czy chce zrozumieć, co robi i jak zarabia dana firma. Finchat jest wciąż w dość początkowej fazie rozwoju i należy używać go ostrożnie i brać pod uwagę prawdopodobieństwo pojawienia się błędu. Niemniej jednak, jest to intrygujący początek być może nowej, rewolucyjnej metody analizy akcji. Być może w przyszłości każdy profesjonalny inwestor, obok Terminala od Bloomberg, będzie posiadać prywatnego „asystenta giełdowego”?

Dane odnośnie prognoz analitycznych akcji oraz rekomendacji są dostarczane przez S&P Market Intelligence. Segmenty firm i wskaźniki do wyceny akcji i KPI są dostarczane przez Stratosphere.io i pochodzą bezpośrednio z dokumentów spółek publicznych, które są aktualizowane co kwartał. Portal Stratosphere.io to kompleksowa platforma inwestycyjna oferująca dane, wykresy i wiadomości aktualizowane w czasie rzeczywistym. Zawiera ona narzędzia do filtrowania akcji na bazie ich wskaźników, możliwość wizualizacji danych i ich analizy historycznej. Ułatwia prowadzenie kompleksowych badań dotyczących konkretnych spółek.

W przeciwieństwie do tradycyjnych chatbotów, takich jak chatGPT, Finchat jest szkolony na aktualnych danych. Dzięki temu narzędzie nie wprowadza w błąd w swoich odpowiedziach bądź wyliczeniach wskaźników. AI ma również dostęp do tysięcy stron listów od Warrena Buffetta, wieloletnich transkrypcji, zgłoszeń i raportów dziesiątek tysięcy firm, a także ponad 10 000 wskaźników.

Aktualne dane finansowe (Raporty kwartalne + roczne).

Finchat jest w stanie dokładnie przeanalizować treść najnowszych sprawozdań, dostarczając je w formach tabel i wykresów. Stanowi to bardzo efektywne źródło pomocy w analizie fundamentalnej. Ponadto, ilustruje on również dane z przeszłości. Pomaga to w zobrazowaniu tempa wzrostu danej spółki. Dzięki temu mamy możliwość śledzenia na bieżąco fundamentów. W przeciwieństwie do chata GPT, cała baza danych jest aktualizowana co kwartał, do dwóch dni od opublikowania wyników. Poniżej przykład dostarczanych przez Finchat danych finansowych dla Dino Polska (Finchat poproszony o opisanie biznesu Dino i narysowanie na wykresie marży brutto – Zapisek z konwersacji z chatem w linku).

Finchat zapytany o ogólny opis spółki Dino Polska

Transkrypcje rozmów z konferencji wynikowych spółek

Transkrypcje stanowią cenne źródło wiedzy. Wielu inwestorów zmaga się jednak z brakiem czasu, który mogliby poświęcić na dokładne wsłuchanie się w te cenne prezentacje. Warto podkreślić, że konferencje często kryją w sobie istotne spostrzeżenia i komentarze ze strony zarządu. Dotyczą one aktualnej kondycji spółki, jak i również kluczowych prognoz odnośnie jej przyszłości. Dzięki możliwości tworzenia konkretnych streszczeń z konferencji, użytkownik może błyskawicznie pozyskiwać spójny przegląd istotnych treści z nich płynących i wyciągać wstępne wnioski. Zapytałem więc Finchata o krótkie streszczenie kluczowych informacji z konferencji wynikowej spółki Nvidia za 4Q’23. Poprosiłem również o streszczenie ostatniego kwartału firmy Microsoft z naciskiem na biznes chmurowy. Poradził sobie całkiem nieźle!

Sprawozdania 13Fs

To kwartalne raporty składane do SEC (amerykański odpowiednik KNF) przez menedżerów inwestycyjnych, którzy kontrolują aktywa o wartości minimum 100 mln USD. Zawierają one wykazy wszystkich pozycji funduszu na moment złożenia. Można w nich znaleźć informacje o dokonywanych transakcjach i składach portfeli takich postaci jak Warren Buffett Umożliwia to łatwe śledzenie dokonywanych przez nich ruchów. Może służyć to również jako źródło inspiracji. Zapytałem więc Finchata o to, aby opisał i zaprezentował portfel inwestycyjny Billa Ackmana z Pershing Square.

Książki o inwestowaniu

Finchat jest w stanie odpowiadać na konkretne pytania dotyczące zbioru najpopularniejszych książek inwestycyjnych. Potrafi streścić ich zawartość oraz określić główne lekcje z nich płynące. Po udzieleniu odpowiedzi przedstawia źródła wraz z treściami oraz cytatami. Potrafi również na ich podstawie wyciągać wnioski. Zapytałem więc Finchata o to, aby opisał lekcje płynące z książki Petera Lyncha „One up on Wall Street” oraz streścił jego filozofię inwestycyjną.

Szczegółowe KPI i aktualizowane wskaźniki wyceny

To wszelkiego rodzaju metryki służące do oceny efektywności spółki, wyceny jej akcji oraz podziału przychodów. Finchat grupuje je na podkategorie i przedstawia w formie tabeli. Umożliwia również historyczne analizowanie wskaźników. Zapytałem więc Finchata o to, aby opowiedział o wskaźnikach spółki Amazon.

Do czego jeszcze zdolny jest Finchat?

Aby móc wykorzystać pełen potencjał tkwiący w tym narzędziu, trzeba zadawać odpowiednie pytania. Warto wykorzystywać umiejętności algorytmu nieposiadane przez człowieka, takie jak natychmiastowe przetwarzanie i analizowanie danych. Jakie są więc unikatowe zastosowania Finchata wyróżniające go na tle innych narzędzi? Jedną z ciekawych opcji jest możliwość filtrowania akcji na podstawie konkretnie podanych w pytaniu parametrów. Zapytałem więc Finchata o to, aby podał listę amerykańskich spółek, które zwiększały przychody o ponad 10% rocznie w ciągu ostatnich 5 lat, przeprowadzają skupy akcji własnych i mają kapitalizację rynkową poniżej 100 miliardów.

Inną ciekawą umiejętnością Finchata jest zdolność to logicznego wykorzystywania swojej inwestycyjnej bazy danych do odpowiadania na bardziej złożone pytania. Przykładowo, świetnie poradził sobie on z opisaniem perspektyw branży, w jakiej operuje spółka Arista Networks. (więcej o spółce w analizie – „Arista Networks, cichy zwycięzca rewolucji AI”).

Przykłady pytań, na jakie Finchat potrafi poprawnie udzielić odpowiedzi

Oto kilka przykładowych pytań, na które odpowiedź dzięki Finchat można poznać praktycznie od ręki:

 • Jakie spółki notowane na polskiej giełdzie dokonują skupów akcji własnych i zmniejszyły ilość akcji w obiegu w ciągu ostatniej dekady o minimum 10%?
 • Opisz szczegółowo poszczególne segmenty działalności spółki Microsoft.
 • Streść ostatnią konferencję wynikową spółki Microsoft oraz przedstaw pare cytatów od CEO Satyi Nadelli odnośnie perspektyw wzrostu segmentu chmurowego.
 • Ile sklepów posiada Dino Polska ?
 • Ilu subskrybentów posiada Netflix?
 • Jaki jest konsensus analityków co do wysokości przychodów, EPS oraz EBITDA dla spółki Microsoft na trzeci kwartał 2023 roku?
 • Przedstaw skład portfela Warrena Buffetta oraz jego ostatnio dokonane transakcje.
 • Przedstaw tabelę ze wskaźnikami wyceny dla spółki Dino Polska oraz graf ze średniorocznym tempem wzrostu przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat.
 • Przedstaw na wykresie wzrost ilości skupów akcji własnych przez spółkę Visa oraz procent skupionych przez nich akcji?
 • Przedstaw mi wszystkie spółki notowane na giełdzie w USA notujące przez minimum 5 lat wskaźnik ROIC powyżej 20%.
 • Jakie spółki będą raportować wyniki finansowe w najbliższym tygodniu?

Finchat to ciekawe ułatwienie analiz

W ramach bezpłatnej wersji, inwestor ma możliwość zadawania 25 pytań każdego miesiąca. Drzwi do płatnej alternatywy, oferującej nielimitowany dostęp, kosztują od 30 do 80 dolarów miesięcznie. Taniej wychodzi w wersji rocznej. Wariant premium Finchat’a zdolny jest odpowiadać na większą liczbę pytań, takich jak tych dotyczących filtrowania akcji na podstawie parametrów. Więcej na ten temat przeczytacie na stronie. Pogadaliśmy z Finchatem o ewentualnej zniżce i dostaliśmy specjalny link, który obniży wam wszystkie ceny o 25%. Jeśli więc zakładacie konto w Finchat, to najlepiej zrobić to przez ten link: https://finchat.io/?lmref=70LDqQ

Całość można określić mianem raczkującego, osobistego asystenta inwestycyjnego, który doskonale uzupełni analityczne portfolio każdego aktywnego inwestora. Jego wyjątkowe cechy stanowią kamień milowy, wyróżniając go jako intrygującą innowacje technologiczną. Czy to właśnie przyszłość branży analitycznej? Jeżeli tak, to ta rewolucja dopiero nabiera impetu. Jego możliwości wydają się jeszcze w pełni niewykorzystane, co dodaje pikanterii jego potencjałowi. Produkt ten istnieje zaledwie kilka miesięcy i cieszy się póki co relatywnie niską popularnością, zwłaszcza w Polsce.

Skorzystaj z 25% zniżki na Finchat!

Link do otwarcia konta ze zniżką: https://finchat.io/?lmref=70LDqQ

Do zarobienia,
Jurek Tomaszewski

Porcja informacji o rynku prosto na Twoją skrzynkę w każdą niedzielę o 19:00  Chcę zapisać się do newslettera i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych zgodnie z Polityką Prywatności strony DNA Rynków.

  67
  5
  Zastrzeżenie prawne

  Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.

  Subskrybuj
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments