Rejestracja

Akceptuję wszystkie poniższe
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności Serwisu.
Oświadczam, iż jestem świadomy i akceptuję fakt, iż Strategie DNA Rynków oraz inne materiały są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla osobistego użytku odbiorcy .
Chcę otrzymywać newsletter.
Zgadzam się na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez DNA Rynków Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 00-815, ul. Sienna 93/2, kapitał zakładowy: 10.000 zł, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000639636, REGON: 36554008, NIP: 527-27-81-592 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu wysyłki newslettera zawierającego najważniejsze informacje gospodarcze i giełdowe oraz informacji handlowych, w szczególności informacji o ofertach promocyjnych, produktach oraz usługach na podany przeze mnie w formularzu adres e-mail

Czytaj więcej
Oświadczam, że wyrażam zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie usługi świadczenia treści cyfrowych przed upływem 14 dniowego prawa do odstąpienia od umowy. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, że w związku z uzyskaniem natychmiastowego dostępu do treści cyfrowych zawartych w Serwisie nie przysługuje mi prawo do odstąpienia od umowy.
Oświadczam, iż w związku z zawarciem umowy na czas nieokreślony dotyczący zakupu dostępu do Strefy Premium DNA wyrażam zgodę na automatyczne obciążenie mojej karty płatniczej za dostęp do Strefy Premium w okresach cyklicznych zgodnie z Regulaminem.