Noworoczny falstart | DNA Rynków #252

Nowy rok rozpoczęliśmy od solidnego ochłodzenia. Nie tylko w pogodzie, ale również na rynkach. Spadają nastroje konsumentów, spadają nastroje przedsiębiorców, a indeksy zapowiadające zmiany gospodarcze na 2019 rok też sygnalizują solidne ochłodzenie i spowolnienie. W niektórych przypadkach nawet… recesję! O tym wszystkim opowiemy w tym odcinku DNA Rynków. Dodatkowo dowiemy się, czy 300 tysięcy nowych etatów w USA to dobra, czy zła informacja dla Twoich pieniędzy. Serdecznie zapraszamy!

Najważniejsze wydarzenia omawiane w tym odcinku DNA Rynków:

  • Zatrzymanie biznesu w Stanach Zjednoczonych.
  • Popyt na bezpieczeństwo.
  • Dalsze spowolnienie w Europie.
  • Rosnące ryzyka dla Polski.

Obejrzyj odcinek DNA Rynków #252!

Do zarobienia!
Paweł Cymcyk

Nota prawna: Powyższy materiał, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Podsumowania Tygodnia, Analizy spółek oraz Portfel DNA Rynków jest jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.

Oceń materiał!Może Cię zainteresować również:

Ankieta

Ile razy FED podniesie stopy w roku 2022?

  • Max 2
  • 3-4
  • Ponad 4

Zobacz wynik

Loading ... Loading ...

Najwyżej oceniane: