Co przewidują ekonomiści na 2024 rok?

prognozy 2024

Ekonomiści są coraz bardziej optymistycznie nastawieni do perspektyw polskiej gospodarki na 2024 roku. W założeniach ustawy budżetowej przewidziano wzrost PKB na rok 2024 w wysokości 3%. Podobne do siebie prognozy przedstawiło kilkanaście polskich banków i instytucji międzynarodowych. Instytucje zagraniczne takie jak np. Komisja Europejska spodziewa się nieco niższego tempa wzrostu. Banki Polskie są z kolei raczej bardziej optymistyczne. Niezależnie od tego, kto tutaj jest bliżej racji, można powiedzieć, że Polska z niezłą koniunkturą i obiecującymi perspektywami wygląda naprawdę dobrze na tle bogatych krajów zachodu.

Przewidywania ekonomistów do wzrostu PKB – dane dla Polski

Oczekiwania inflacyjne dla Polski na 2024 rok

Polski wzrost gospodarczy może więc być naprawdę  dobry. Jak jednak będzie wyglądać kwestia inflacji? Wzrost cen pozostanie z nami na dłużej. Co prawda nie zobaczymy już inflacji dwucyfrowej, ale jednak ciągle inflacja ma kształtować się w przedziale 4,5 – 6,5%. Według najnowszej ankiety NBP wśród profesjonalnych prognostów, CPI w Polsce w 2024 r. wyniesie 5,5 proc. Analitycy BNP Paribas zakładają, że średniorocznie inflacja wyniesie około 5%.

Oczekiwania inflacyjne według ankiety makroekonomicznej NBP

Kiedy RPP wróci do obniżek?

Przy takiej wysokiej inflacji, znajdującej się o wiele wyżej niż wynosi cel inflacyjny NBP, Polski Bank Centralny raczej nie będzie prędko obniżał stóp procentowych. Przypomnijmy, że w roku 2023 Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe dwukrotnie: we wrześniu o 75 punktów bazowych i w październiku o 25 punktów bazowych, a na kolejnych dwóch posiedzeniach powstrzymała się od zmian.

Przewidywanie przyszłych ruchów Rady Polityki Pieniężnej jest utrudnione, gdyż wielu ekspertów twierdzi, że jej ostatnie decyzje były motywowane w większym stopniu kontekstem politycznym niż sytuacją makroekonomiczną. W tej chwili większość analityków uważa, że niewielkie obniżki stóp są w 2024 prawdopodobne. Zarówno ekonomiści BNP Paribas, jak i PKO BP są zdania, że w perspektywie 12 miesięcy stopy procentowe znajdą się o 50 punktów bazowych niżej niż obecnie, ze stopą referencyjną wynoszącą 5,25%.

Oczekiwany wzrost gospodarczy krajów UE

Powiedzieliśmy sobie, że PKB Polski ma urosnąć o jakieś 3% w roku 2024. Jak wypadamy na tle pozostałych państw Unii Europejskiej? Okazuje się, że bardzo dobrze. Zdaniem Komisji Europejskiej średni wzrost gospodarczy dla całej Strefy Euro w tym roku wyniesie zaledwie 1,2%. Będziemy więc rozwijać się ponad 2,5 razy szybciej niż bogate kraje zachodu.

Liderem wzrostu gospodarczego całej Unii Europejskiej w bieżącym roku ma być Malta z 4 – procentowym wzrostem PKB. Na drugim miejscu jest Rumunia a trzecim Irlandia. Wzrost PKB Niemiec ma być bardzo mizerny, mowa o zaledwie 0,8 – procentowym wzroście. Najgorzej w 2024 roku ma poradzić sobie Szwecja, której PKB skurczy się o 0,2%.

Prognozy Komisji Europejskiej co do przyszłego wzrostu gospodarczego, poziomu inflacji i stopy bezrobocia – dane na krajów UE

Oczekiwany wzrost gospodarczy pozostałych krajów świata

Jeżeli spojrzymy na szerszy obrazek, to wyjdzie nam, że Europa po raz kolejny będzie najwolniej rozwijającym się kontynentem świata. Wszystko przez najbogatsze, kraje zachodu które od co najmniej kilkunastu lat trwają w permanentnej stagnacji. Na świecie bogate państwa potrafią rozwijać się szybciej. Dla przykładu Stany Zjednoczone, które są bogatsze niż średnia dla Strefy Euro, mają urosnąć o 1,4%. Pozostałe duże państwa takie jak Indie czy Chiny mają rosnąć w tempie 6,1 – 4,6%.

Cały region Azji i Pacyfiku ma rosnąć bardzo dynamicznie. Oczekuje się, że kraje azjatyckie wykażą się wysokim tempem rozwoju w 2024 r. Azjatycki Bank Rozwoju podniósł prognozę wzrostu gospodarczego gospodarek wschodzących regionu Azji i Pacyfiku do 4,8%.

Prognozy Komisji Europejskiej co do przyszłego wzrostu gospodarczego, poziomu inflacji i stopy bezrobocia – dane na pozostałych państw świata

Prognozy Komisji Europejskiej co do przyszłego wzrostu gospodarczego, poziomu inflacji i stopy bezrobocia – dane na pozostałych państw świata
Ibidem

Kluczowe ryzyka dla światowej gospodarki na rok 2024

Do kluczowych ryzyk i wyzwań dla gospodarki światowej w 2024 roku według analityków należy zaliczyć:

 1. Rosnące napięcie geopolityczne i liczba konfliktów zbrojnych (Chiny – USA, Chiny – Tajwan, Ukraina – Rosja, Bliski Wschód).
 2. Możliwe spowolnienie wzrostu gospodarczego w Chinach.
 3. Kampania wyborcza i wyniki wyborów prezydenckich w USA pod koniec 2024 roku.
 4. Wciąż wysokie stopy procentowe.
 5. Utrzymanie relatywnie wysokiego poziomu inflacji.
 6. Wysokie zadłużenie w wielu krajach świata.
 7. Coraz większy podział gospodarki światowej na bloki polityczne i gospodarcze.
 8. Spadek zaufania przedsiębiorców i konsumentów w krajach rozwiniętych.
 9. Dalszy wzrost aktywności piratów koło Kanału Sueskiego, utrudniający handel morski (zobacz wpis „Kanał Sueski zablokowany, jak wpłynie to na światowe ceny”.

Do zarobienia,
Karol Badowski

Porcja informacji o rynku prosto na Twoją skrzynkę w każdą niedzielę o 19:00  Chcę zapisać się do newslettera i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych zgodnie z Polityką Prywatności strony DNA Rynków.

  67
  5
  Zastrzeżenie prawne

  Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.

  Subskrybuj
  Powiadom o
  guest
  1 Komentarz
  najstarszy
  najnowszy oceniany
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Czytelnik DNA RYNKÓW
  Czytelnik DNA RYNKÓW
  3 miesięcy temu

  Czyli krotko mowiac wzrost gospodarczy bedzie płaski a inflacje będzie powoli spadać. Czyli bedzie dobrze