Portfel DNA Rynków – Strategia „Rentier”

Strategia Rentier to trochę inne podejście do inwestowania w porównaniu ze strategiami Gubałówka, Rysy, czy Kilimandżaro. Najważniejsza różnica to brak skupienia na zmianach wartości kapitału. W strategii „Rentier” interesuje nas przede wszystkim cashflow, czyli przepływy pieniężne, jakie portfel ma na bieżąco generować dla inwestora.

Naszym celem jest osiąganie średniorocznych przepływów na poziomie 5% zainwestowanego kapitału. Każde alokowane w strategię 100.000 złotych powinno więc w skali roku generować dla nas 5.000 złotych dodatniego przychodu pasywnego. Portfele rentierskie są typowymi portfelami długoterminowymi, więc nie zwracamy większej uwagi na wahania kapitału samego w sobie, dlatego też nie będziemy tutaj określać interesującego nas poziomu ryzyka.

W założeniu portfela wszystkie przepływy pieniężne będziemy wykorzystywać do powiększania pozycji, utrzymując stopę zwrotu procentowo, a po prostu zwiększając ją nominalnie.

Jesteś już subskrybentem? Przejdź do aktualizacji

Sprawdź inne strategie DNA

Strategia: „Gubałówka”. Oczekujemy stopy zwrotu na poziomie 5% przy średnim ryzyku na poziomie 2%;
Strategia: „Kasprowy”. Jest to portfel zbliżony do klasycznej Gubałówki, ale dedykowany dla kapitału bazowego od co najmniej 100 tysięcy złotych. Większy kapitał pozwala na wprowadzenie nowych instrumentów o niższych opłatach;
Strategia: „Rysy”. Oczekujemy stopy zwrotu na poziomie 8% przy średnim ryzyku na poziomie 4%;
Strategia: „Kilimandżaro”. Oczekujemy stopy zwrotu na poziomie 16% przy średnim ryzyku na poziomie 8%;

Jaki kapitał jest odpowiedni dla strategii Rentier?


Ograniczeniem strategii „Rentier” jest w pewnym zakresie kapitał. Replikowanie jej małym kapitałem jest niemożliwe, bo koszty transakcji i opłaty zjedzą zyski. Ponadto chcąc osiągnąć przepływy na poziomie 5% rocznie niezbędne jest lokowanie kapitału w szereg instrumentów, które są w stanie zapewnić nawet wyższe przepływy. Ta dywersyfikacja sprawia, że w strategii musi być stosunkowo duża ilość instrumentów. Oczywiście moglibyśmy znaleźć obligacje korporacyjne jednej spółki, które po prostu deklarują odsetki równe 5%, ale na pewno również zdajesz sobie sprawę z tego, że takie zachowanie byłoby bardzo ryzykowne, bo ewentualne problemy tej spółki mogłyby wyzerować portfel Rentiera.

Duża liczba instrumentów odpowiednio zniweluje takie ryzyko, ale jednocześnie sprawi, że strategia ta może realizować swój cel dopiero od 400 tysięcy złotych kapitału. Nie dysponując takimi środkami, zawsze można traktować ją jako ciekawe źródło researchu na temat dobrze postrzeganych przez nas akcji lub obligacji.

Jakie instrumenty wykorzystujemy w strategii Rentier?


W strategii Rentier wykorzystujemy przede wszystkim akcje oraz obligacje korporacyjne z niewielką domieszką funduszy ETF. Każdy z wybranych instrumentów w tej strategii powinien generować regularny przepływ pieniądza dla inwestora. Dlatego w przypadku akcji wybieramy firmy płacące dywidendy rocznie lub kwartalnie, obligacje korporacyjne wypłacają kupony co pół roku, a wybrane fundusze ETF są w wersji dystrybucyjnej, czyli także przekazują otrzymane pożytki z posiadanych instrumentów do inwestora.

Zmiany instrumentów w portfelu Rentiera chcemy głównie dokonywać w sytuacji, gdy dana inwestycja się kończy (wykup obligacji) lub gdy przestaje spełniać kryterium wysokości dywidendy. Oczywiście w sytuacji gdy pojawi się lepszy (czytaj: bardziej dochodowy) instrument to również dokonamy jego wymiany w portfelu Rentier.

Dla kogo przeznaczona jest strategia Rentier?

Strategia Rentier jest dedykowana dla inwestorów stawiających na pierwszym miejscu regularny dochód z inwestycji. Przepływy pieniężne do portfela w zakładanej wysokości są najważniejsze, a aktualna wycena portfela ma drugorzędne znaczenie. Oznacza to, że strategia Rentier jest dla osób, które muszą akceptować większe wahania kapitału, bo wartość portfela jest podatna na dynamiczne zmiany porównywalne do rynku akcyjnego.

Stworzyliśmy strategię Rentier, bo znamy inwestorów którzy preferują wpływy do portfela na konkretnym poziomie zamiast regularnych dopłat czy osiągnięcia konkretnej wartości kapitału.

Portfel Rentier jest przykładem alternatywy dla inwestora rozważającego zakup nieruchomości na wynajem. Taka inwestycja wymaga także sporego kapitału i ma za zadanie generować w miarę pasywny dochód.

Warto podkreślić, że strategia Rentier doskonale sprawdzi się w przypadku większego kapitału (powyżej 400 tys.) najlepiej na IKE i IKZE. Wynika to z faktu, że zapewniają one zwolnienie z podatku od dywidend i odsetek. Istotną różnicą na minus strategii Rentier w porównaniu do wynajmu nieruchomości jest brak możliwości bieżącego korzystania przez inwestora z tych przepływów, bo będą one w ramach IKE/IKZE. Z kolei różnicą na plus jest brak konieczności dodatkowych nakładów (np. czynsz) oraz poświęcania czasu na wynajem i remonty oraz brak przestojów w pracy kapitału.

W publikowanych wynikach strategii podatki nie są uwzględniane, bo każdy ma inną tarczę podatkową.

Czy strategia Rentier sprawdzi się tylko w IKE i IKZE?

Oczywiście strategię Rentier można także realizować na zwykłych rachunkach maklerskich, a jedyną różnicą są wtedy generowane przepływy dla inwestora po opodatkowaniu, które powinny sięgać 4%. To wynik opodatkowania zakładanej stopy 5%*0,81 = 4,05%. Taki poziom dochodu dla wielu inwestorów także powinien być satysfakcjonujący.

Zdajemy sobie sprawę, że rozpoczynając inwestowanie w produktach IKE/IKZE od teraz inwestor będzie indywidualnie zbierał potrzebny kapitał ponad 15 lat, a nawet w przypadku wykorzystania IKE/IKZE partnera ten proces będzie przebiegał ponad 10 lat. Dla zobrazowania sytuacji limity wpłat w do IKE/IKZE w poprzednich latach były na tyle niskie że do 2021 roku indywidualnie można było wpłacić łącznie maksymalnie 220 tys. złotych przy wykorzystaniu wszystkich limitów. W przypadku gdy inwestor dopiero zaczyna budować swój rentierski portfel w IKE/IKZE możemy zasugerować inwestowanie w tych produktach w instrumenty bezpieczniejsze z tej strategii (te z niższym oprocentowaniem/dywidendą), a w te bardziej ryzykowne inwestować w normalnym rachunku.

Jak mogę korzystać z przepływów w strategii Rentier skoro powinna być w IKE/IKZE?

Doprecyzujmy, że realizacji strategii Rentier w produktach IKE lub IKZE jest jedynie propozycją z uwagi na zwolnienia z podatku od zysków w tych produktach. Jednak w żaden sposób realizowana przez nas strategia Rentier nie wymaga realizowania jej w ten sposób. Równie dobrze sprawdzi się ona na normalnych rachunkach maklerskich przy czym wtedy oczekiwana stopa przepływów do portfela powinna być na poziomie 4% (5%*0,81).

Pasywny dochód w strategii Rentier rozumiemy jako wpływ do portfela, a nie przepływ do inwestora z którego chce on korzystać. Jeżeli taka jest wola inwestora to może on tak postępować, choć wtedy wyniki strategii będą mocno odbiegać od efektów działań takiego inwestora.

Jak kształtują się historyczne wyniki strategii Rentier?

Jak mogę zyskać dostęp do strategii Rentier?

Aby uzyskać dostęp do wszystkich strategii DNA Rynków wystarczy, ze dołączysz do Strefy Premium DNA Rynków. Możesz to zrobić w każdej chwili przez swój panel użytkownika lub od razu rejestrując się jako użytkownik premium.

Strefa Premium DNA
Tylko 29 zł miesięcznie!

Strefa Premium DNA

Subskrypcja rozliczana kwartalnie.
Zyskujesz wszystkie korzyści Strefy Premium DNA (poznaj szczegoły).
Bezpłatna Rejestracja
0 zł

Dołącz do społeczności DNA Rynków!

Zyskaj dostęp do treści wymagających rejestracji w serwisie!
Strefa Premium VIP
700 zł netto miesięcznie

Strefa Premium VIP

Subskrypcja rozliczana miesięcznie.
Zyskujesz dodatkowo 2 godziny indywidualnych konsultacji miesięcznie.