Czy ceny surowców wzrosną? Banki inwestycyjne twierdzą, że tak!

Gwałtowny wzrost cen surowców, jaki ma miejsce w ostatnim czasie pokazuje, że inwestorzy mogą obawiać się powrotu zwiększonej niepewności na rynkach. Surowce, a właściwie ich Indeks – S&P GSCI, rósł w tym roku nawet o 12%, wyprzedzając czasem wzrost S&P 500 %. Zyskiwały miedź i ropa naftowa. Nawet złoto notowało nowe rekordy rosnąc o 15% do 2370 dolarów za uncję.

Eksperci Goldman Sachs i JPMorgan spodziewają się, że złoto, ropa naftowa, miedź będą w dalszym ciągu zyskiwać na wartości. Banki wskazują, że stoją za tym silne przesłanki cykliczne i strukturalne.

„Uważamy, że obniżki stóp procentowych w USA doprowadzą do wzrostu cen surowców w warunkach nierecesyjnych, przy czym największy wzrost odnotowują metale (zwłaszcza miedź i złoto), a następnie ropa naftowa” – cytuje Bloomberg powołując się na notę ekspertów Goldman Sachs.

Ryzyko geopolityczne powinno wspierać wzrosty cen surowców

Czynnikiem najmocniej napędzającym wzrost cen surowców jest obecnie ryzyko geopolityczne. Rynki boją się, że liczba konfliktów zbrojnych i politycznych będzie dalej rosnąć. Surowce mają tendencję do zyskiwania na wartości, gdy na świecie dzieją się bardzo niepokojące wydarzenia. Wybuch wojny właściwie zawsze podbija notowania cen ropy.

Taka samo sprawa wygląda w przypadku złota. Obecnie punktów zapalnych na mapie świata jest w końcu sporo: Europa, Bliski Wschód, Tajwan. Jednak nie tylko napięcia polityczne na świecie mają wpływ na wzrost cen surowców. Inwestorzy zdają się także w pewien sposób wyceniać szansę na ponowny wzrost inflacji. W takim środowisku ceny towarów najczęściej również rosną.

Średnie miesięczne stopy zwrotu z poszczególnych klas aktywów w różnych środowiskach ekonomiczno-inflacyjnych

Średnie miesięczne stopy zwrotu z poszczególnych klas aktywów w różnych środowiskach ekonomiczno-inflacyjnych - surowce vs reszta klas aktywów

Ceny miedzi i innych metali przemysłowych

Cena miedzi osiągnęła swój nowy szczyt wszechczasów. Metale drożeją, gdyż światowi inwestorzy wierzą w nadchodzące ożywienie gospodarcze. To historycznie świetny czas dla miedzi. Surowiec jest niezbędny m.in. w budownictwie czy branży motoryzacyjnej, więc dobra koniunktura znacząco zwiększa popyt na miedź i jego ceny zaczynają rosnąć. Analitycy Fitch Solutions już kilka miesięcy temu prognozowali, że pod koniec tego roku tona miedzi będzie kosztować 10 tysięcy dolarów, a rok później może zostać osiągnięty pułap 15 tysięcy dolarów.

Zapotrzebowanie na „czerwony metal” będzie rosnąć. W tej chwili aż 60 krajów popiera plan potrojenia do 2030 roku mocy energii odnawialnej. Z tego powodu szacuje się, że popyt na miedź wzrośnie w ciągu najbliższych sześciu lat o 4,2 miliona ton. Miedź jest też wykorzystywana bardzo powszechnie w instalacjach do energii pozyskiwania energii odnawialnej.

Pozytywnie do surowców nastawieni są również eksperci Banku Światowego, którzy uważają, iż kluczowe metale przemysłowe – miedź, aluminium, nikiel i cynk – w tym roku wyraźnie podrożeją. Podkreślali, że zapotrzebowanie na te surowce bardzo wzrośnie. Tutaj również jako powód podaje się popyt ze strony producentów fotowoltaiki i innych instalacji dostarczających „zieloną energię”.

Eksperci stawiają również na wzrost cen srebra. Ten metal również jest surowcem przemysłowym i powinien zyskać na postępującym ożywieniu gospodarczym. Z badań Silver Institute wynika, że światowe zapotrzebowanie na ten metal osiągnie w tym roku pułap 1,2 miliarda uncji, co będzie drugim najwyższym wynikiem w historii. W związku z tym na globalnych rynkach pojawi się deficyt srebra i presja na wzrost jego ceny.

Notowania poszczególnych indeksów surowcowych

Ożywienie gospodarcze w Chinach ma wpływ na ceny metali

Globalni inwestorzy metali przemysłowych są bardzo wyczuleni na dane gospodarcze pochodząca z Chin, czyli kraju, który jest największym importerem tych surowców. Dla przykładu w zeszłym roku producenci aluminium mocno narzekali na zastój w chińskim sektorze nieruchomości. Natomiast w wypadku niklu główną przyczyną spadku ceny był mniejszy popyt na akumulatory w Chinach. Te wydarzenia mocno wpłynęły na ceny.

Na szczęście obecnie dane napływające z Państwa Środka mogą nastrajać inwestorów większą dawką optymizmu. Indeks koniunktury PMI dla chińskiego sektora przemysłowego wypadł bardzo dobrze. W marcu wyniósł on 50,8 punktu wobec 49,1 punktu miesiąc wcześniej. Każda wartość tego wskaźnika przekraczająca 50 punktów jest uznawana za wyraz przewagi ożywienia nad ekonomicznym regresem. W dodatku nasilają się oczekiwania inwestorów światowych, że rząd w Pekinie będzie podejmował kolejne kroki w celu wzmocnienia stymulacji własnej gospodarki. W grę wchodzi między innymi stymulacja fiskalna kwotą zbliżoną do 150 miliardów dolarów.

Wybrane dane ekonomiczne z globalnego rynku metali

Czy warto inwestować w surowce długoterminowo?

Na koniec warto podać dane z raportu Credit Suisse odnoszące się do długoterminowego potencjału inwestycyjnego towarów i surowców. Okazuje się, że jest on kiepski. Inwestować w takie surowce i towary jak: aluminium, węgiel, kakao, kawa, kukurydza czy ryż nie opłaca się w długim terminie wcale. W zdecydowanej większości przypadków takie inwestycje nie pozwolą nam nawet pokonać inflacji.

Należy zatem pamiętać, że w przypadku inwestycji na rynku surowców nie powinno się trzymać swojej pozycji zbyt długo. Jest to zwyczajnie nieopłacalne. Rynek surowców jest skierowany przede wszystkim dla graczy krótkoterminowych.

Realne zwroty z surowców i towarów (%), 1900-2022

Do zarobienia,
Karol Badowski

Porcja informacji o rynku prosto na Twoją skrzynkę w każdą niedzielę o 19:00  Chcę zapisać się do newslettera i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych zgodnie z Polityką Prywatności strony DNA Rynków.

  67
  5
  Zastrzeżenie prawne

  Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.

  Subskrybuj
  Powiadom o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments