Kierowca TIRa i górnik to zawody na wymarciu

Wszystko wskazuje na to, że sztuczna inteligencja to świetna okazją inwestycyjną. Rewolucja AI podniesie produktywność w wielu branżach, co powinno przełożyć się na szybsze tempo rozwoju firm z całego świata. Ten rozwój będzie miał zdecydowanie więcej plusów niż minusów, jednak kilka wad także będzie. Przede wszystkim niektóre zawody znikną z rynku. Już teraz np. graficy są masowo wypierani przez AI. Wielu z nas zastanawia się, czy i ich stanowiska pracy zostaną wkrótce zastąpione przez sztuczną inteligencję. Ostatni National Bureau of Economic Research rozwiewa nieco wątpliwości.

Postęp technologiczny zabija niektóre zawody

Autorzy raportu wyciągnęli pewne wnioski na podstawie przykładu woźniców i kierowców ciężarówek. Przeanalizowali proces wymarcia zawodu woźniców w USA z uwagi na postęp technologiczny. Wraz z pojawieniem się pojazdów mechanicznych na początku XX wieku oczekiwano stopniowego zastąpienia wozów dostawczych przez ciężarówki. Kulminacyjny moment postępu technologicznego rozpoczął się przed 1920 rokiem – wtedy zaobserwowano silny przyrost liczby ciężarówek.

W kolejnych 20 latach ten trend jeszcze nabrał tempa. Liczba woźniców zaczęła wyraźnie spadać. Udział woźniców w liczbie zatrudnionych ogółem wynosił w 1900 1,75%, w 1910 1,38%, a w 1930 roku już tylko 0,47%. Warto zaznaczyć, że spadek liczby woźniców był obserwowany jeszcze przed wzrostem liczby ciężarówek. Dlaczego tak się stało? Zgodnie z modelem teoretycznym sformułowanym przez autorów badania kluczowym elementem procesu wymierania zawodu jest tzw. stadium strachu związane z przewidywaną zmianą.

Ludzie zaczynają dostrzegać pewną rewolucję technologiczną i przewidują, że kariera w danym zawodzie nie ma dla nich przyszłości. Wolą zacząć pracę w innej branży, nawet jeżeli ich zarobki na początku kariery będą niższe niż w zawodzie skazanym na wymarcie. Naukowcy z NBER zauważyli, że już w trakcie tego odpływu pracowników zachodzą istotne zmiany w strukturze osób podejmujących zawód zagrożony wyginięciem.

Osoby w wieku około 30 lat byli o 66% mniej skłonni do podjęcia wymierającego zawodu niż jeszcze 10 lat wcześniej. Z kolei starsze osoby (60 – 70 lat) były o kilkanaście procent bardziej skłonne do podjęcia zawodu woźnicy niż jeszcze 10 lat wcześniej.

Rejestracje samochodów osobowych i ciężarowych: 1904-1931

Kierowca TIRa to prawdopodobnie zawód na wymarciu

Na podstawie powyższych wniosków autorzy artykułu przyjrzeli się współczesnym statystykom dotyczącym kierowców ciężarówek. Dane wskazuje, że istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że na naszych oczach zawód kierowców tirów umiera. Chodzi przy tym w szczególności o kraje wysokorozwinięte, gdzie godzina pracy kierowcy jest bardzo dobrze wynagradzana.

Z danych wynika, że od około 10 lat obserwowana jest nadwyżka popytu na kierowców ciężarówek. Przy czym podaż jest nieustannie niewystarczająca. Młodzi nie chcą zaczynać pracy w tym zawodzie. Natomiast osoby powyżej 50-tki chętnie się go podejmują. Obecnie ten zawód wykonują głównie osoby w wieku 45-60 lat, a w 2006 przeważali pracownicy w przedziale 35-50 lat. Ma miejsce to samo zjawisko co na początku XX wieku z woźnicami. Te obserwacje mogą prowadzić do wniosku, że na rynku pracy spodziewane jest zastąpienie kierowców autonomicznymi pojazdami.

Wykres przedstawia udział kierowców ciężarówek wśród zatrudnionych mężczyzn według wieku. Próba obejmuje kierowców ciężarówek i innych pracujących mężczyzn w wieku 23-60 lat. Linie są wygładzone przy użyciu 5-letnich średnich kroczących (zawody i ich wymieranie)

Wykres przedstawia udział kierowców ciężarówek wśród zatrudnionych mężczyzn według wieku. Próba obejmuje kierowców ciężarówek i innych pracujących mężczyzn w wieku 23-60 lat. Linie są wygładzone przy użyciu 5-letnich średnich kroczących.
ibidem

 Górnik także zawodem na wymarciu

Dane także nie są zbyt łaskawe dla innych wybranych zawodów. W przypadku Polski w szczególności zagrożeni są górnicy. Mówi o tym zarówno struktura wiekowa tej grupy zawodowej, poziom wzrostu zarobków na tle innych polskich branż czy nienaturalnie wysoki odsetek górników w ogólnej liczbie pracowników w Polsce. Jeżeli chodzi o bardzo wysokie tempo wzrostu zarobków, to od 2010 płace w sektorze przedsiębiorstw wzrosły o 128%, a w sekcji wydobycie węgla o 146%. W kontekście struktury wiekowej można z kolei zauważyć, iż istotnie rośnie liczba pracowników w wieku 60 – 75 lat.

Liczba zatrudnionych w górnictwie wg wieku (przykład tego jak niektóre zawody wymierają)

Do zarobienia,
Karol Badowski

Porcja informacji o rynku prosto na Twoją skrzynkę w każdą niedzielę o 19:00  Chcę zapisać się do newslettera i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych zgodnie z Polityką Prywatności strony DNA Rynków.

  67
  5
  Zastrzeżenie prawne

  Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.

  Subskrybuj
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments