Portfel DNA Rynków – Strategia „Rentier”

Jesteś już subskrybentem DNA Rynków Premium? Przejdź do historii aktualizacji i pełnej alokacji portfela.

Strategia Rentier to zupełnie inne podejście do inwestowania w porównaniu ze strategiami Gubałówka, Rysy, czy Kilimandżaro. Przede wszystkim w ogóle nie interesują nas tutaj zmiany wartości kapitału. Interesują nas przede wszystkim regularne wpływy na konto. Inwestycje mają generować dla nas regularne wypłaty, które można reinwestować albo z których można żyć.

Naszym celem jest w tym wypadku osiąganie średniorocznych przepływów na poziomie 5% zainwestowanego kapitału. Każde włożone w strategię 100.000 złotych powinno więc, w skali roku wygenerować dla nas 5.000 złotych dodatniego dochodu pasywnego. Portfele rentierskie są typowymi portfelami długoterminowymi, więc nie zwracamy większej uwagi na wahania samego kapitału. Z tego też powodu nie określamy tu poziomów ryzyka.

W założeniu portfela wszystkie przepływy będziemy wykorzystywać do powiększania naszych pozycji, ale nie jest to wymóg realizacji tej strategii.

Sprawdź inne strategie DNA

Strategia: „Gubałówka”. Oczekujemy stopy zwrotu na poziomie 5% przy średnim ryzyku na poziomie 2%;
Strategia: „Rysy”. Oczekujemy stopy zwrotu na poziomie 10% przy średnim ryzyku na poziomie 5%;
Strategia: „Kilimandżaro”. Oczekujemy stopy zwrotu na poziomie 16% przy średnim ryzyku na poziomie 8%;

Jesteś już subskrybentem DNA Rynków Premium? Przejdź do historii aktualizacji i pełnej alokacji portfela.

Jaki kapitał jest odpowiedni dla strategii Rentier?


Ograniczeniem strategii „Rentier” jest w pewnym zakresie kapitał. Replikowanie jej małym kapitałem jest po prostu bez sensu, bo koszty transakcyjne i opłaty zjedzą zyski. Chcąc osiągąć stałe przepływy na poziomie 5% rocznie niezbędne jest lokowanie kapitału w szereg instrumentów, które są w stanie zapewnić nawet większe wypąłty. Taka dywersyfikacja sprawia, że w strategii musi być stosunkowo duża ilość instrumentów. Oczywiście moglibyśmy znaleźć obligacje korporacyjne jednej spółki, które po prostu deklarują odsetki równe 5%, ale wówczas, gdyby coś poszło nie tak, to moglibyśmy wyzerować portfel. Raczej nie jest to cel, jaki chcesz osiągnąć.

Oczywiście można traktować strategię, jako kierunkowskaz, które z iwnestycji dywidendowych uważamy obecnie za najciekawsze.

Jakie instrumenty wykorzystujemy w strategii Rentier?


W strategii Rentier wykorzystujemy przede wszystkim akcje oraz obligacje korporacyjne z niewielką domieszką funduszy ETF. Każdy z wybranych instrumentów w tej strategii powinien generować regularny przepływ pieniądza dla inwestora. Dlatego w przypadku akcji wybieramy firmy płacące dywidendy rocznie lub kwartalnie, obligacje korporacyjne wypłacają kupony co pół roku, a wybrane fundusze ETF są w wersji dystrybucyjnej, czyli także przekazują otrzymane wypłąty z posiadanych instrumentów do inwestora.

Zmiany instrumentów w portfelu Rentiera chcemy głównie dokonywać w sytuacji, gdy dana inwestycja się kończy (wykup obligacji) lub gdy przestaje spełniać kryterium wysokości dywidendy. Oczywiście w sytuacji gdy pojawi się lepszy (czytaj: bardziej dochodowy) instrument to również dokonamy jego wymiany w portfelu Rentier.

Dla kogo przeznaczona jest strategia Rentier?

Strategia Rentier jest dedykowana dla inwestorów stawiających na pierwszym miejscu regularny dochód z inwestycji. Przepływy pieniężne do portfela w zakładanej wysokości są najważniejsze, a aktualna wycena portfela ma drugorzędne znaczenie. Oznacza to, że strategia Rentier jest dla osób, które muszą akceptować większe wahania kapitału, bo wartość portfela jest podatna na dynamiczne zmiany porównywalne do rynku akcyjnego.

Stworzyliśmy strategię Rentier, bo znamy inwestorów którzy preferują wpływy do portfela na konkretnym poziomie zamiast regularnych dopłat czy osiągnięcia konkretnej wartości kapitału.

Portfel Rentier jest przykładem alternatywy dla inwestora rozważającego zakup nieruchomości na wynajem. Taka inwestycja wymaga także sporego kapitału i ma za zadanie generować w miarę pasywny dochód.

Warto podkreślić, że strategia Rentier doskonale sprawdzi się na kontach IKE i IKZE. Wynika to z faktu, że zapewniają one zwolnienie z podatku od dywidend i odsetek. Istotną różnicą na minus strategii Rentier w porównaniu do wynajmu nieruchomości jest brak możliwości bieżącego korzystania przez inwestora z tych przepływów, bo będą one w ramach IKE/IKZE. Z kolei różnicą na plus jest brak konieczności dodatkowych nakładów (np. czynsz) oraz poświęcania czasu na wynajem i remonty oraz brak przestojów w pracy kapitału.

Czy strategia Rentier sprawdzi się tylko w IKE i IKZE?

Oczywiście strategię Rentier można także realizować na zwykłych rachunkach maklerskich, a jedyną różnicą są wtedy generowane przepływy dla inwestora po opodatkowaniu, które powinny sięgać 4%. To wynik opodatkowania zakładanej stopy 5%*0,81 = 4,05%. Taki poziom dochodu dla wielu inwestorów także powinien być satysfakcjonujący.

Zdajemy sobie sprawę, że rozpoczynając inwestowanie w produktach IKE/IKZE od teraz inwestor będzie indywidualnie zbierał potrzebny kapitał ponad 15 lat, a nawet w przypadku wykorzystania IKE/IKZE partnera ten proces będzie przebiegał ponad 10 lat. Dla zobrazowania sytuacji limity wpłat w do IKE/IKZE w poprzednich latach były na tyle niskie że do 2021 roku indywidualnie można było wpłacić łącznie maksymalnie 220 tys. złotych przy wykorzystaniu wszystkich limitów. W przypadku gdy inwestor dopiero zaczyna budować swój rentierski portfel w IKE/IKZE możemy zasugerować inwestowanie w tych produktach w instrumenty bezpieczniejsze z tej strategii (te z niższym oprocentowaniem/dywidendą), a w te bardziej ryzykowne inwestować w normalnym rachunku.

Jak mogę korzystać z przepływów w strategii Rentier skoro powinna być w IKE/IKZE?

Doprecyzujmy, że realizacji strategii Rentier w produktach IKE lub IKZE jest jedynie propozycją z uwagi na zwolnienia z podatku od zysków w tych produktach. Jednak w żaden sposób realizowana przez nas strategia Rentier nie wymaga realizowania jej w ten sposób. Równie dobrze sprawdzi się ona na normalnych rachunkach maklerskich przy czym wtedy oczekiwana stopa przepływów do portfela powinna być na poziomie 4% (5%*0,81).

Pasywny dochód w strategii Rentier rozumiemy jako wpływ do portfela, a nie przepływ do inwestora z którego chce on korzystać. Jeżeli taka jest wola inwestora to może on tak postępować, choć wtedy wyniki strategii będą mocno odbiegać od efektów działań takiego inwestora.

Jak kształtują się dotychczasowe wyniki strategii Rentier?

Tak prezentuje się sytuacja strategii od momentu uruchomienia, tj. 17 października 2021 roku do 7 listopada 2021 roku. Wynik będziemy aktualizować każdego miesiąca.

Wynik Strategii „Rentier” do dnia 7 listopada 2021

Jak mogę zyskać dostęp do strategii Rentier?

Aby uzyskać dostęp do wszystkich strategii DNA Rynków wystarczy, ze dołączysz do Strefy Premium DNA Rynków. Możesz to zrobić w każdej chwili przez swój panel użytkownika lub od razu rejestrując się jako użytkownik premium.

Aktualny skład portfela Rentier

Czytaj wszystkie treści BEZ OGRANICZEŃ!


Premium

Dołącz do Strefy Premium DNA.

Jedynie 39 zł miesięcznie!

Sprawdź wszystkie korzyści

Kliknij tutaj i dołącz do nas.